Kňazi farnosti

Mgr. Marek Sabol
farár
Vo farnosti od 1. júla 2019


Mgr. Pavol Škovránek
kaplán
Vo farnosti od 1. júla 2021