Kňazi farnosti

ThDr. Jozef Repko PhD.
farár
Vo farnosti od 1. júla 2022


Mgr. Pavol Škovránek
kaplán
Vo farnosti od 1. júla 2021