Sväteniny

Pohreb

Pohreby bývajú v pracovné dni poobede podľa času, ktorý si dohodnete v pohrebníctve na cintoríne (firma TS mesta Prievidza, s.r.o. Stredisko pietnych služieb, Mariánska 55, Prievidza).

Potom treba prísť a ohlásiť sa vo fare, kde sa dohodne ďalší postup. Obrady sa začínajú o 12.00, 13.30 a 15.00.

Pohrebným obradom môže predchádzať (polhodinu pred ich začiatkom) zádušná svätá omša. O jej odslúžení rozhoduje kňaz (nie pohrebná služba!) pri nahlásení na farskom úrade. Je vhodné, ak najmä príbuzní zosnulého pri pohrebnej svätej omši aj pristúpia k svätému prijímaniu a predtým k spovedi. (Tesne pred pohrebom nespovedáme!) Za všetkých, ktorých sme odprevadili v príslušnom mesiaci je odslúžená svätá omša poslednú nedeľu v danom mesiaci o 9:00 h. v Mariánskom kostole v Prievidzi.

Pri nahlásení pohrebu treba so sebou doniesť úmrtný list z matriky a list o prehliadke mŕtveho od lekára.

Kontakt na pohrebníctvo na cintoríne:

046/541 34 13; 0910 500 990 – NONSTOP služba

Kontakt na pohrebníctva PARTE:

0907 552 200 – NONSTOP služba; 046/542 48 21, Hviezdoslavova ulica 9 v Prievidzi (oproti farskému kostolu) a Sládkovičova ulica 210/50 (Dom služieb) v Bojniciach

Pohrebna sluzba STYX

0915 287 002 / 0918 147 299 – NONSTOP služba

Adresa: Necpalská cesta 12/A Prievidza (budova autodielov OMEGA)

Požehnanie predmetov

Požehnanie náboženských predmetov (devocionálií) je každú prvú nedeľu v mesiaci na záver nedeľnej pobožnosti, ktorá sa začína o 14.30.

Požehnanie príbytkov

Príbytky požehnávame vo Vianočnom období v rámci projektu Dobrá novina. V prípade, že ste sa presťahovali do nového bytu alebo domu, alebo ste vykonali rekonštrukciu a chceli by ste si dať nanovo požehnať príbytok, dohodnite si termín osobne s niektorým z kňazov.