Nová Baňa –Hronský Beňadik

Dňa 12. októbra 2019 sa naša farnosť Prievidza – mesto spojila s farnosťou Prievidza – Zapotôčky a spoločne sme sa vybrali na púť. Počas nej sme spoznávali krásy Novej Banea Hronského Beňadika, zároveň sme sa obohacovali na tele a na duchu.

Spevácke sústredenie v Chrenovci


V dňoch 4.-6.10.2019 sa náš spevácky zbor Bartolomejčatá zúčastnil sústredenia v Chrenovci, na ktorom sa stretlo takmer 30 členov. Okrem nácviku piesní, čo bolo hlavnou náplňou sústredenia, sme mali víkend spestrený hrami a zábavným programom, ktoré pripravili členovia zboru. Víkend ubehol veľmi rýchlo. Spoločným fotením a s Božím požehnaním, prostredníctvom našich kňazov sme sa všetci vrátili ku svojim rodinám a blízkym.
Fotogalériu zo sústredenia si môžete pozrieť TU.

Modlitby matiek z komunity Útecha


Prievidza, Farský kostol

piatok 27. 9. 2019 (po sv. omši cca o 17.10 h)
– modlitby odprosenia za naše hriechy
sobota 28. 9. 2019 (po sv. omši cca o 17.30 h )
– modlitby pokánia za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom
nedeľa 29. 9. 2019 (po sv. omši cca o 19.00 h)
– modlitby vďakyvzdania za všetko, čo Pán učinil v našich životoch
a v životoch našich detí

Národný pochod za život – 22.september 2019


Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.
Viac informácií nájdete na stránke https://pochodzazivot.sk/, kde sa dočítate všetko o tejto akcii a verím, že sa tam stretneme.

Farské oznamy –28. cezročná nedeľa –13.10.2019

 

Liturgický kalendár

Pondelok Féria
Utorok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Sobota Féria
Nedeľa 29. nedeľa v cezročnom období
  • Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Pri tejto príležitosti bude zbierka na misie.
  • V mesiaci október Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca. V kostole sa modlíme pred sv. omšami o 12,00 hod. a o 16,30 hod.
  • Slovensko sa dňa októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. V súčasnosti je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Táto globálna iniciatíva je organizovaná pápežskou nadáciou „Pomoc trpiacej Cirkvi“. K akcii sa môžu pripojiť veriaci v akomkoľvek veku.

Aj v našej farnosti sa budeme modliť s deťmi na tento úmysel v piatok po večernej sv. omši.

  • V sobotu po sv. omši (cca 17.15) sa budeme v kostole modliť za uzdravenie duše i tela.
  • V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Viera je posilnená, keď je daná iným.
  • 10.2019 sa aj naša farnosť zapojí do celoslovenskej štafetovej adorácie rodín za rodiny v čase od 8,00 – 20,00 hod. Prosím rodiny, aby sa do tejto akcie čím viacerí zapojili. Potrebné informácie nájdete na nástenke a na informačných materiáloch vzadu v kostole.
  • Od 1.10.2019 v čase od 19,00 – 7,00 hod. Charita sv. Vincenta de Paul v Prievidzi otvára denne nízkoprahovú nocľaháreň pre bezprístrešných ľudí.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas víkendov pripraviť jedlo pre bezdomovcov, aby sa prihlásili u p. Milana Petráša, alebo zaevidovali sa na našej internetovej stránke www.farapd.sk

  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 305,27,-€; Mariánsky kostol: 91,61,- €.

Z úmyslov sv. omší: 45,- €.

Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.        

Marek Sabol, farár

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie