BARTOLOMEJ, časopis prievidzskej farnosti

Prvé číslo farského časopisu Bartolomej vyšlo k 1. augustu 1993. Za takmer tri desaťročia sa pri tvorbe časopisu vystriedalo množstvo ľudí, ktorých radšej menovať nejdeme, aby sme na niekoho nezabudli. Dnes redakciu tvoria mladí i starí, pamätníci spomínajúci na začiatky i úplní nováčikovia. Aktívne sa pri tvorbe časopisu angažujú aj kňazi, ktorí v Prievidzi pôsobia, čomu sa veľmii tešíme. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť farské médium, ktoré bude pôsobiť nielen informačne, ale i formačne. To, že toto dielo vytrvalo taký dlhý čas, je potvrdením jeho úspešného napĺňania. Tomuto poslaniu sa venujeme aj v súčasnosti. Sme živou kronikou farnosti, ktorá sa venuje všetkému dôležitému, čo sa vo farnosti Prievidza-mesto a vlastne v celom našom meste deje. K spravodajským materiálom pridávame aj publicistické príspevky, ktoré píšu členovia našej farnosti – svedectvá, recenzie, články na témy čísla, ale aj básne a mnohé iné materiály našich redaktorov a externých spolupracovníkov. Ak máte dar tvorivosti a vedeli by ste písať, alebo by ste cítili povolanie akokoľvek inak pomáhať na tomto diele, budeme radi, ak sa nám ozvete a pridáte sa k nám. Na našej stránke nájdete kompletný archív časopisu v elektronickej forme. Prajeme príjemné čítanie!

Názov: Bartolomej Periodicita: mesačná Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31938671 ISSN: 2644-4658 Vychádza s cirkevným schválením BÚ v Banskej Bystrici č. 1127/98 Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 5759/19 Kontakt: e-mail: bartolomej@farapd.skJúl 2022

Útecha

Máme šťastie – Večné sľuby – Ako pierko na hladine – Novinky zo školy – Na okraj s pánom farárom – Rozhovor s pátrom Jánom – Božia blízkosť

Prevziať

Jún 2022

Dary Ducha

Úplatkárstvo – Hody v Necpaloch – Prievidzský anjel – Misijné zrnko – Farebná škola – Automatika našich kolien – Opustenosť – Tip na výlet

Prevziať

Máj 2022

Služba

Slávenie Veľkej noci – Novinky zo školy – Rozhovor s Ivanom Sýkorom – Slúžiť ochotne a srdcom – Úplné odpustky – Benedikt XVI. – Felix culpa

Prevziať

Apríl 2022

Veľké veci

Pomáhame Ukrajine – Farská kronika – Rozhovor s Ondrejom Šmidriakom – Piaristická škola – Učiteľ modlitby – Pán sa stará – Kalvárie v okolí Prievidze

Prevziať

Marec 2022

Blízko teba

Blízkosť v modlitbe – Farská rada – Zbierky pre núdznych – 2% – Požehnaná tvorba – Kráčať s Bohom – Rok sv. Františka – Krížovka

Prevziať

Február 2022

Hudba

Výsledky sčítania ľudu – Dobrá novina – Dve percentá – Dobrá gitara – Pieseň piesní – Púšťou – Žaltár – Fašiangová vtipparáda – Osemsmerovka

Prevziať

Január 2022

Krst

Nový misál – Zbierka pre charitu – Dotácie mesta – Účty a štatistiky – Krst je dar – Mačov a Banky – Znamenie od Boha – Všetko alebo nič

Prevziať

December 2021

Rozlišovanie

Pandémia – Betlehemské svetlo – Dobrá novina – Hríbik spieva – Rozhovor s Dominikou – Recept na život – Modlitba vládcov – Panika

Prevziať

November 2021

Ochota

Farský kalendár – výročie pátra Jozefa Bednárika – Misijná nedeľa – Áno Bohu – Prameň ochoty – Pomoc vo farnosti – Služba chorým

Prevziať

Október 2021

Samota

Stretnutia s pápežom – Banícka omša – Misijná nedeľa – Páter generál – Koučing pomáha rásť – Sestra Stella – Modlitba viery – Poďme na výlet
Prevziať

September 2021

Zázraky

Prievidzská púť a odpust – Farský a skautský tábor – Dar od pápeža – Kniha zázrakov – Združenie Zázračnej medaily – Modlitba v prírode
Prevziať

August 2021

Chlieb

Plnosť pokrm – Výmena kaplánov – Letné tábory – Pozvánka na púť – Úcta k chlebu – Život s modlitbou – O Svätom Otcovi – Fratelli tutti

Prevziať

Júl 2021

Evanjelizácia

Poklad viery – Výmeny kňazov – Prievidzskí anjeli – Pomoc Morave – Žitie v radosti – Ťažkosti s evanjelizáciou – Letné potulky Slovenskom

Prevziať

Jún 2021

Duchovná rodina

Slávnosť birmovania – Tretí rád mariánok – Piaristická fraternita – Kňazské vysviacky – Normálny život – Mučený Dostojevskij – Svätí spolu

Prevziať

1 2 3 25