Príprava detí na prvé sv. prijímanie

Rozdelenie do skupín

Príprava detí – zvyčajne žiaci 3. ročníka – prebieha v školách počas vyučovania náboženstva a počas farskej katechézy na fare. Farská katechéza prebieha v 2. a 4. týždni mesiaca (za prvý týždeň sa považuje týždeň, v ktorom je prvý piatok mesiaca).

1. skupina (farská katechéza v pondelok):

ZŠ Mariánska

2. skupina :

ZŠ S. Chalupku

3. skupina (farská katechéza v stredu):

ZŠ Rastislavova
ZŠ Malonecpalská

4. skupina (farská katechéza vo štvrtok):

ZŠ Energetikov

Termíny

 Prvé sväté prijímanie 17. máj 2020
 Krst detí 19. apríl 2020
 Prvá svätá spoveď 16. máj 2020

Oznamy

Prosíme vás, šaty – liturgické oblečenie pre deti NEPERTE!

Poplatok za jedno dieťa je 25€ (výzdoba kostola, šaty, fotografka, CD s fotkami)

Kto nemá záujem o DVD zo slávnosti, nech sa odhlási u svojej p. katechétky. Poplatok bez DVD je 16€. Prosíme vás, aby ste počas slávnosti nefotili a nekamerovali. Ak, tak len zo svojho miesta. V priestore sa budú pohybovať objednaní fotografka a kameraman, ktorí tým nijako nenarušia slávnostný priebeh. Rešpektujte, prosím, aj pokyny usporiadateľov!

Deťom nezabudnite prichystať sviečku. Najlepšie mať tú, ktorá sa prvýkrát zažala dieťaťu pri krste. Na sviečku im nachystajte „tanierik“ na zabránenie stekania vosku, aby sa deti napopálili!

Prosíme rodičov a príbuzných detí, aby sa pred slávnosťou prvého svätého prijímania vyspovedali, napríklad počas spovedania detí.

Pre prípad akejkoľvek konzultácie ohľadom prvého svätého prijímania kontaktujte kanceláriu farského úradu, katechétku dieťaťa alebo osobne niektorého z kaplánov.