Farský detský tábor

Letný tábor
Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária. Cena je 95eur. Viac informácií u kaplána Dominika alebo farapd.tabor@gmail.com.

Farský ples

Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza – mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého Roko Clubu na sídlisku Mládeže v Prievidzi. Do tanca hrá HS Necpalanka.

Koledníci priniesli Dobrú novinu aj do našej farnosti


V dňoch 26.-27. decembra chodili deti z piaristickej školy spolu s animátormi z mesta koledovať. Štyri skupiny detí na čele s pátrom Jankom alebo Michalom či s kňazmi z farského kostola zavítali do približne osemdesiatich rodín. Mottom tohtoročného jubilejného 25. ročníka je Buďme požehnaní(m).

Polnočné sväté omše

Na Štedrý večer mali naši farníci možnosť zúčastniť sa na niektorej z troch polnočných omší a prežiť tak hlbšie narodenie Pána Ježiša. Farský kostol otvoril svoje dvere o desiatej hodine. V piaristickom a mariánskom kostole sa slávili sväté omše presne o polnoci. V mariánskom kostole spríjemnil atmosféru aj zbor Bartolomejčatá.
Tradícia polnočnej omše siaha zrejme až do 13. storočia. Keďže Ježiš sa narodil podľa Písma v noci, omša sa slávi v neskorých večerných hodinách. Pre mnohých ľudí sa stala táto omša tradíciou, pretože má svoju výnimočnú atmosféru. Počas roka totiž nie je bežné spoločne spievať koledy a najmä Tichú noc len pri svetle ozdobeného stromčeka.

Text: Mária Pytlová

Farské oznamy –3. cezročná nedeľa – 26. 1. 2019

 • Dnes je 67. svetový deň malomocných. Dnes je Nedeľa Božieho slova.
 • Na budúcu nedeľu je 24. svetový deň zasväteného života.
 • V pondelok a utorok v tomto týždni pokračuje príprava detí na prvé sväté prijímanie. Začiatok stretnutia je po sv. omši, cca 17,15 hod. V pondelok je prvá skupina (ZŠ Mariánska a S. Chalupku) a v utorok druhá skupina (školy Energetikov, Rastislavova a Malonecpalská).
 • V sobotu večer a v nedeľu pri sv. omšiach požehnáme sviece, ktoré si môžete doniesť na požehnanie.
 • Na budúcu nedeľu o 14.30 bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.
 • Na budúcu nedeľu o 15,00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare.
 • Farnosť Prievidza–mesto v spolupráci s farnosťou Prievidza–Veľká Lehôtka organizuje v dňoch 6. – 9.mája 2020 pútnicko–poznávací zájazd do Severných Čiech a Dolného Sliezska (Litomyšl, Náchod, Broumov, Adršpašské skaly, Krzeszow, Wambierzyce, Klodzko…..)

Cena je 160,-€/osoba. Bližšie info na nástenkách a zapísať sa môžete v sakristii.

 • V dňoch 14. – 21.10.2020 organizujeme Farskú púť do Sv. Zeme.

Prosím tých, ktorí sa prihlásili na túto púť, aby si v sakristii vyzdvihli prihlášku.

 • Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária.
 • Detský maškarný ples bude 23.2.2020 popoludní v priestoroch bývalého RokoClubu.
 • Dňa 8.2.2020 na Zimnom štadióne v Detve sa uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska. Program začína o 12,15 hod. Bližšie info na nástenke.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:388,23,-€; Mariánsky kostol:81,20,- €.Z úmyslov sv. omší:65,- €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

 

 

                                                                                                                 Marek Sabol, farár

Pozvánka

Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza – mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu,ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého RokoClubu na sídlisku Mládeže v Prievidzi.Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený aj kultúrny a spoločenský program. Do tanca hrá HS Necpalanka.

Vstupenky v hodnote 25 € si môžete zakúpiť každú nedeľu od 19.1. do 16.2.2020 po predpoludňajších sv. omšiach v sakristii farského kostola.

Kontakt:     mobil: 0905 951 854,                    e-mail: petras.milan@gmail.com.

Zároveň Vás prosíme o sponzorské dary na ceny do tomboly.

Vopred Vám za Vašu pomoc a obetu ďakujeme.

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie