Júl 2023

Výsledok

Farská rada – Letný rozpis omší – Personálne zmeny – Júnové akcie – Na slovíčko s primátorom – Pozvánka na púte – Boh ma potrebuje
Prevziať