December 2016

Za živých a mŕtvych sa modliť

Kalazanský jubilejný rok – Potravinová zbierka – Betlehemské svetlo Diskusia o viere – Pri štedrovečernom stole – Dieťa je dar i požehnanie
Prevziať