Na webovej stránke sa momentálne pracuje, prosím, ospravedlňte nás. Ďakujeme.

Farské oznamy Farské oznamy - archív Bohoslužby Bohoslužby - archív

Farské oznamy

14. cezročná nedeľa – 05.07. 2020

 • Informácie o opatreniach pri slávení sv. omše počas doby pandémie platné od 10.6.2020 si môžete prečítať na nástenkách.
 • KBS rozhodla o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Teda každého kresťana – katolíka od 7-ého roku života viaže účasť na celej sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva v platnosti dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

 • Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5091/2020, zo dňa júna 2020, sa povinnosť nosenia rúšok nevzťahuje na zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre.

Z toho možno vyvodiť, že povinnosť mať na tvári rúško sa pri slávení svätej omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb vzdialený aspoň dva metre. Ak je v chráme možnosť toto pravidlo dodržať, nemusí mať kňaz pri slávení bohoslužby na tvári rúško.

Samozrejme, je potrebné si rúško nasadiť minimálne počas rozdávania svätého prijímania, lebo vtedy kňaz prichádza do bezprostredného kontaktu s veriacimi. Pre veriacich zúčastňujúcich sa na bohoslužbe povinnosť nosiť rúško naďalej platí.       (TK KBS – Martin Kramara, hovorca KBS)

 • Dnes o 14,30 hod. bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.
 • V utorok 7.7. po večernej svätej omši pozývame členov Klubu priateľov misií na stretnutie vo farskom centre. Pozývame na stretnutie aj tých, ktorí sa zaujímajú o misie, prípadne by sa chceli stať novými členmi Klubu priateľov misií.
 • Počas letných prázdnin sv. omše budú bývať tak, ako doteraz: o 12,00 hod. a o 16,30 hod.
 • V novom školskom roku nebude mať v našej diecéze žiadneho bohoslovca v prvom ročníku v kňazskom seminári. Kňazi prievidzského a bojnického dekanátu sa dohodli, že budeme pokračovať v modlitbe za nových kňazov na konci sv. omše.
 • Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-Zapotôčky pripravuje denný tábor pre deti od 6 do 13 rokov v termíne 10.-14.8.2020. Bližšie informácie na prihláške. Prihlásiť sa môžete pomocou papierovej prihlášky, ktorú nájdete v sakristii kostola alebo online formulára na www.farapd.sk resp. zapotocky.sk.
 • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo farského časopisu

 

 • Opätovne Vás prosíme, aby ste žobrajúcim v priestoroch kostolov nedávali žiadne peniaze. Nedávajte sa zneužívať ich citovým vydieraním a nepodporujte ich pri nákupe alkoholu a cigariet. Takisto im v priestoroch kostolov nedávajte jedlo, pretože tieto Vaše dary častokrát zostávajú v kostole a kostolníci ich musia následne upratovať. Finančne môžete prispieť na chod farskej charity, ktorá zabezpečuje pomoc týmto ľuďom. Takisto im môžete dať žetón, ktorý zakúpite v sakristii, za ktorý vo farskej charite títo ľudia dostanú jedlo a hmotnú pomoc. Ďakujeme, že rešpektujete túto prosbu.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 418,78,- €; Mariánsky kostol: 79,06,- €. Z úmyslov sv. omší: 113,-  €.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele: 4.470,96,-€.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.

                                                                                                                 Marek Sabol, farár