December 2023

Čas

Oslavy na Zapotôčkoch – Potravinová zbierka – Mladí mladým – Rozpis omší – Boží čas – Hodiny v kostoloch – Godzone – Cestovný zápisník – Recepty
Prevziať

Vianočné obdobie klope na dvere: Prežite advent s nami

Počas adventu bude každý deň na facebookovom profile farnosti (Farnosť Prievidza-mesto) pripravené krátke zamyslenie. Môžeme tak advent prežiť spoločne. Viac informácií na plagáte. (viac…)

V našom kostole sa uskutoční koncert vážnej hudby

Pozývame na koncert vážnej hudby Súčasne i vážne, ktorý sa uskutoční v našom kostole 19.11.2023 o 15:00. Viac informácií o podujatí nájdete na plagáte.  (viac…)

Hudobný festival Mladí mladým je opäť tu!

Pozývame Vás na tradičný festival plný hudobných zážitkov Mladí mladým. Uskutoční sa 25. novembra v kostole vo Veľkej Lehôtke od 15:15. Viac informácií na plagáte. (viac…)

Poďte s nami na divadlo Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Naša farnosť organizuje spoločný autobus na divadelné predstavenie v Nitre Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktoré sa uskutoční v sobotu 2.12.2023. Viac informácií o cene a doprave na plagáte. (viac…)

Aj ty si vyvolený

Pozývame všetkých birmovancov a mladých na mládežnícke sväté omše, ktoré budú každú sobotu o 16:30. Ak rád/rada spievaš, príď si s nami zaspievať aj do zboru. Po omši budú mať birmovanci stretnutie na fare. Viac informácií na plagáte. (viac…)

Poďakovanie za dotácie z rozpočtu mesta Prievidza

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto a Charita – dom sv. Vincenta, n.o. úprimne ďakujú mestu Prievidza za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2023. Mesto Prievidza poskytlo dotácie na reštaurovanie oltára v Mariánskom kostole, materiálno-technické zabezpečenie Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii, organizovanie letného tábora pre deti, prípravné práce obnovy hradbového múra na Mariánskom vŕšku, a na prevádzku a činnosť prievidzskej charity.

 

(viac…)

Kurzy o výchove detí do 10 rokov

Piaristická škola pozýva rodičov detí do 10 rokov na kurz o výchove. (viac…)

Rodinkovo pozýva na víkend pre manželov

Rodinkovo pozýva na víkendový program Amoris pre manželov v dátume od 14. do 15. októbra 2023.  (viac…)

Pozývame na víkendovú duchovno-terapeutickú akciu pre ženy po interupcii

Ráchelina vinica sa uskutoční počas víkendu od 27. do 29. októbra 2023. Viac informácií nájdete na plagáte. (viac…)

Prievidzská púť k Nanebovzatej Panne Márii 2023

Prievidzská púť sa koná na Mariánskom vŕšku 12. a 13. augusta 2023.

(viac…)

1 2 3 10