December 2014

Betlehemské svetlo – Decembrové pozvánky – Oznamy z charity – Týždeň Cirkvi pre mládež – Rok zasväteného života – Rozpis sv. omší a pobožností

Prevziať