Na webovej stránke sa momentálne pracuje, prosím, ospravedlĹňte nás. Ďakujeme.

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je spoločenstvo veriacich, modliace sa pravidelne ruženec. Vytvára sa vo farnosti, príp. vo filiálkach. Bratstvo si volí raz za tri roky horliteľa bratstva a v súčasnosti je ním Ing. Konstantin Pogorielov. Člení sa na ruže Živého ruženca o 20 členoch, členov Svätého ruženca a Večného ruženca. Každá ruža Živého ruženca si volí horliteľa ruže (ružencovú matku), ktorá má na starosti rozdelenie jednotlivých tajomstiev medzi členov. Členovia Svätého a Večného ruženca sa modlia individuálne.

Základné informácie o ruženci:

      Ako sa modlí ruženec?

      Ruženec ako kontemplatívna modlitba

      Prísľuby Panny Márie bl. Alanovi de la Roche

Ružencové bratstvo vo farnosti sv. Bartolomeja Prievidza – mesto

  • Vo farnosti sv. Bartolomeja Prievidza – mesto je spolu 13 ruží Živého ruženca. Niektorí z členov Živého i Svätého ruženca sú členmi aj Večného ruženca. Bližšie o činnosti Ružencového bratstva sa dočítate vo Výročnej správe Ružencového bratstva za uplynulý rok.
  • V ďalšom súbore nájdete zoznam ruží.
  • Z rôznych aktivít ružencového bratstva vyberám: sväté omše za živých a zomrelých  členov ružencového bratstva vždy každý druhý a tretí utorok v mesiaci o 16:30.
  • Ďalej pravidelne organizuje duchovné obnovy, ktoré sa konajú v lete.

Ako sa stať členom ružencového bratstva

Ak sa aj vy chcete stať členom ružencového bratstva je potrebné vyplniť prihlášku a odovzdať ju v sakristii farského kostola. Prihlášku  dostanete v sakristii, alebo si ju môžete stiahnúť tu. Pokiaľ sa prihlasujete do živého ruženca, prídete na pravidelné mesačné stretnutie, kde budete zaradení do ruže. Tieto stretnutia sa konajú na prvú nedeľu v mesiaci po pobožnosti k Božskému srdcu o 15:00 hodine.