December 1996

Tú veľkú premenu ducha, po ktorej túži Božie Dieťa, nech v nás uskutoční On sám bohatstvom svojich vianočných milostí
Prevziať