December 2012

Objaviť vieru nanovo – Adorácie – Mladí mladým – Betlehemské svetlo – Oznamy charity – V Keni je pokoj a radosť – KIOBK – Bl. Mária Guyartová – Rozpis svätých omší
Prevziať