Príprava detí na prvé sv. prijímanie

Termíny

 Prvé sväté prijímanie  17. máj 2020
 Krst detí  19. apríl 2020
 Prvá svätá spoveď  16. máj 2020

Oznamy

Prosíme vás, šaty – liturgické oblečenie pre deti NEPERTE!

 

Poplatok za jedno dieťa je 30€ (výzdoba kostola, šaty, fotografka)

 

Prosíme vás, aby ste počas slávnosti nefotili a nekamerovali. Ak, tak len zo svojho miesta. V priestore sa bude pohybovať objednaná fotografka a kameraman, ktorí tým nijako nenarušia slávnostný priebeh. Rešpektujte, prosím, aj pokyny usporiadateľov! Po prvom svätom prijímaní bude pre vás dostupný link s fotografiami a videom.

 

Deťom nezabudnite prichystať sviečku. Najlepšie mať tú, ktorá sa prvýkrát zažala dieťaťu pri krste. Na sviečku im nachystajte „tanierik“ na zabránenie stekania vosku, aby sa deti nepopálili!

 

Prosíme rodičov a príbuzných detí, aby sa pred slávnosťou prvého svätého prijímania vyspovedali, napríklad počas spovedania detí.

 

Pre prípad akejkoľvek konzultácie ohľadom prvého svätého prijímania kontaktujte kanceláriu farského úradu, katechétku dieťaťa alebo osobne niektorého z kňazov.