Prievidzská púť – poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta

Prievidzska put

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 2000 € na účel organizačného a technického zabezpečenia Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii.

Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

Charita – dom sv. Vincenta, nezisková organizácia, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2017 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 8000 €.  V mene všetkých, ktorým aj vďaka tejto podpore môžeme pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

Chcel(a) by som letieť…

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej CHCEL(A) BY SOM LETIEŤ.

Príbeh hrdinského života usmievavej rehoľnej sestry je podfarbený originálnou hudbou a piesňami Tvorivej skupiny Poetica Musica.

Prievidzská púť k Nanebovzatej Panne Márii + videá sv. omší

Prievidzska put
Prievidzská púť bude už na budúcu nedeľu – 13. augusta.
Ako zvyčajne začne večerným sobotným programom: modlitbou vešpier vo farskom kostole o 16.30. Nasledovať bude procesia na Mariánsky vŕšok, posvätný ruženec a sv. omša o 18.00. Po nej primátorka mesta udelí čestné občianstvo in memoriam Mikulášovi Miššíkovi, kňazovi, prievidzskému rodákovi a autorovi prvej monografie Prievidze.

Necpalské hody 2017


Svätú omšu, ktorá sa konala pri príležitosti Necpalských hodov tento rok celebroval DP. Dominik Markoš. Ako tradične sa táto Svätá omša konala pri novej Necpalskej kaplnke. Vďaka všetkým, ktorý aj napriek počasiu prišli na túto svätú omšu. No a pre tých, ktorý prísť nemohli tu máme videozáznam.

uso171119

Tu si môžete pozrieť archív úmyslov sv. omší.

Farské oznamy – 33. cezročná nedeľa – 19. 11. 2017

 

  • Liturgický prehľad:
  • utorok: Obetovanie Panny Márie, spomienka.
  • streda: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka.
  • piatok: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., mučeníkov, spomienka.
  • sobota: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka.
  • nedeľa: slávnosť Krista Kráľa.

 

  • Dnes v Cirkvi prežívame Prvý svetový deň chudobných. Tento deň je naplnením želania pápeža Františka, ktoré vyjadril na konci Roka milosrdenstva, kedy vyzval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
  • Počas týždňa v pastoračnom centre na fare pokračuje bližšia príprava detí na prvé sväté prijímanie. Deti sa stretávajú o 17.15 podľa škôl:

     pondelok: ZŠ Mariánska,

utorok: ZŠ Sama Chalupku,

streda: ZŠ Rastislavova a ZŠ Malonecpalská,

štvrtok: ZŠ Energetikov.

  • V sobotu po večernej sv. omši bude v kostole tichá adorácia.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 351,07 €; Mariánsky kostol: 75,76 €;

Z úmyslov sv. omší: 10,- €.  

Dnes konáme jesennú zbierku na diecézny kňazský seminár.

 

                                    Vladimír Slovák

                                         farár – dekan
Tu si môžete pozrieť archív farských oznamov.

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Homílie, 11.6.2017
Večera u Slováka, 11.6.2017
Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie