Farský maškarný ples (cesta v čase)


V druhú februárovú nedeľu sa konal v necpalskom kultúrnom dome maškarný ples. Tento rok sa podarilo dvom šialeným vedcom zostrojiť stroj času. Vďaka nemu sa premiestnili o pár storočí späť. Spolu s deťmi sa objavili v dobe, keď ešte žili Indiáni.

Fotky z farského plesu


Už po osemnásty raz sa niekoľko desiatok farníkov stretlo v Kultúrnom dome
v Necpaloch, aby spoločne strávili večer naplnený tancom, hudbou a spevom.
Tohtoročný farský ples sa konal v sobotu 3. februára a do tanca na ňom opäť hrala
hudobná skupina Necpalanka.

Advent v našej farnosti


TAIZÉ (Modlitby za rodiny) – Sobota 2.12. o 17,15 hod. vo farskom kostole, (fotky)
VEČER RADOSTNÝCH STRETNUTÍ (Tvorivé dielne so svätou Barborou a Luciou pre všetky deti) – piatok -8.12. po večernej sv. omši na fare,
„VOŠLI DO DOMU A UVIDELI…“ (Biblické zamyslenie nad významom Adventu a Vianoc) – utorok 12.12. po večernej sv. omši,
VEČERA U SLOVÁKA – (verejná nahrávka) – pondelok 18.12. o 17,15 hod. vo farskom kostole.

Prievidzská púť – poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta

Prievidzska put

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 2000 € na účel organizačného a technického zabezpečenia Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii.

Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

Charita – dom sv. Vincenta, nezisková organizácia, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2017 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 8000 €.  V mene všetkých, ktorým aj vďaka tejto podpore môžeme pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

uso180318

Tu si môžete pozrieť archív úmyslov sv. omší.

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa – 18. 3. 2018

 

 • Liturgický prehľad:
 • pondelok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť.
 • utorok až sobota: férie pôstneho obdobia.
 • nedeľa: Kvetná (Nedeľa utrpenia Pána), 33. medzinárodný deň mládeže.

 

 • Do stredy môžete na farskom úrade, alebo v sakristii prihlásiť chorých, ktorým vyslúžime sviatosť zmierenia a Eucharistiu, prípadne pomazanie chorých, doma. Navštívime ich v piatok 23. marca predpoludním.
 • V stredu a piatok o 15.45 sa modlíme vo farskom kostole krížovú cestu.
 • V sobotu po večernej sv. omši bude v kostole tichá adorácia.
 • Na budúcu nedeľu si pripomenieme Pánov vstup do Jeruzalema. Slávnostnú procesiu vykonáme pri sv. omši o 7.30. Bohoslužbu v prípade priaznivého počasia začneme pri mariánskom stĺpe na južnej strane kostola.
 • Na budúcu nedeľu popoludní od 14.00 do 18.00 bude v Prievidzi (farský kostol, piaristický kostol a Zapotôčky) spoločné predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia.
 • Na budúcu nedeľu budú bohoslužby podľa zmeneného – letného času.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 822,89 €;

               Mariánsky kostol: 72,78 €;

Z úmyslov sv. omší: 35,- €.    

                                    Vladimír Slovák

                                         farár – dekan
Tu si môžete pozrieť archív farských oznamov.

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Homílie, 11.6.2017
Večera u Slováka, 11.6.2017
Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie