Rozpis Sv. omší v Prievidzi

Kostol Pondelok

piatok
Sobota Nedeľa a prikázaný sviatok v deň voľna Prikázaný sviatok v pracovný deň
Farský Kostol sv. Bartolomeja Prievidza-mesto, Pribinovo námestie 12:00
16:30
06:00
16:30
07:30
09:00
10:30
18:00
06:00
12:00
16:30
Kostol Najsvätejšej Trojice Kláštor piaristov, Námestie piaristov 06:30
18:30
07:30
18:30
07:00
09:30
11:00
06:30
18:30
Farský Kostol sv. Terézie z Lisieux, Zapotôčky, Ul. J. Fándlyho 07:00
(UT, ŠT, PIA)
17:30
08:00
17:30
08:00
10:00
vešpery 18:30
19:00
07:00
17:30
19:00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Mariánska ul., cintorín gr. kat. liturgie podľa oznamov 15:00 liturgia gr. kat. 16:00 večiereň gr. kat. 09:00 – rím. kat.
10:30 – gr. kat.
15:30 – gr. kat.
17:00 – rím. kat.