December 2015

Rok milosrdenstva – Decembrové akcie – Betlehemské svetlo – Koledovanie – Cesta lásky – Aktuality – Novinky u piaristov – Rozhovor – Anketa – Lorenzo Salvi – Spovedanie – Sväté omše
Prevziať