Sviatosti

Tak ako Ježiš pred 2000 rokmi chodil a prinášal Božie kráľovstvo, uzdravoval a oslobodzoval, tak teraz koná cez sviatosti, ktoré zanechal svojim nasledovníkom – svojej Cirkvi.

 

Sviatosti nie sú nejaké magické úkony. Sviatosť môže účinkovať len vtedy, ak ju chápeme a prijímame s vierou – ako dotyk živého Boha.

 

Sviatosti sú dary Pána Ježiša Cirkvi. Cirkev má za úlohu spravovať ich a chrániť pred zneužitím.

 

Niektoré sviatosti (napr. manželstvo, krst detí, birmovka) môže správca farnosti vyslúžiť  iba členom farnosti. Členom sa osoba stáva vtedy, keď sa na území farnosti zdržiava trvalo alebo prechodne minimálne 3 mesiace. Osobám s pobytom v inej farnosti môžeme vyslúžiť sviatosti len na základe povolenia správcu farnosti, z ktorej pochádzajú.

 

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnosti:
Prievidza-mestoPrievidza-ZapotôčkyPrievidza-Veľká Lehôtka.

Ak máte záujem o vyslúženie sviatostí, skontrolujte si, do ktorej farnosti patríte. Podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.

Tu nájdete rozdelenie farností v Prievidzi.

Zápis a informácie dostanete počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.

Vysluhovanie Kristových sviatostí v našej farnosti: