Vaša pomoc pre nás

Stále na zabezpečenie služieb pravidelne potrebujeme dobrovoľníkov. Ak by ste núdznym chceli pomôcť touto formou, kontaktujte riaditeľa Charity sv. Vincenta p. Milana Petráša na tel. č. 0905/166 571, alebo e-mailom na charitapd@gmail.com.
 
Charita  – dom sv. Vincenta, ktorá pôsobí na území mesta Prievidza, prosí o pomoc pri zabezpečovaní stravy a iných potrieb pre núdznych v našom meste.

Charita sv. Vincenta má záujem o nasledovné ošatenie a doplnky :