Bartolomej 2020

Bartolomej – Máj 2020

Téma: Vedenie
Výnimočná Veľká noc – Náročný aj požehnaný čas – V čom spočíva správne vedenie – Posunková reč – Zbav nás zlého – Viesť ako Ježiš

Prevziať

Bartolomej – Apríl 2020

Téma: Odovzdanosť
Ďalšia revolúcia – Farnosť počas pandémie – Zásah do života – Veriť i myslieť – Novéna odovzdanosti – Rapy pátra Michala

Prevziať

Bartolomej – Marec 2020

Téma: Premena

Manželská láska – Plesová sezóna – Lepšie ja – Dve percentá – Pôst – Vízie piaristov – Sviatosť pokoja – Milosrdenstvu v ústrety

Prevziať

Bartolomej – Február 2020

Téma: Soľ zeme
Tri sitá – Modlitby za jednotu – Návšteva v Tanzánii – Rodičovské kurzy
Tanec na rovnakú muziku – Týždeň manželstva – Spravodlivý rebel – Vtipy

Prevziať

Bartolomej – Január 2020

Téma: Boží hlas
Nový kňaz – Dobrá novina – Poetický večer – Vianoce v charite – Počúvať Boží hlas – 7 tipov na čítanie Biblie – Modlitby za jednotu

Prevziať

Bartolomej 2019

Bartolomej – December 2019

Téma: Pokoj
Adorácia rodín – Mladí mladým – Nový organ – Podpora charite – Godzone – Plnosť pokoja – Slovo+ – Tipy na dary – Záujem o druhých ľudí – Recepty

Prevziať

Bartolomej – November 2019

Téma: Túžby
Putovanie relikvií – Spev v Chrenovci – Misie v Butkove – Agnus Dei – Hudba od Lukáša – Závisť v rodine – Rozhovor piataka – Snívať sen

Prevziať

Bartolomej – Október 2019

Téma: Závisť
Zasadala farská rada – Banícka omša – Púť do Poľska – Podpora života – Liek na závisť – S Bohom všade – Pády života – Vďačnosťou k radosti

Prevziať

Bartolomej – September 2019

Téma: Reč
Prievidzská púť – Sviatok patróna – Katechézy Dobrého pastiera – Blahoslavení tichí – Rany života – Boží plán – Milión sýtych detí

Prevziať

Bartolomej – August 2019

Téma: Majetok
Farská rada – Letné tábory – Stretnutie mládeže – Púte – Pozvánky – Druhýkrát v Prievidzi – Vedieť darovať – Kradnutie – Christus vivit – Janais

Prevziať

Bartolomej – Júl 2019

Téma: Zodpovednosť
Zmeny kňazov – Trojica u piaristov – Letné výlety – Spolu odchádzajú – Dobrovoľníčka v charite – Zodpovedný človek – Modlitba s objatím

Prevziať

Bartolomej – Jún 2019

Téma: Dar života
Prievidzský anjel – Hody v krojoch – Farská rada – Uzol dobrého skutku – Noc kostolov – Znovu sa narodil – Matka – Bezvýhradná láska

Prevziať

Bartolomej – Máj 2019

Téma: Rodičia
Pozitívne vzory – Rozhovor s Aničkou – Čo máme po rodičoch? – Chýbajú – Deti viery – Medzigeneračné vzťahy – Deň bezdomovca

Prevziať

Bartolomej – Apríl 2019

Téma: Sviatky
Biblická olympiáda – Rodiny na kalvárii – Deň otvorených dverí – Folklór a sviatky – Veľký Boží príbeh – Radosť namiesto smútku

Prevziať

Bartolomej – Marec 2019

Téma: Meno
Pomazanie chorých – Plesová sezóna – Zápis do školy – Dve percentá – Meno má moc – Rodiny bez mena – Znamenie kríža – Nezapredal meno

Prevziať

Bartolomej – Február 2019

Téma: Životné priority
Modlitba za kňazov – Ekumenické stretnutie – Oblečenie milosrdenstva – Módne retro – 2 000 dní – Postup od A po Z – Krídla lásky – Mladí a Boh

Prevziať

Bartolomej – Január 2019

Téma: Vytrvalosť
(Z)účtovanie – Vianočné koncerty – Charita v Prievidzi – Abstinovanie
Potrebujeme vytrvalosť – Všedné nepoznané – Hospodárenie farnosti

Prevziať

Bartolomej 2018

Bartolomej – December 2018

Téma: Ticho
Farská rada – Kurz v hospici – Vianočná charita – Godzone – Pozvánky – Cez škrupinu k jadru – Pozor na jazyk – Zmyslové vnímanie – Recepty

Prevziať

Bartolomej – November 2018

Téma: Istota
Kultúrne dedičstvo – Pútnický Butkov – Požehnanie sochy – Mladí mladým
Sestra Timotea – Nezaslúžená istota – Príbehy zo života – Buď, kde si

Prevziať

Bartolomej – Október 2018

Téma: Misia
Šírme radosť – Banícka omša – Tábor rozvedených – Gól za život – Detský ruženec – Priatelia misií – Biskup z Tanzánie – Kalazanská rodina

Prevziať

Bartolomej – September 2018

Téma: Po ovocí ich poznáte
Prázdninové tábory – Prievidzská púť – Kňazi polodeviatnika – Dotácie mesta – Ovocie bratstva – Odolali by sme? – Digitálna doba – Náboženské premeny

Prevziať

Bartolomej – August 2018

Téma: Odvaha
Detské tábory – Modlitbové trojdnie – Prievidzský polodeviatnik – Heartbeat
Kňazské dobrodružstvo – O2H – Predstavenie D4V1D – Kresťanská odvaha

Prevziať

Bartolomej – Júl 2018

Téma: Leto, oddych, šport
Výmena kaplánov – Piarfest – Trojičná vigília – Pozvánky do táborov – Potulky po Slovensku – Športujeme? – 30 rokov kňaz – Prievidzská púť

Prevziať

Bartolomej – Jún 2018

Téma: Chrám
Prievidzský anjel – ŠuFut v Necpaloch – Noc kostolov – Detské tábory – Zahalené tajomstvo – Boh je krása – Dvadsať rokov kňaz – Mystika chrámu

Prevziať

Bartolomej – Máj 2018

Téma: Svätý Jozef – robotník
Neboj sa zaspať – Hodová nedeľa – Vďačnosť za život – Sviatok skautov – Jozefove cnosti – Otcovia na kolenách – Boh je otec – Reportáž z Lúrd

Prevziať

Bartolomej – Apríl 2018

Téma: Spoločenstvo
Formačný deň birmovancov – Sederova večera – Spoločenstvo Piar – Božia láska povoláva – Gender ideológia – Soľ z Peralty – Otče náš

Prevziať

Bartolomej – Marec 2018

Téma: Pôst
Obnova manželských sľubov – Daj sa mi napiť! – Komu darovať 2% – Rozhovor s Jogom – Boh dá zmysel našim krokom – Čítame knihy?

Prevziať

Bartolomej – Február 2018

Téma: Vernosť
Vytrvalostný beh – Úspešná Dobrá novina – Nové centrum starostlivosti – Pomáhajme s Úsmevom – Plesová sezóna – Verní a oddaní – Vtipparáda

Prevziať

Bartolomej – Január 2018

Téma: Nový začiatok
Štedrá večera u Slováka – Mnohí ich neprijali – Chlieb pre dušu i telo – Služba duchovného v nemocnici – Pokoj ľuďom – Bludisko alebo cesta

Prevziať

Bartolomej 2017

Bartolomej – December 2017

Téma: Vianoce a radosť
Radosť pre všetkých – Zasadala farská rada – Betlehemské svetlo – Evangelii gaudium – Boh má riešenie – Knihy rehoľníkov – Sladké recepty

Prevziať

Bartolomej – November 2017

Téma: Moc
Nebeská otčina – Kráľ, ktorý slúži – Nevzdávať sa – Sme na konci? – Moc modlitby – Hľadať, čo je správne – Kalazanský rok – Cnostné líderstvo

Prevziať

Bartolomej – Október 2017

Téma: Vďačnosť
Krása a dôstojnosť ženy – Večera u Slováka – Otcovia hrali za život – Dve vo fazuli – Boh nie je automat -Talent v hudbe – Titus, ideš!

Prevziať

Bartolomej – September 2017

Téma: Božie slovo
Boh hovorí – Prievidzská púť – Farský deviatnik – Letné tábory  – Hľa, služobnica Pána – Cesta s Božím slovom – Spoločenská dôvera

Prevziať

Bartolomej – August 2017

Téma: Na cestách
Letné tábory – Jasná Voľba – Múdry spôsob života – Prievidzská púť – Zdenkino posolstvo – Zverme sa Matke Božej – Chcel(a) by som letieť

Prevziať

Bartolomej – Júl 2017

Téma: Oddych, dovolenka, krásy Slovenska
Námestie piaristov – Trojičná vigília – Novokňaz z farnosti na Zapotôčkoch – Spoznávanie krás Slovenska – Kráčanie v prachu – Genius loci a turistika

Prevziať

Bartolomej – Jún 2017

Téma: Dieťa
Necpalské hody – Farská rada – Zo života piaristov – Víno je nápoj na zdravie – Veselé príhody s deťmi – Rozprávka jašterská – Malý tyran – Výchova detí dnes

Prevziať

Bartolomej – Máj 2017

Téma: Mária, matka čistej lásky
Láska a sloboda – Detské pašie – Poklady Cirkvi – Putovná socha Panny Márie – Kalazanské fórum – Strach o naplnené srdcia – Fatimské posolstvo – Rosnička

Prevziať

Bartolomej – Apríl 2017

Téma: Víťazstvo
Keď je prehra výhrou – Piaristi oslavujú 400 rokov – Páter Jozef Bednárik – Skautka Mária Šimková – Baránkova svadobná hostina – V akého Boha veríme

Prevziať

Bartolomej – Marec 2017

Téma: Otcovstvo
Pomazanie chorých – Fašiangové plesanie – Komu môžeme venovať 2% – Otec je meno Boha – Otcovské rany – Korene pôstu – Ranné zamyslenia

Prevziať

Bartolomej – Február 2017

Téma: Povolaní k láske
Benefičný koncert – Prievidzský anjel – Svetový deň chorých – Exhortácia o rodine – Národný týždeň manželstva – Fašiangy

Prevziať

Bartolomej – Január 2017

Téma: Nech ťa žehná Pán
Čie sú Vianoce? – Štedrý deň v charite – Koledovanie – Poetica Musica – Rodina ako splnený sen – Anketa o obdarúvaní – Cesta Slnka

Prevziať

Bartolomej 2016

Bartolomej – December 2016

Téma: Za živých a mŕtvych sa modliť
Kalazanský jubilejný rok – Potravinová zbierka – Betlehemské svetlo – Diskusia o viere – Pri štedrovečernom stole – Dieťa je dar i požehnanie

Prevziať

Bartolomej – November 2016

Téma: Mŕtvych pochovávať, zarmútených tešiť
Výročie Andreja Truchlého-Sytnianskeho – Posledná dekanátna púť – Piaristická fraternita – Smrťou sa vzťahy nekončia – Sv. Anna Schäfferová

Prevziať

Bartolomej – Október 2016

Téma: Chorých navštevovať
Návšteva misionára – Boj proti hladu – Spomienka na Tadeusza Zasępu – Hospic sv. Lujzy – Sviatosti chorým – Zmysel utrpenia – Úcta k starším

Prevziať

Bartolomej – September 2016

Téma: Nevedomých vyučovať
Prievidzský deviatnik – Svetové dni mládeže – Rozhovor s pátrom Matúšom – Piaristi v Prievidzi – Náboženstvo v informačnej spoločnosti – Bl. Faustín Miguéz

Prevziať

Bartolomej – August 2016

Téma: Hriešnikov napomínať
Zodpovednosť proroka – Farský deviatnik – Detské tábory – Prievidzská púť – Rozhovor s kaplánom – Môj postoj je rozhodujúci

Prevziať

Bartolomej – Júl 2016

Téma: Pocestných sa ujať
Moje mesto – Farská rada – Stretnutie tešiteľov – Vznešená – Rozhovor s kaplánom – Dobitý pocestný – Túžba po domove

Prevziať

Bartolomej – Jún 2016

Téma: Väzňov vykupovať
Aká je cena človeka  Trojičná vigília – Rozhovor s F. Neupauerom – Normálni a tí druhí – Väzňov navštevovať – Bergogliov zoznam

Prevziať

Bartolomej – Máj 2016

Téma: Nahých odievať
Zomrel Alojz Petráš – Hody v Necpaloch – Petícia za mravnosť – Ako sa vzoprieť kultu tela – Obliekanie si jedinečnosti – Bzovik

Prevziať

Bartolomej – Apríl 2016

Téma: Ubližujúcim odpúšťať
Ponáhľaj sa pomaly – Pri Božom hrobe – Páter Michal Paluch – Aké ťažké je (ne)odpustiť – Zhudobnená modlitba – Sv. Rita

Prevziať

Bartolomej – Marec 2016

Téma: Hladných kŕmiť, smädných napájať
Bartolomej sa vyfarbil – Aktuálne z farnosti – Rozhovor – Piar – Pre deti – Chudoba – Kristova zvonica – Rozpis omší – Kronika

Prevziať

Bartolomej – Február 2016

Púť cez Svätú bránu – Noví vysluhovatelia sv. prijímania
Relikvie sv. Terezky – Plesy – Voľby – Štrajk učiteľov
Týždeň manželstva – Krivdu trpezlivo znášať – Rozvodovosť

Prevziať

Bartolomej – Január 2016

Svätá brána milosrdenstva – Koledovanie – Správa ruženčiarov
Blahoželanie – Ako získať odpustky – Novinky u piaristov
Pochybujúcim dobre radiť – Štatistiky – Zo života svätých

Prevziať

Bartolomej 2015

Bartolomej – December 2015

Rok milosrdenstva – Decembrové akcie – Betlehemské svetlo
Koledovanie – Cesta lásky – Aktuality – Novinky u piaristov
Rozhovor – Anketa – Lorenzo Salvi – Spovedanie – Sväté omše

Prevziať

Bartolomej – November 2015

Vo svetle večnosti – Ružencové bratstvo – Dar odpustkov
Detský čin roka – Problém utečencov – Novinky u piaristov
Rozhovor s nemocničným kaplánom – Verím – P. Domínguez

Prevziať

Bartolomej – Október 2015

Piaristi majú novokňaza – Pochod za život – Mobilný hospic
Banícka omša – Anketa o utečencoch – Sila slabých vo viere
Musíš byť silný – Za dobrotu na žobrotu – Leónia Martinová

Prevziať

Bartolomej – September 2015

Gramotnosť – Mariánska púť – CampFest – Prievidzský deviatnik
Banícka omša – Socha sv. J. Nepomuckého – Modlitby matiek
Rozhovor s diakonom – Čítať s porozumením – História kostolov

Prevziať

Bartolomej – August 2015

Požehnanie kaplnky – Prievidzská charita – Deviatnik
Letné tábory – Jednoducho ísť – Rozhovor s kaplánom
Otvorenosť – Spomienky – Kronika – Prievidzská púť

Prevziať

Bartolomej – Júl 2015

Noví kňazi vo farnosti – Večné sľuby M. Palaja – Farská rada
Práva detí – Deň otvorených kláštorov – Piarfest – Detský tábor
Rozhovor s P. Cerovským – Krása hudby, slova – Pozvánka na púť

Prevziať

Bartolomej – Jún 2015

Turíčna vigília – Prvé sväté prijímanie – Sviatosť birmovania
Evanjelici oslávili výročie – Svätá Trojica – Páter Juraj Ďurnek
Teológia tela – Telo zjavuje Boha – Bl. Pedro Tarrés y Claret

Prevziať

Bartolomej – Máj 2015

Božie milosrdenstvo – Oslavy v Necpaloch – Nový provinciál
Rozhovor s Andrejom Darmom – Prijatie s láskou – Dobrý pastier
Bernadeta Pánčiová – Bl. Mária Pilar – Diecézne večeradlo

Prevziať

Bartolomej – Apríl 2015

Skauti na výlete – Modlitby za rodiny – Oslavy v Necpaloch
Rozhovor s Evou Humajovou – Nádej je darom od Boha
V nádeji sme spasení – Moja cesta k Bohu – Bl. Edmond Rice

Prevziať

Bartolomej – Marec 2015

Čakanie – Novinky z farnosti – Plesová sezóna
Národný týždeň manželstva – Boh moja opora
Trpezlivá v súženiach – Sv. Mary Mac Killopová

Prevziať

Bartolomej – Február 2015

Deň otvorených dverí – Zo zasadnutia farskej rady
Na slovíčko so Željkou Markić – Referendum
Cesty organistky Alice Karpišovej – Kým dýcham, dúfam!

Prevziať

Bartolomej – Január 2015

Dobrá novina – Vianoce v charite – Mojou hviezdou je On
Výročná správa Ružencového bratstva – Chytiť Boha za srdce
Madeleine Delbrêlová – Štatistiky – Farský ples

Prevziať

Bartolomej 2014

Bartolomej – December 2014

Betlehemské svetlo – Decembrové pozvánky
Oznamy z charity – Týždeň Cirkvi pre mládež
Rok zasväteného života – Rozpis sv. omší a pobožností

Prevziať

Bartolomej – Október 2014

Vieme, čo máme? – Duchovná obnova – Kajúca tryzna
Bratská (ve)čnosť – Mier, pokoj a my…
Blahoslavený Rupert Mayer – Rozpis služieb kňazov

Prevziať

Bartolomej – September 2014

Kto za ním stojí? – Prievidzská púť – Pohoda v Chrenovci
Banícka omša – Spomienka na Jozefa Hromadu
Úcta k mladým – Svätý Alojz Gonzaga

Prevziať

Bartolomej – August 2014

Per crucem ad lucem – Detské tábory – Oznamy z charity
Rozhovor s Pavlom Cerovským – Modlitba ruženca k Sedembolestnej
Šaštínsky príbeh – náš príbeh? – Dieťa zmierenia – Dubnická Pieta

Prevziať

Bartolomej – Júl 2014

Nie je radosť ako radosť – Personálne zmeny – Božie Telo
Zo zasadnutí farskej rady – PYM 2014 – Tešiteľky
Bosí karmelitáni z Prievidze – Kto je ocko? – Miništrantík

Prevziať

Bartolomej – Jún 2014

Chcem byť človekom podľa Pánovho Srdca – Necpalské hody
PIARFEST – Prvé sväté prijímanie – Predstavenie farskej rady
Opustila nás Anna Vilma Masariková – Svätá Margita Mária Alacoque

Prevziať

Bartolomej – Máj 2014

Nebojte sa! – Nedeľa Božieho milosrdenstva – Srdce Kráľa
Rozhovor s Konstantinom Pogorielovom – Manželstvo ako šťastie
Učia ma byť svätým – Zvládneme výstup na horu? – Svätci schodišťa

Prevziať

Bartolomej – Apríl 2014

Objavovanie tajomstva – Liečivý vzDuch prírody – Výsledky volieb
Kresťan v politike – Rozhovor s Jozefom Kanianskym
O životnom prostredí a jeho Stvoriteľovi – Krása v tichu lesa

Prevziať

Bartolomej – Marec 2014

Národný týždeň manželstva – Masky sa ocitli v nemocnici
The Way – Otcovo srdce – Voľby do FPR a FER
Rozhovor s V. Pavlíčkom – Pôstne obdobie – Bl. Frederik Ozanam

Prevziať

Bartolomej – Február 2014

Národný týždeň manželstva – Mladosť má krásnu tvár, staroba dušu
Ježišu, dôverujem Ti! – Deti môjho srdca – Detský smiech ako liek
Bl. Alexandrina Maria da Costa – Plesy v našej farnosti

Prevziať

Bartolomej – Január 2014

Znova o hviezde a o Hviezde… – Vianočný benefičný koncert
GodKnows vydali CD – Brat odvrhnutých – Dostavník
Bl. Ladislav Batthyány – Výročná správa ruženčiarov – Štatistiky

Prevziať

Bartolomej 2013

Bartolomej – December 2013

Desiate výročie posviacky – Naozaj ju vidíme? – Mladí mladým
Decembrové pozvánky – Oznamy z charity – Betlehemské svetlo
Novoročné novoty – Kristovci – Sv. Marguerite Bourgeoys

Prevziať

Bartolomej – November 2013

Svet je hore nohami – Duchovná obnova – Púť piaristickej školy
Homosexualita pohľadom vedy a viery – Ideológia gender
Zvierací miláčik – Bl. Karl Leisner – Dobrodružstvo s Bohom v Afrike

Prevziať

Bartolomej Október 2013

Pochod za život – Ako som sa stal starým – 100 dní farára
Detský denný tábor – Rozhovor s pátrom Marekom Kotrasom
Staroba ako dar – Jeseň života očami detí – Sv. Jana Juganová

Prevziať

Bartolomej September 2013

Sviatok ako dar – Bartolomej Day – CampFest 2013 – Pochod za život
Podmienky odpustenia – Rozhovor s D. Rončákom – Bl. A. M. Schwartz
Hlavný deň kresťanov – Práca, sviatok, rodina – Prievidzská púť 2013

Prevziať

Bartolomej August 2013

Tábory – Dvadsať rokov – Rozhovor s Vladimírom Slovákom
Medžugorie – Duchovné cvičenia s pátrom Anthonym – Hlavolam
GodKnows – Bl. Joseph Gérard – Prievidzská púť

Prevziať

Bartolomej Júl 2013

Radosť je Boží dar – Prievidza privítala nových kňazov
Rozhovor s Martinom Dadom – 20 rokov piaristickej školy
Sv. Giuseppe Moscati – Fotosúťaž: Naša rodinná dovolenka

Prevziať

Bartolomej Jún 2013

Prvé sväté prijímanie – Veríš mi? – Trojičná vigília
Rozhovor s kaplánom Jánom Krausom – I v dnešnej dobe veriť
Rodina ako oáza – Blahoslavená Matka Tereza

Prevziat

Bartolomej Máj 2013

Nie je Meno ako meno – Rozhovor s Helenou Šlenkerovou
Pozná nás po mene – Fyzické uzdravenia – Odporúčania Panny Márie
Sv. Filip Smaldone – Oslavy sviatku sv. Juraja – Necpalské hody

Prevziať

Bartolomej apríl 2013

Láska víťazí – Neveril som, že pápež odstúpil – Komplexy a nedôvera
Božie znamenia v pozadí – Stanislav Škoda – Modlitby za kňazov
Jubileá kňazov – Omšové víno – Sv. Pius X.

Prevziať

Bartolomej Marec 2013

Volám ťa žiť – (Ne)bezpečné stretnutie – Ako sme začínali
Ide vždy o celého človeka – Pánov krst – Krása, život, plodnosť
Zakladateľka piaristiek – Skautský ples

 

Prevziať

Bartolomej Február 2013

Z nivočiteľa podnecovateľ – Mestské ocenenia – Pokolednícke stretko
Zbierka na sochu Dobrého Pastiera – Eucharisteo – Farský sad
Neúnavne konať dobro – Plesy vo farnosti

 

Prevziať

Bartolomej Január 2013

Dobro je chytľavé – Benefičný koncert – Koledovanie
Rozhovor s Mons. Mariánom Chovancom – Farský ples
Výročná správa ruženčiarov – Sv. Clelia Barbieriová – Štatistiky

 

Prevziať

Bartolomej 2012

Bartolomej December 2012

Objaviť vieru nanovo – Adorácie – Mladí mladým
Betlehemské svetlo – Oznamy charity – V Keni je pokoj a radosť
KIOBK – Bl. Mária Guyartová – Rozpis svätých omší

Prevziať

Bartolomej November 2012

Život po smrti – Charita v nových priestoroch
Rozlúčka s horami – Rozhovor so sestrou Benediktou
Týždeň vo večnom meste – Odpustky – Bl. Alberto Marvelli

 

Prevziať

Bartolomej Október 2012

Stretnutie rodín – Anjel v ľudskom tele – Kto je ako Boh?
Priateľ chudobných detí – Nenechajte sa zmanipulovať
Minúta múdrosti s Majstrom – Pokoj s tebou – Archanjeli

Prevziať

Bartolomej September 2012

Pomôžme charite – Rozhovor s karmelitánom Dušanom
Mágiou sa obraciame k diablovi – Splnené veštby
Prvé prikázanie desatora – Bl. Johannes von Nepomuk

 

Prevziať

Bartolomej August 2012

Boh prichádza s riešením – Tábory – Duchovná obnova
Rozhovor s Michalom Lajchom – Svedomie uspokojí len spoveď
Zmierenie a pokánie – Blahoslavený Michal Sopočko

 

Prevziať

Bartolomej Júl 2012

Rozlúčka s kaplánom Branislavom – Nový kaplán Michal
Primície Dušana Hricka – Trojičná vigília – Povýšené kostoly
Chrám v nás – Projektovaním stavieb k Bohu

 

Prevziať

Bartolomej Jún 2012

Vysluhovanie sviatosti birmovania – Duch Svätý v našom živote
Necpalské hody – Príď, Duchu tvorivý – Bl. Charles de Foucauld
Žijeme, akoby Ducha nebolo – Prvé sväté prijímanie

Prevziať

Bartolomej Máj 2012

Rozhovor s diakonom Šimonom – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Mária je môj učiteľ – Odkaz ďalšej civilizácii – Na cestu
Verím v lásku, ktorá bola a bude – Blahoslavení manželia

Prevziať

Bartolomej Apríl 2012

Pascha a Posledná večera – Biblická olympiáda – Tvoja cesta
Eucharistia z pohľadu ženy – Videli sme krv Ježiša
Vnútorné uzdravenie – Marta Robinová – Veľká noc 2012

 

Prevziať

Bartolomej Marec 2012

Rozumieťskutočnosti – Stretnutie farských médií
Maškarné plesy – Anketa o knihách – Moc Božieho slova
Blahoslavený José de Anchieta – Dve percentá

 

Prevziať

Bartolomej Február 2012

Život ktorý rastie – Rozhovor s Petrom Valachovičom
Ja viem, koho som si vyvolil – Buďme slobodní – Charita
Sv. Peter Betancur – Boh je – Piaristický a skautský ples

 

Prevziať

Bartolomej Január 2012

 

Benefičný koncert pre charitu – Hrejivé slzy našich sŕdc
Správa Ružencového bratstva – Žiť je šťastie – O uzdravení
Spomienka na Štefana Gašparíka – Sv. Edita Steinová

 

Prevziať

Bartolomej 2011

Bartolomej December 2011

Svetlo prišlo na svet – Rozhovor s Danielom Hevierom – Mladí mladým
Betlehemské svetlo – Reformované ružencové bratstvo – Ťažké veci
Ježiš ide do Prievidze – Bl. Antoine Chevrier – Vianoce 2012

Prevziať

Bartolomej November 2011

Smrť – sestra alebo strašidlo? – Rosnička má 15 rokov – Poď s nami!
Poslednýkrát? – Zomierame, aj keď žijeme – Duchovné napätie
Blahoslavené Drinské mučenice – Mladí mladým – Miništrantský výlet

Prevziať

Bartolomej Október 2011

Zamilovať sa do ruženca – Modlitbové trojdnie – Škola v prírode
Blahorečenie Drinských mučeníc – Brána opäť otvorená
Budovanie učeníkov – Slučka alebo náruč? – Hyacinta a František

Prevziať

Bartolomej September 2011

Poklady ukryté v tme – Rozhovor s Vierou Beňovou – Muž Pravdy
Sústredenie Bartolomejčiat – Božie princípy v rodine – Taká je doba
Putovanie do vlastného srdca – Feliceho druhý dych – Bl. Anna Sala

Prevziať

Bartolomej August 2011

Zomrel Mons. Rudolf Baláž – Rozhovor s diakonom Petrom Tóthom
Duchovná obnova – Tábory – Božie kráľovstvo v rodine
Zamyslenia o púťach a putovaní – Púť do Santiaga – Sv. Bernadeta

Prevziať

Bartolomej Júl 2011

Spoločenstvo, ktoré má šťavu – Božie Telo – Rozhovor o charite
Tipy na prázdniny – Deň rodiny u piaristov – Krátko o Krásnej
Sebarealizácia a vďačnosť – Bl. Viktória Rasoamanarivová

Prevziať

Bartolomej Jún 2011

Birmovka – Necpalské hody – Čo znamená mať otca? – Tatinko
Hokejová nádej a smútok – Modlitby matiek – Sv. Ján Bosco
Fotografie z prvého svätého prijímania

Prevziať

Bartolomej Máj 2011

Veľká noc v našej farnosti – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Svedectvá o stretnutiach s pápežom – Blahoslavený Ján Pavol II.
Láska, ktorá premohla svet – Dve skautky – DSM 2011

Prevziať

Bartolomej Apríl 2011

Hviezdice – Rozhovor s Maxom Kašparů – Biblická olympiáda
Ježišu, pomôž mi odpustiť – Pred Tebou vyznávam – Bella
Slovom žalmu k jubileu – Sv. Claudine Thévenetová – Veľká noc 2011

Prevziať

Bartolomej Marec 2011

Plesy v našej farnosti – Ministrant Champions League – Hrdlička
Potrebujeme nadšenie mladých – Rozhovor s Jurajom Bubnášom
Stretnutie, ktoré vás premení – Sv. Rafael Arnáiz Barón

Prevziať

Bartolomej Február 2011

Einsteinova teória – Rozhovor s pátrom Róbertom Balekom
Misie v škole – Keď chudoba otvára srdcia – Brána na pomoc rodinám
Projekty Dobrej noviny – Sv. Arnold Janssen – Adopcia na diaľku

Prevziať

Bartolomej Január 2011

Vám, ktorí ste tu ostali – Rozhovor s Jankou Grešnerovou z TV LUX
Čo je mediálna manipulácia? – Vianočný benefičný koncert
Výročná správa Ružencového bratstva – Bl. Nikolaus Gross – Štatistika

Prevziať

Bartolomej 2010

Bartolomej December 2010

O kom to je – Rozhovor s novou primátorkou Katkou Macháčkovou
Ponorení do milosti – Vianočná súťaž pre deti
Betlehemské svetlo – Bl. Chiara Luce Badanová – Rozpis svätých omší

Prevziať

Bartolomej November 2010

Ježiš, Kráľ vesmíru a našich sŕdc – Modliť sa za živých a mŕtvych
Rozhovor so sestričkami Luciou a Bernardou – Vyčisti si humno
The God eXPerience – Bl. Emília Tavernierová – Mladí mladým

Prevziať

Bartolomej Október 2010

Za dobrú radu – O zdroji kresťanskej sily – Odpúšťať ubližujúcim
Svetlo v tmách – Sv. Maximilián Kolbe – Webové tipy
Maratón eRkotancov – Knihy z vydavateľstva LÚČ

Prevziať

Bartolomej September 2010

Takú púť sme ešte nezažili – Rozhovor s Jozefom Bubnárom
Výlet do Poľska – Žijeme medzi prorokmi – Mariánska púť 2010
Svätý páter Pio z Pietrelciny – Skautské Ponitrie

Prevziať

Bartolomej August 2010

Kampaň pre Ježiša – Duchovná obnova – Sedem hlavných hriechov
Rozhovor s novokňazom Viliamom Vlčkom – S2G Band – Pozvánka od skautov
Svedectvo o uzdravení – Sedmopočetníci: Patróni gréckokatolíckej farnosti

 

Prevziať

Bartolomej Júl 2010

Posledné zbohom – Rozhovor s kaplánom Jánom Krausom
Encyklopédia o diablovi – Piaristi sa rozlúčili s absolventmi
Prvá sobota na Starých Horách – Sv. Vincent de Paul a sv. Lujza de Marillac

Prevziať

Bartolomej Jún 2010

Trojičná vigília – Každodenné Turíce – Rozhovor s Ivanom Melom
Trpezlivo znášať krivdy – Diakonské a kňazské vysviacky
35 rokov Rodiny Nepoškvrnenej – Bl. Giuseppe Baldo – Prvé sväté prijímanie

Prevziať

Bartolomej Máj 2010

Spomienka na 60. výročie Barbarskej noci – Rozhovor s Pavlom Kollárom
Charizmy a ovocie Ducha Svätého – Birmovka u piaristov
Aké plány má s našimi deťmi On? – Sv. Gerard Majella – Hody v Necpaloch

Prevziať

Bartolomej Apríl 2010

Kvetný víkend – Nádej v bode nula – AKCIA K
Rozhovor s Alžbetou Kiššovou – 20 rokov biskupskej služby
Kde je naša chatrč? – Bl. Štefan Vincent Frelichowski

Prevziať

Bartolomej Marec 2010

Dokonalá ľútosť nie je sebaľútosťou – Božské srdce, žehnaj im
Úsmev ako dar – Školská kaplnka, srdce našej školy
Bl. André Alfred Bessette – Program bohoslužieb na Veľkú noc

Prevziať

Bartolomej Február 2010

Pôstne zamyslenie
Rozhovor s kaplánom Branislavom Markovičom
Imrich Vaško
Týždeň v Albánsku
Blahoslavená  Dina Bélangerová

Prevziať

Bartolomej Január 2010

Rozhovor s Antóniou Krškovou – Dobre radiť pochybujúcim
Matka ako Agar – Charita sv. Vincenta v roku 2009
Štatistika farnosti za r. 2009 – Sv. Luigi Orione – Pozvánky na plesy

 

Prevziať

Bartolomej 2009

Bartolomej December 2009

Sviatky pokoja – Rozhovor so sestričkou Veronikou
Poúčať nevedomých – Jubilant Ján Málik – Obnova farského kostola
Bl. Pier Gioirgio Frassati – Program bohoslužieb – Liturgia k Štedrej večeri

Prevziať

Bartolomej November 2009

Vernosť v maličkostiach – Rozhovor s manželmi Masarikovcami
Napomínať hriešnikov – Misijná nedeľa – 30tri v Prievidzi
Sv. Jozef Damián de Vesteur – Týždeň Cirkvi pre mládež

Prevziať

Bartolomej Október 2009

Rozhovor s Martinou Grochálovou – Nová webstránka našej farnosti
Kým si po nás príde – Skutky duchovného milosrdenstva
Detský misijný klub sa stretáva už rok – Sv. Ján Kapistránsky

Prevziať

Bartolomej September 2009

Rozhovory: Trojica nováčikov medzi nami
Reportáž z Mariánskej púte – Svedectvo lásky – Kráľovná z Tammíru
Dožitovné sľuby sestry Luciany – Vzdelávanie bez platenia

Prevziať

Bartolomej Júl 2009

Vysviacka Mons. Róberta Bezáka – Dlhá cesta za povolaním
Gratulujeme sestre Bernadete Pánčiovej – Svätá Jozefína Bakhita
Rok svätého Pavla – Novokňazi našej diecézy – Súťaž o knihy

Prevziať

Bartolomej Máj 2009

Arcibiskup Róbert Bezák pochádza z Prievidze – Necpalské hody
Nedeľa Božieho milosrdenstva – Úspech na Biblickej olympiáde
Mučeníčky čistoty – Ďakujem Ti, mama moja

Prevziať

Bartolomej Apríl 2009

Veľkonočné tajomstvo – Návšteva z Vatikánskeho rozhlasu
Biblická olympiáda – Ako som našiel Boha – Rodina obnovených
Katolícke médiá na Slovensku – Sv. Faustína Kowalská

Prevziať

Bartolomej Marec 2009

Pôst je čas plný príležitostí – Nový dekan Mgr. Martin Dado
Rok sv. Pavla a osemsmerovka – Láska je trpezlivá
Bl. Anton Martin Slomšek – Fašiangy v našej farnosti

Prevziať

Bartolomej Február 2009

Sviatok všetkých umelcov – Rozhovor s Barborou Matákovou
Umelci našej farnosti – Dekanátny turnaj miništrantov
Štatistika za rok 2008 – Blahoslavený Fra Angelico

Prevziať

Bartolomej Január 2009

Panta rei – Na slovíčko so sestrou Xavériou Mikulovou, FDC –
Koncom Vianoc – Detský misijný klub – Koledovanie
Blahoslavená Mária Restituta – Pozvánky na plesy

Prevziať

Bartolomej 2008

Bartolomej December 2008

Deň otvorených dverí – Postavme si betlehem
Rozhovor s Jurajom Orlíkom – Trosky oslavujú
Mladí mladým – Zázrak vianočnej noci – Vianočný program

Prevziať

Bartolomej November 2008

Rozhovor s dp. Pavlom Michalovičom – Misijná obnova
Október u piaristov – Bl. Alfréd Schuster
Spomienky na zosnulých – Detské zábavné popoludnie

Prevziať

Bartolomej Október 2008

Jubileum sestričiek – Privítanie nového pána dekana
Rozhovor s Alojzom Vlčkom – Novinári v Ružomberku
Bl. Bartolo Longo – Novokňaz Tomáš – Misijná obnova

Prevziať

Bartolomej September 2008

Rozhovor s Mons. Jánom Bednárom – Kto si, Mária?
Z dejín Kongregácie Dcér Božskej Lásky v Prievidzi (2. časť)
Bl. Alžbeta Canoriová Morová – Mariánska púť – Rozlúčka

Prevziať

Bartolomej August 2008

Za pápežom do Austrálie – Mládež na Velehrade – Detský tábor
Bartolomejčatá na sústredení – 13. Duchovná obnova
Z dejín Kongregácie Dcér Božskej Lásky – Bl. Zefirín Malla

Prevziať

Bartolomej Júl 2008

Jubilejný rok svätého Pavla
Voľnosť na Nevoľnom – Na slovíčko s diakonmi – Zasadanie FPR
Pastiersky list k Roku sv. Pavla – Blahoslavený biskup Gojdič
Foto: Diakonské vysviacky – 13. Duchovná obnova

Prevziať

Bartolomej Jún 2008

Ale ja mu verím – S deťmi na púti – Turíčna noc
Pozvánka na ActIv8 – S. M. Augustína, FDC – Bl. Laura Vicuňová
Fotogalérie: Prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania

Prevziať

Bartolomej Máj 2008

Ku dňu matiek – Absolútna hodnota – Stretnutia s Láskou
Rozhovor s diakonom Tomášom – Čo znamená veriť? – Hody v Necpaloch
Sv. Gianna Beretta Mollová – TV LUX – Predajňa Lúč otvorená

Prevziať

Bartolomej Apríl 2008

Odvaha byť optimistom – Zbor Rosnička – Na zamyslenie
Biblická olympiáda – Niet ho tu. Vstal. – S. M. Benedikta, FDC
Sv. Krispín z Viterba – Krížová cesta, kresby detí – Oznamy

Prevziať

Bartolomej Marec 2008

Vstal z mŕtvych, žije – Na slovíčko s pani Máriou Buchcárovou
S.M. Gerarda Pavlína Šmídová, FDC – Klub priateľov misií
Ticho – Miništrantský turnaj – Svätý Richard Pampuri

Prevziať

Bartolomej Február 2008

Pôstne zamyslenie – Rozhovor s narkomanom – Lurdy
Hlas svedomia – čas vysvedčení – FPR – Štatistika ZŠ a SŠ
S. M. Eglantína Kardošová, FDC – Sv. Leopold Mandič – Plesy

Prevziať

Bartolomej Január 2008

Dnes na slovíčko s pánom kaplánom Andrejom Karcagim
Štatistika za r. 2007 – (Po) Vianočne – Silvester – Zasadanie FPR
Blahoslavená Kateri Tekakwitha – Pozvánky na plesy

Prevziať

Bartolomej 2007

Bartolomej December 2007

Netradične dlhé pozvanie – Rozhovor o Betlehemskom svetle
Žil pre dobro národa a Cirkvi – s. M. Petronela Fábiková, FDC
Pozvánka do Sydney – Svätá rodina ako inšpirácia
Poďakovanie CPR – Oznamy a vianočný program bohoslužieb

Prevziať

Bartolomej November 2007

O vernosti, radosti a novembri – Zostaň s nami, Pane
Jubileum Kongregácie Dcér Božskej Lásky v Prievidzi
Svätosť, ideál dneška – Mikuláš Mišík: 100. výročie narodenia

Prevziať

Bartolomej Október 2007

Seminár katolíckych žurnalistov – Gospelfest Mária v Martine
Prečo NIE eutanázii? – Sprevádzanie zomierajúcich
Liek na strach zo smrti – Apokalypsa ako svätá omša – Fiat LUX

Prevziať

Bartolomej September 2007

Odporúčania diecézneho biskupa – Zobuď sa ty, čo spíš!
Karmel v Detve – Vzácne objatie – Kresťanské internetové stránky
Letný denný tábor – Foto z Mariánskej púte v Prievidzi

Prevziať

Bartolomej August 2007

Aktuálne: Programy v našej diecéze – eRkári na Malte
Rozhovor so sestrou Mary Pereira – Duchovná obnova
Sústredenie Bartolomejčiat – Novinky od LUXu – Verím Pane

Prevziať

Bartolomej Júl 2007

Zostaň s nami, Pane – Rozhovor so S.M. Agátou FDC – Te Deum
Moje 1. sv. prijímanie – Zo zasadnutia FPR – Duchovná obnova

Prevziať

Bartolomej Jún 2007

Zostaň s nami, Pane Mladí na výlete v Červenom Kláštore
Násilie a sex v médiách Mládež očakáva nové Turíce
Deň rodiny Nechajte maličkých prísť ku mne

Prevziať

Bartolomej Máj 2007

Zostaň s nami, Pane – Rozhovor s miništrantami
Svedectvo: A zázraky sa dejú! – Anketa ku Dňu matiek
Dekaturné – Život farského spoločenstva – Deň rodiny

Prevziať

Bartolomej Apríl 2007

Veľký týždeň – Rozhovor s pátrom Gerhardom – O prachu…
Farská púť do Ríma – Piaristická spojená škola F. Hanáka
Vychovávame 6 detí – Hymna Kvetného víkendu – TV NOE

april2007

Bartolomej Marec 2007

25. marec – Rozhovory so spolupracovníkmi v našich kostoloch
Krížovka pre deti – Bibliáda 2007 – Predstavujeme členov FER
Gospel v Tužine – Skautský, farský a maškarný ples

Prevziať

Bartolomej Február 2007

Posolstvo Sv. Otca na deň chorých 11. 2. – Prezvoň ma, čakám
Rozhovor s Mgr. Karolom Vlčkom – DCM Maják – Štatistika ZŠ a SŠ
Zbor sv. Jakuba z Tužiny – Hospic a UPC v Banskej Bystrici

februar2007

Bartolomej Január 2007

Pokoj…, Rozhovor s P. ThLic. Róbertom Bezákom, Taizé – Záhreb,
Quo vadis – z návštevy Ríma, Zasadnutie FPR, Štatistika za rok 2006,
Pozvánky na farský a maškarný ples, Vianoce mládeže

Prevziať

Bartolomej 2006

Bartolomej December 2006

Zachránilo nás Dieťa – Vianoce na okraji púšte – Roráty
Rozhovory s PaedDr. J. Ďurnekom, SchP a Mgr. D. Markovičom
Moje detstvo a najkrajšie Vianoce – Program bohoslužieb

Prevziať

Bartolomej November 2006

Desatoro – Benefičný koncert – Spomienky na zosnulých
A zachovaj nám starkú – To je mamin popol – Modlitby pre mladých

Prevziať

Bartolomej Október 2006

Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. – Rozhovor s Ing. S. Škodom
Osobnosť A.T. Sitnianskeho – Desatoro – Piaristi v škole v prírode

Prevziať

Bartolomej August 2006

Panna verná, málovravná – Desatoro IV. – Európa pre Krista
Letný denný tábor – Verím Pane – Oslavujme Pána – Púť

Prevziať

Bartolomej Júl 2006

Odpočinok ako spôsob duchovnej aktivity – Ahojky! – Rozhovor
Reportáž z Charity sv. Vincenta – Misie – Program obnovy

Prevziať

Bartolomej Jún 2006

Deň rodiny – Časopis Cool School – Rómsky skauting
Maturity – Desatoro III. – Prvé sväté prijímanie

Prevziať

Bartolomej Máj 2006

Prvý rok Benedikta XVI. – Rozhovory s kostolníkmi
Vyber si život – Svedectvo – Desatoro II. – Deň rodiny

Prevziať

Bartolomej Apríl 2006

Rozhovor s manželmi Cibulovcami – Príbehy na povzbudenie
Dobrá značka – Skauti na krížovej ceste – Desatoro I.

Prevziať

Bartolomej 2005

Bartolomej November 2005

Prijímam a vážim si ťa – Rozhovor s diakonom – Pohľad na očistec
Rozhovor so Sv. Otcom – Mladí mladým – Baránkova večera

Prevziať

Bartolomej August 2005

Dialóg človeka – Rozhovor s Mgr. M. Karpišom – VP 2005
Z táborov – Adorácie rodín – Program Mariánskej púte

Prevziať

Bartolomej Máj 2005

Ježiš a Samaritánka – Rozhovor s Ing. Sojkom, CsC.
Beriem si teba – Stretol som sa s pápežom – Benedikt XVI.

Prevziať

Bartolomej Marec 2005

Prázdny hrob – Pôstne úvahy – Fórum života
Piaristi v Ríme – Ponuky HKR – Milujúci priatel – Modlitba

Prevziať

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie