Farské oznamy

34. cezročná nedeľa – 21.11.2021

Sv. omše: pondelok – nedeľa v režime OP (Očkovaní a po prekonaní Covidu).

Maximálny počet v interiéri je 50 osôb.                                      

Pri všetkých sv. omšiach je potrebné robiť zoznam účastníkov. Žiadame vás preto, aby ste si doma napísali lístok s menom, priezviskom a telefónnym kontaktom a vhodili ho pri príchode do pripravenej krabičky. Takto zabezpečíme vstup do kostola bez zbytočného zdržiavania sa vypisovaním zoznamu v kostole.

Prosíme všetkých ľudí dobrej vôle, aby svojimi nákupmi túto zbierku podporili. Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.

 

 

Ekonomické oznamy:          

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

 

Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955

Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK70 1100 0000 0029 2885 1485

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.

                                        

Marek Sabol, farár