BARTOLOMEJ, časopis prievidzskej farnosti

Prvé číslo farského časopisu Bartolomej vyšlo k 1. augustu 1993. Za takmer tri desaťročia sa pri tvorbe časopisu vystriedalo množstvo ľudí, ktorých radšej menovať nejdeme, aby sme na niekoho nezabudli. Dnes redakciu tvoria mladí i starí, pamätníci spomínajúci na začiatky i úplní nováčikovia. Aktívne sa pri tvorbe časopisu angažujú aj kňazi, ktorí v Prievidzi pôsobia, čomu sa veľmii tešíme. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť farské médium, ktoré bude pôsobiť nielen informačne, ale i formačne. To, že toto dielo vytrvalo taký dlhý čas, je potvrdením jeho úspešného napĺňania. Tomuto poslaniu sa venujeme aj v súčasnosti. Sme živou kronikou farnosti, ktorá sa venuje všetkému dôležitému, čo sa vo farnosti Prievidza-mesto a vlastne v celom našom meste deje. K spravodajským materiálom pridávame aj publicistické príspevky, ktoré píšu členovia našej farnosti – svedectvá, recenzie, články na témy čísla, ale aj básne a mnohé iné materiály našich redaktorov a externých spolupracovníkov. Ak máte dar tvorivosti a vedeli by ste písať, alebo by ste cítili povolanie akokoľvek inak pomáhať na tomto diele, budeme radi, ak sa nám ozvete a pridáte sa k nám. Na našej stránke nájdete kompletný archív časopisu v elektronickej forme. Prajeme príjemné čítanie!

Názov: Bartolomej Periodicita: mesačná Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31938671 ISSN: 2644-4658 Vychádza s cirkevným schválením BÚ v Banskej Bystrici č. 1127/98 Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 5759/19 Kontakt: e-mail: bartolomej@farapd.skNovember 2021

Ochota

Farský kalendár – výročie pátra Jozefa Bednárika – Misijná nedeľa – Áno Bohu – Prameň ochoty – Pomoc vo farnosti – Služba chorým

Prevziať

Október 2021

Samota

Stretnutia s pápežom – Banícka omša – Misijná nedeľa – Páter generál – Koučing pomáha rásť – Sestra Stella – Modlitba viery – Poďme na výlet
Prevziať

September 2021

Zázraky

Prievidzská púť a odpust – Farský a skautský tábor – Dar od pápeža – Kniha zázrakov – Združenie Zázračnej medaily – Modlitba v prírode
Prevziať

August 2021

Chlieb

Plnosť pokrm – Výmena kaplánov – Letné tábory – Pozvánka na púť – Úcta k chlebu – Život s modlitbou – O Svätom Otcovi – Fratelli tutti

Prevziať

Júl 2021

Evanjelizácia

Poklad viery – Výmeny kňazov – Prievidzskí anjeli – Pomoc Morave – Žitie v radosti – Ťažkosti s evanjelizáciou – Letné potulky Slovenskom

Prevziať

Jún 2021

Duchovná rodina

Slávnosť birmovania – Tretí rád mariánok – Piaristická fraternita – Kňazské vysviacky – Normálny život – Mučený Dostojevskij – Svätí spolu

Prevziať

Máj 2021

Priatelia

Otvorené kostoly – Necpalské hody – Spolu pre Etiópiu – Plaščenica – Zo spolužiakov manželia – Sviatosť lásky – Cena priateľov – Pokoj s Tebou
Prevziať

Apríl 2021

Aleluja!

Pastiersky list – Charita kúpila budovu – 245 rokov diecézy – Kalvárie v okolí – Nasledovať Spasiteľa – Sviatosť zmierenia – Je to už dlho – Bl. Benedetta
Prevziať

Marec 2021

Horlivosť

Online oslavy – Pôst v korone – Teológia v bochníku – Dve percentá – Horlivé hasenie – Túžba presviedčať – Boh mlčí – Služba seniorom
Prevziať

Február 2021

Uzdravenie

Snaha o svätosť – Máriine jedlá – Covid očkovanie – Pomoc v nemocnici – Vnútorné zranenia – Sviatosť posilnenia – Aliancia za rodinu – Vtipparáda
Prevziať

Január 2021

Sme milovaní

Boh nás má rád – Dezinformácie na internete – Hospodárenie a štatistiky – Deň s Dominikou – Láska bez slov – Sviatosť krstu – Sv. Jana Delanoueová
Prevziať

December 2020

Príprava

Charita funguje – Birmovka – Betlehemské svetlo – Príhovor kňazov – Deň so šéfkuchárom – Rozhovor s lekárkou – Máme na viac – Sviatosti
Prevziať

November 2020

Múdrosť

Prijímanie u piaristov – Zasadnutie farskej rady – Charita počas pandémie – Učila deti láske – Múdry alebo vzdelaný- Hríbik deťom – Bl. Carlo Acutis
Prevziať

Október 2020

Očakávania

Duchovná obnova – Prvé sv. prijímanie – Veni Sancte – Rozlúčka s Maňkou – Ikonostas – Hlas na púšti – Akcia „R“ – Vznik ruženca – Sv. Henrich de Ossó
Prevziať

1 2 3 25