Rozlúčkový víkend


Posledné júnové dni sa nesú v duchu vysvedčenia, horúcich dní a odpočinku. Okrem iného, ako sme si už v našej farnosti zvykli, prichádza sem-tam k 1. júlu nejaká tá zmena. Tento rok z našej farnosti odchádzajú pán farár Vladimír Slovák (farár v Bzovíku, dekanát Krupina) a otec Juraj Kiss (kaplán v Hriňovej, dekanát Detva). Juraj pôsobil u nás celý rok ako diakon a 22.júna 2019 bol vysvätený za kňaza.

Miništrantské tábory

Tak ako každý rok, aj tento prichádzame po miništrantských víkendoch s ponukou letných táborov. Miništranti sa môžu prihlasovať na tieto turnusy.

Prvý turnus: miništranti od 7-11 rokov: 21.7.-27.7. (Močiar)
Druhý turnus: miništranti od 11-14 rokov: 28.7.-3.8.(Močiar)
Turistika: miništranti od15 rokov: 17.8.-19.8.(Miesto určíme po dohode)

Kresťanská dospelosť – sviatosť birmovania

V nedeľu, 26. mája 2019, sme v našom meste Prievidzi mali slávnosť kresťanskej dospelosti. V piaristickom kostole sa zišli mladí, ktorí prijali dary Ducha Svätého preto, aby mohli duchovne napredovať a rásť.

Sviatosť birmovania prišiel vyslúžiť generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. Slávnostnej sv. omše, ktorá sa konala v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, sa zúčastnili aj viacerí kňazi našej farnosti.

Prvý krát plne zjednotení s Kristom

Dňa 19. mája 2019, deti našej farnosti prvý krát prijali Eucharistiu. Účasť bola bohatá, 97 detí sa počas roka pripravovalo na tento veľký deň, ktorý patrične aj prežili.

Počas roka sa pravidelne stretávali na farských katechézach na fare, kde sa spoločne spoznávali, rozprávali, ale aj učili o Pánu Ježišovi. Počas roka sa im okrem pani katechétok venovali aj diakon Juraj a kaplán Dominik. Stretávali sa pravidelne každé dva týždne a preberali rôzne témy, ktoré im ukazovali a približovali Pána Ježiša, jeho lásku a aj to, ako tú lásku odovzdávať ďalej.

Požehnanie relikviou sv. Charbela


Dňa 8. mája 2019, v stredu, pri večernej sv. omši o 16.30 hod. som pri príležitosti 191 narodenia tohto veľkého svätca udelil veriacim, ktorí sa zúčastnili sv. omše, požehnanie relikviou sv. Charbela.

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch (* 8. mája) 1828 – († 24. december) 1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.

Farské oznamy –15. cezročná nedeľa –14.07.2019

 

  • Liturgický prehľad:
  • Pondelok: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
  • Streda: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka.
  • Nedeľa: 16. cezročná.

 

  • Od pondelka k nám prichádza na 6-týždňovú diakonskú prax diakon Martin Garaj.
  • Dňa 16.7. odslúži večernú svätú omšu otec Ondrej Šmidriak, ktorý nám porozpráva o jeho budúcej misii v Kazachstane. Počas svätej omše bude možnosť aj finančne podporiť jeho misiu.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 305,60,-€; Mariánsky kostol: 184,21,- €.

Z úmyslov sv. omší:95,- €.

                                                                     

Marek Sabol, farár

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie