Farské oznamy

Farské oznamy –3. cezročná nedeľa – 26. 1. 2019

 • Dnes je 67. svetový deň malomocných. Dnes je Nedeľa Božieho slova.
 • Na budúcu nedeľu je 24. svetový deň zasväteného života.
 • V pondelok a utorok v tomto týždni pokračuje príprava detí na prvé sväté prijímanie. Začiatok stretnutia je po sv. omši, cca 17,15 hod. V pondelok je prvá skupina (ZŠ Mariánska a S. Chalupku) a v utorok druhá skupina (školy Energetikov, Rastislavova a Malonecpalská).
 • V sobotu večer a v nedeľu pri sv. omšiach požehnáme sviece, ktoré si môžete doniesť na požehnanie.
 • Na budúcu nedeľu o 14.30 bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.
 • Na budúcu nedeľu o 15,00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare.
 • Farnosť Prievidza–mesto v spolupráci s farnosťou Prievidza–Veľká Lehôtka organizuje v dňoch 6. – 9.mája 2020 pútnicko–poznávací zájazd do Severných Čiech a Dolného Sliezska (Litomyšl, Náchod, Broumov, Adršpašské skaly, Krzeszow, Wambierzyce, Klodzko…..)

Cena je 160,-€/osoba. Bližšie info na nástenkách a zapísať sa môžete v sakristii.

 • V dňoch 14. – 21.10.2020 organizujeme Farskú púť do Sv. Zeme.

Prosím tých, ktorí sa prihlásili na túto púť, aby si v sakristii vyzdvihli prihlášku.

 • Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária.
 • Detský maškarný ples bude 23.2.2020 popoludní v priestoroch bývalého RokoClubu.
 • Dňa 8.2.2020 na Zimnom štadióne v Detve sa uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska. Program začína o 12,15 hod. Bližšie info na nástenke.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:388,23,-€; Mariánsky kostol:81,20,- €.Z úmyslov sv. omší:65,- €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

 

 

                                                                                                                 Marek Sabol, farár

Pozvánka

Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza – mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu,ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého RokoClubu na sídlisku Mládeže v Prievidzi.Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený aj kultúrny a spoločenský program. Do tanca hrá HS Necpalanka.

Vstupenky v hodnote 25 € si môžete zakúpiť každú nedeľu od 19.1. do 16.2.2020 po predpoludňajších sv. omšiach v sakristii farského kostola.

Kontakt:     mobil: 0905 951 854,                    e-mail: petras.milan@gmail.com.

Zároveň Vás prosíme o sponzorské dary na ceny do tomboly.

Vopred Vám za Vašu pomoc a obetu ďakujeme.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie