Farské oznamy

26.cezročná nedeľa – 01.10.2023

 

 

Ekonomické oznamy:          

 

Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955

Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK70 1100 0000 0029 2885 1485

 

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.   

Jozef Repko, farár