December 2022

Radostná zvesť

Farská rada – Betlehemské svetlo – Charita – Združenie seniorov – Rozhovor so sestrou Veronikou – Jánova kríza – Matka Angelica
Prevziať