Národný pochod za život – 22.september 2019


Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.
Viac informácií nájdete na stránke https://pochodzazivot.sk/, kde sa dočítate všetko o tejto akcii a verím, že sa tam stretneme.

Hľadanie zasľúbenej zeme


V dňoch 14.- 20. júla 2019, mala naša farnosť denný pobytový tábor, ktorý sa niesol v téme „Hľadane zasľúbenej zeme“. Počas celého týždňa sme si spoločne prešli rôznymi úlohami a spoznávali sme putovanie izraelského národa z egyptskej krajiny.

Rozlúčkový víkend


Posledné júnové dni sa nesú v duchu vysvedčenia, horúcich dní a odpočinku. Okrem iného, ako sme si už v našej farnosti zvykli, prichádza sem-tam k 1. júlu nejaká tá zmena. Tento rok z našej farnosti odchádzajú pán farár Vladimír Slovák (farár v Bzovíku, dekanát Krupina) a otec Juraj Kiss (kaplán v Hriňovej, dekanát Detva). Juraj pôsobil u nás celý rok ako diakon a 22.júna 2019 bol vysvätený za kňaza.

Farské oznamy –24. cezročná nedeľa –15.09.2019

 

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a spol., mučeníkov, spomienka
Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Nedeľa 25. nedeľa v cezročnom období

 

  • V stredu, piatok a sobotu budú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň.

Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

  • V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie.
  • Stredoškoláci, záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania,budú mať prvé stretnutie na budúcu nedeľu 22.9.2019 v kostole po detskej sv. omši.
  • V utorok 3.9.2019 bolo zasadanie Farskej pastoračnej rady, na ktorej bol opäť riešený problém s bezdomovcami v kostole. Prosíme Vás, aby ste v priestoroch kostolov nedávali týmto ľuďom žiadne peniaze. Finančne môžete prispieť na chod farskej charity, ktorá zabezpečuje pomoc týmto ľuďom. Takisto im môžete dať žetón, ktorý zakúpite v sakristii, za ktorý vo farskej charite títo ľudia dostanú jedlo a hmotnú pomoc. Ďakujeme, že rešpektujete túto prosbu.
  • Oznam pre rodičov: Detské katolícke centrum Jozuekids pozýva deti vo veku od 3 do 14 rokov do svojich priestorov. Nájdete ich v Daddy’sCafé, na 1. poschodí v OD Šafrán v čase od 8:00 do 17:00. Každú stredu v čase od 15:00 do 17:00 budú prebiehať v Detskom centre Biblické stretnutia pre deti od 3 rokov do 7 rokov. 

Každý utorok od 10:00 do 12:00 budú prebiehať Biblické stretnutia pre detičky od 3 do 7 rokov, ktoré nenavštevujú materskú školu. Prihlásiť sa môžete priamo v kaviarniDaddy’sCafé. 

  • Na budúcu nedeľu 22.9.2019 sa bude v Bratislave konať 3. národný pochod za život. Bližšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke pochodzazivot.sk
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:187,74,-€; Mariánsky kostol:94,92,- €.

Z úmyslov sv. omší:50,- €.

Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

Marek Sabol, farár

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie