Rozhovor s Michaelou Laurincovou

Keď som ju požiadala o krátke predstavenie sa, napísala mi o sebe i tieto slová: „Po celý život pracujem s ľuďmi. Milujem ich spoznávanie a takisto spoznávanie rôznych kultúr. Som veľmi spoločenská a empatická.“ Pravdepodobne tieto vlastnosti priviedli nedávno Michaelu Laurincovú (38) k niečomu, čo praktizovala už počas svojho pôsobenia v Tatra banke, len pre to nemala presné pomenovanie. Dnes už vie, že išlo o koučovací prístup. Čím viac ho poznáva, tým viac ju nadchýňa. A túži prostredníctvom neho slúžiť iným.

(viac…)