Jún 2024

Plní dôvery

Zasadala farská rada – Piaristi oslavovali – Ocenení skauti – Turíčna vigília – Naši kostolníci – Dôvera v Pána – Letný režim sv. omší – Kňazské jubileá
Prevziať