Miništrantský víkend- Kňazský seminár v Badíne


Počas prvého marcového víkendu (1.-3. marca 2019) sa v našom diecéznom kňazskom seminári konal miništrantský víkend pre chlapcov od 7 do 10 rokov. Som rád, že sa aj naša farnosť zapojila do tejto akcie, a až päť mladých chlapcov – miništrantov sa odvážilo ísť na víkend do Badína.

Detský maškarný ples


Drahí bratia a sestry, v nedeľu 17. februára 2019 sa konal už dlho spomínaný a mnohými očakávaný maškarný ples, na ktorom si prišli na svoje nie len deti, ale určite aj animátori a rodičia, ktorí tam boli. Za ten čas, čo sme tam boli, sme sa stihli zoznámiť s hlavnými postavami – Patom a Matom, ktorí nám pomaličky ukazovali hlavné motto celého maškarného plesu: „Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad.“

2% pre Bartolomejčatá

Drahí priatelia,
aj tento rok môžete podporiť svojimi 2%-tami z dane rôzne organizácie, mimo iných aj naše spoločenstvo – Bartolomejčatá. Žiaľ, je to trochu zložitejší proces, no verím, že sa nenecháte odradiť.  Bartolomejčatá totiž nemajú právnu subjektivitu a 2% teda nemôžu poberať priamo.  Sme však členom ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže), na ktoré je možné poukázať 2%. Na základe (nám doručených)  fotokópií/skenov daňových priznaní budú vaše 2% prevedené zo  ZKSM na Bartolomejčatá. Týmto podporíte rôzne činnosti našeho spoločenstva: spev na omšiach, sústredenia, detské letné tábory, maškarný ples, farský deň, miništrantov.

Maškarný ples

Drahí kamaráti, chlapci a dievčatá. Aj tento rok naša farnosť pre vás organizuje jedinečnú príležitosť, počas ktorej zažijete veľa zábavy a získate neopakovateľné a jedinečné zážitky. Pozývame vás na karneval, ktorý sa koná v nedeľu 17. februára 2019 o 15:00 v Dome kultúry Necpaly. Ak nechcete ísť sami, zoberte so sebou aj kamarátov a kamarátky. Samozrejme, môžte zobrať aj rodičov. Na všetkých sa veľmi tešia mladí z našej farnosti, ktorí vám vymysleli super program a už sa nevedia dočkať, kedy vám ho predstavia. Viac informácií o karnevale nájdete na plagáte.

Mesto Prievidza podporilo dotáciami tábor, púť aj opravu trhliny

Mesto Prievidza zo svojho rozpočtu poskytuje dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza–mesto získala z rozpočtu mesta finančné prostriedky na tábor, púť aj reštaurovanie obrazu. Mesto finančne podporilo i opravu trhlín na piaristickom kostole a prevádzku charity.

Samozrejme, že aj faru požehnáme

V nedeľu 6. januára 2019 na Zjavenie Pána sa zvyknú požehnávať byty a domy trojkráľovým požehnaním. Výnimka nebola ani v našej farnosti, kde kňazi a diakon chodili po domácnostiach, ktoré sa zapísali na požehnanie. Modlitbu požehnania sprevádza aj pokropenie príbytku svätenou vodou a písanie trojkráľovou
kriedou na dvere známy symbol 20 – C+M+B – 19, čo znamená skratku z latinčiny „Christus Mansionem Benedicat.“

Farské oznamy –3.pôstna nedeľa –24.3.2019

 

 • Liturgický prehľad:
 • pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť.
 • utorok až sobota: férie Pôstneho obdobia.
 • nedeľa: 4. pôstna (laetare).

 

 • Počas pôstneho obdobia sa v stredu a v piatok o 15.45 modlíme v kostole krížovú cestu. Na tejto pobožnosti sa môžete zúčastniť i v nedeľu o 15.00 v piaristickom kostole a vo štvrtok predpoludním na kalvárii v Solke.
 • Počas týždňa v pastoračnom centre na fare pokračuje bližšia príprava detí na prvé sväté prijímanie. Deti sa stretávajú o 17.15 podľa príslušných škôl.
 • V sobotu po rannej sv. omši bude veľké upratovanie Farského kostola. Prosíme o pomoc najmä tých, ktorí sa nezvyknú zúčastňovať pravidelného týždenného upratovania, mužov i ženy.
 • Mamy z hnutia Modlitby matiek z komunity Útecha pozývajú na spoločné modlitby, ktoré sa budú konať v našom farskom kostole v piatok, sobotu a nedeľu po večerných sv. omšiach. Bližšie informácie nájdete na nástenkách.
 • Na budúcu nedeľu prídeme na bohoslužby v zmenenom, letnom čase.
 • Veriaci z farnosti Pavlovce nad Uhom upiekli veľkonočných baránkov, ktorých si môžete prevziať pri východe z kostola, alebo počas úradných hodín na Farskom úrade. Vaše milodary (cena je dobrovoľná) budú použité na podporu pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom, kde je uložený relikviár bl. Anny Kolesárovej.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 459,31€;

     Mariánsky kostol: 87,21€;

Z úmyslov sv. omší: 180,-€.

Vladimír Slovák

farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie