Farské oznamy

Zoslanie Ducha Svätého – 19.05.2024

 

Ekonomické oznamy:     

 

Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955

Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK70 1100 0000 0029 2885 1485

 

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.

 

 

 

                           Jozef Repko, farár