September 2023

Otvorenosť

Mariánska púť – Butkov – Staré Hory – Oslavy sv. Bartolomeja a výročí – Sakrálne objekty – Púť diakona – Cesta otvorenosti – Dobrotivá láska
Prevziať