BARTOLOMEJ, časopis prievidzskej farnosti

Prvé číslo farského časopisu Bartolomej vyšlo k 1. augustu 1993. Za takmer tri desaťročia sa pri tvorbe časopisu vystriedalo množstvo ľudí, ktorých radšej menovať nejdeme, aby sme na niekoho nezabudli. Dnes redakciu tvoria mladí i starí, pamätníci spomínajúci na začiatky i úplní nováčikovia. Aktívne sa pri tvorbe časopisu angažujú aj kňazi, ktorí v Prievidzi pôsobia, čomu sa veľmii tešíme. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť farské médium, ktoré bude pôsobiť nielen informačne, ale i formačne. To, že toto dielo vytrvalo taký dlhý čas, je potvrdením jeho úspešného napĺňania. Tomuto poslaniu sa venujeme aj v súčasnosti. Sme živou kronikou farnosti, ktorá sa venuje všetkému dôležitému, čo sa vo farnosti Prievidza-mesto a vlastne v celom našom meste deje. K spravodajským materiálom pridávame aj publicistické príspevky, ktoré píšu členovia našej farnosti – svedectvá, recenzie, články na témy čísla, ale aj básne a mnohé iné materiály našich redaktorov a externých spolupracovníkov. Ak máte dar tvorivosti a vedeli by ste písať, alebo by ste cítili povolanie akokoľvek inak pomáhať na tomto diele, budeme radi, ak sa nám ozvete a pridáte sa k nám. Na našej stránke nájdete kompletný archív časopisu v elektronickej forme. Prajeme príjemné čítanie!

Názov: Bartolomej Periodicita: mesačná Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31938671 ISSN: 2644-4658 Vychádza s cirkevným schválením BÚ v Banskej Bystrici č. 1127/98 Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 5759/19 Kontakt: e-mail: bartolomej@farapd.skApríl 2021

Aleluja!

Pastiersky list – Charita kúpila budovu – 245 rokov diecézy – Kalvárie v okolí – Nasledovať Spasiteľa – Sviatosť zmierenia – Je to už dlho – Bl. Benedetta
Prevziať

Marec 2021

Horlivosť

Online oslavy – Pôst v korone – Teológia v bochníku – Dve percentá – Horlivé hasenie – Túžba presviedčať – Boh mlčí – Služba seniorom
Prevziať

Február 2021

Uzdravenie

Snaha o svätosť – Máriine jedlá – Covid očkovanie – Pomoc v nemocnici – Vnútorné zranenia – Sviatosť posilnenia – Aliancia za rodinu – Vtipparáda
Prevziať

Január 2021

Sme milovaní

Boh nás má rád – Dezinformácie na internete – Hospodárenie a štatistiky – Deň s Dominikou – Láska bez slov – Sviatosť krstu – Sv. Jana Delanoueová
Prevziať

December 2020

Príprava

Charita funguje – Birmovka – Betlehemské svetlo – Príhovor kňazov – Deň so šéfkuchárom – Rozhovor s lekárkou – Máme na viac – Sviatosti
Prevziať

November 2020

Múdrosť

Prijímanie u piaristov – Zasadnutie farskej rady – Charita počas pandémie – Učila deti láske – Múdry alebo vzdelaný- Hríbik deťom – Bl. Carlo Acutis
Prevziať

Október 2020

Očakávania

Duchovná obnova – Prvé sv. prijímanie – Veni Sancte – Rozlúčka s Maňkou – Ikonostas – Hlas na púšti – Akcia „R“ – Vznik ruženca – Sv. Henrich de Ossó
Prevziať

September 2020

Napomínanie

Netradičné putovanie – Letné tábory – Ján Lendvai – Rozhovor s vladykom – Odvaha upozorniť – Kľúčom je láska – Cestami milosrdenstva – Akcia „R“
Prevziať

August 2020

Dôvera

Výročie piaristov – Tábory – Odpustová slávnosť – Deň detských misií – Dôverujem rodinám – Krásne miesta Slovenska – Náš chlieb – Krížovka
Prevziať

Júl 2020

Dedičstvo

Uvoľňovanie opatrení – Rozpis svätých omší – Adopcia detí z Afriky Most od minulosti k súčasnosti – Bez Boha to nejde – Tipy na výlety
Prevziať

Jún 2020

Jednota

Návrat do kostolov – Eucharistia do rúk – Darované obedy v charite – Najsvätejšia Trojica – (Ne)vypočutá modlitba – Sme už za vodou?
Prevziať

Máj 2020

Vedenie

Výnimočná Veľká noc – Náročný aj požehnaný čas – V čom spočíva správne vedenie – Posunková reč – Zbav nás zlého – Viesť ako Ježiš
Prevziať

Apríl 2020

Odovzdanosť

Ďalšia revolúcia – Farnosť počas pandémie – Zásah do života – Veriť i myslieť – Novéna odovzdanosti – Rapy pátra Michala

Prevziať

Marec 2020

Premena

Manželská láska – Plesová sezóna – Lepšie ja – Dve percentá – Pôst – Vízie piaristov – Sviatosť pokoja – Milosrdenstvu v ústrety
Prevziať