BARTOLOMEJ, časopis prievidzskej farnosti

Prvé číslo farského časopisu Bartolomej vyšlo k 1. augustu 1993. Za takmer tri desaťročia sa pri tvorbe časopisu vystriedalo množstvo ľudí, ktorých radšej menovať nejdeme, aby sme na niekoho nezabudli. Dnes redakciu tvoria mladí i starí, pamätníci spomínajúci na začiatky i úplní nováčikovia. Aktívne sa pri tvorbe časopisu angažujú aj kňazi, ktorí v Prievidzi pôsobia, čomu sa veľmii tešíme. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť farské médium, ktoré bude pôsobiť nielen informačne, ale i formačne. To, že toto dielo vytrvalo taký dlhý čas, je potvrdením jeho úspešného napĺňania. Tomuto poslaniu sa venujeme aj v súčasnosti. Sme živou kronikou farnosti, ktorá sa venuje všetkému dôležitému, čo sa vo farnosti Prievidza-mesto a vlastne v celom našom meste deje. K spravodajským materiálom pridávame aj publicistické príspevky, ktoré píšu členovia našej farnosti – svedectvá, recenzie, články na témy čísla, ale aj básne a mnohé iné materiály našich redaktorov a externých spolupracovníkov. Ak máte dar tvorivosti a vedeli by ste písať, alebo by ste cítili povolanie akokoľvek inak pomáhať na tomto diele, budeme radi, ak sa nám ozvete a pridáte sa k nám. Na našej stránke nájdete kompletný archív časopisu v elektronickej forme. Prajeme príjemné čítanie!

Názov: Bartolomej Periodicita: mesačná Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31938671 ISSN: 2644-4658 Vychádza s cirkevným schválením BÚ v Banskej Bystrici č. 1127/98 Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 5759/19 Kontakt: e-mail: bartolomej@farapd.skDecember 2023

Čas

Oslavy na Zapotôčkoch – Potravinová zbierka – Mladí mladým – Rozpis omší – Boží čas – Hodiny v kostoloch – Godzone – Cestovný zápisník – Recepty
Prevziať

November 2023

Máme nádej

Farská rada – Dotácie mesta – Charita sv. Vincenta – Pomazanie chorých – Misia – Lamačské chvály – Vyvolený – Boh nemlčí – Láskyplné stretnutia
Prevziať

Október 2023

Hostina

Duchovné obnovy – Zdar Boh! – Charitatívne behy – Farská opekačka – Učiteľ srdcom aj mysľou – Svadobná pozvánka – Boj proti hladu
Prevziať

September 2023

Otvorenosť

Mariánska púť – Butkov – Staré Hory – Oslavy sv. Bartolomeja a výročí – Sakrálne objekty – Púť diakona – Cesta otvorenosti – Dobrotivá láska
Prevziať

August 2023

Odhodlanie

Návšteva otca Ondreja – Christiland – Letné tábory – Verím Pane – 30 rokov Bartolomeja a Bartolomejčiat – Fénix – Program púte
Prevziať

Júl 2023

Výsledok

Farská rada – Letný rozpis omší – Personálne zmeny – Júnové akcie – Na slovíčko s primátorom – Pozvánka na púte – Boh ma potrebuje
Prevziať

Jún 2023

Poď za mnou

Necpalské hody – Púť do Krakova – Letný režim omší – Tváre mesta – Piaristická nadácia – Generálna spoveď – Stvorení pre nebo – Krížovka
Prevziať

Máj 2023

Oživení Duchom

Slávenie Veľkej noci – Skautský sviatok – Fénix z popola – Úspešný Mário – Rozhovor s otcom Maslákom – Ľútosť – Svätí na námestí – Nemám peniaze
Prevziať

Apríl 2023

Tajomstvo viery

Farská rada – Povolanie pápež – Sakrálne objekty – Rozpis omší – Zbierka krížových ciest – Misia lásky – Ecce Homo – Svätá Gemma
Prevziať

Marec 2023

Prameň života

Ružencové bratstvo – Týždeň manželstva – Z farskej kroniky – Koliva – Krížová cesta – Berkat pomáha – Buď svetlo – Vyznanie hriechov
Prevziať

Február 2023

Pravá múdrosť

Robte dobro – Správa z Madagaskaru – Kôň v záprahu – 2 percentá – Národný týždeň manželstva – Život s Benediktom XVI. – Vtipparáda
Prevziať

Január 2023

Hľa, prichádzam, Pane…

Zbierka potravín – Koledovanie – Vianočné sviatky – Ročné štatistiky – Voľby do farskej rady – Poslušnosť Božej vôli – Zdravas, Mária – Pre deti
Prevziať

December 2022

Radostná zvesť

Farská rada – Betlehemské svetlo – Charita – Združenie seniorov – Rozhovor so sestrou Veronikou – Jánova kríza – Matka Angelica
Prevziať

November 2022

Až raz vstanem zo sna…

Dotácie od mesta – Oratórium Karola Wojtyłu – Pomoc charite – Misijná nedeľa – Z farskej kroniky – Účinnosť modlitby – Zakázaný Boh

Prevziať