2% pre Bartolomejčatá

Drahí priatelia,
aj tento rok môžete podporiť svojimi 2%-tami z dane rôzne organizácie, mimo iných aj naše spoločenstvo – Bartolomejčatá. Žiaľ, je to trochu zložitejší proces, no verím, že sa nenecháte odradiť.  Bartolomejčatá totiž nemajú právnu subjektivitu a 2% teda nemôžu poberať priamo.  Sme však členom ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže), na ktoré je možné poukázať 2%. Na základe (nám doručených)  fotokópií/skenov daňových priznaní budú vaše 2% prevedené zo  ZKSM na Bartolomejčatá. Týmto podporíte rôzne činnosti našeho spoločenstva: spev na omšiach, sústredenia, detské letné tábory, maškarný ples, farský deň, miništrantov.

Maškarný ples

Drahí kamaráti, chlapci a dievčatá. Aj tento rok naša farnosť pre vás organizuje jedinečnú príležitosť, počas ktorej zažijete veľa zábavy a získate neopakovateľné a jedinečné zážitky. Pozývame vás na karneval, ktorý sa koná v nedeľu 17. februára 2019 o 15:00 v Dome kultúry Necpaly. Ak nechcete ísť sami, zoberte so sebou aj kamarátov a kamarátky. Samozrejme, môžte zobrať aj rodičov. Na všetkých sa veľmi tešia mladí z našej farnosti, ktorí vám vymysleli super program a už sa nevedia dočkať, kedy vám ho predstavia. Viac informácií o karnevale nájdete na plagáte.

Mesto Prievidza podporilo dotáciami tábor, púť aj opravu trhliny

Mesto Prievidza zo svojho rozpočtu poskytuje dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza–mesto získala z rozpočtu mesta finančné prostriedky na tábor, púť aj reštaurovanie obrazu. Mesto finančne podporilo i opravu trhlín na piaristickom kostole a prevádzku charity.

Samozrejme, že aj faru požehnáme

V nedeľu 6. januára 2019 na Zjavenie Pána sa zvyknú požehnávať byty a domy trojkráľovým požehnaním. Výnimka nebola ani v našej farnosti, kde kňazi a diakon chodili po domácnostiach, ktoré sa zapísali na požehnanie. Modlitbu požehnania sprevádza aj pokropenie príbytku svätenou vodou a písanie trojkráľovou
kriedou na dvere známy symbol 20 – C+M+B – 19, čo znamená skratku z latinčiny „Christus Mansionem Benedicat.“

Dobrá novina


K Vianociam patrí darovanie sa pre druhých. Aj v našej farnosti sme preto podporili aktivitu Dobrej noviny, počas ktorej sme navštívili ľudí dobrej vôle  a vinšovali sme im požehnané Vianočné sviatky a radostné prežitie narodenia nášho Spasiteľa. Koledovanie bolo spojené aj s požehnaním príbytkov.

Birmovanci obdarovali prvoprijímajúcich


Naši budúci birmovanci vymysleli na 4. adventnú nedeľu, 23. decembra, malé prekvapenie pre prvoprijímajúcich. Počas posledných stretnutí pred Vianocami sa rozhodli držať známeho výroku: „Radosť rozdávaním rastie!“.

Farské oznamy –6. cezročnánedeľa –17. 2.2019

 

  • Liturgický prehľad:
  • piatok: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok.
  • sobota: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka.
  • nedeľa: 7. cezročná.

 

  • Dnes o 15.00 začne v Kultúrnom dome v Necpaloch farský maškarný ples pre deti.
  • Od pondelka do štvrtka po večernej sv. omši pokračuje na fare príprava prvoprijímajúcich detí.
  • V sobotu o 19.00 začne v hoteli Magura 19. farský ples. Predpredaj vstupeniek je v stredu po večernej sv. omši v sakristii, alebo osobne u pána Milana Petráša (0905 951 854).
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 371,44€;

     Mariánsky kostol: 80.32€;

Z úmyslov sv. omší: 145.-€.

Vladimír Slovák

farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie