Farské oznamy

5. Veľkonočná nedeľa – 02.05.2021

Platia však isté obmedzenie: 1 osoba na 15m2 (v našom kostole 50 osôb), R-O-R ( prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, dezinfekcia rúk, rozostupy).

Ekonomické oznamy:            

Zvonček: Farský kostol:  469,49,- €; Mariánsky kostol: 106,97,-€,

Z úmyslov sv. omší a milodary veriacich: 35,-€. Zbierka na seminár z minulej nedele: 1.000,-€.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti,  hlavne na rekonštrukciu farskej budovy.

Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955

Na chod našej farskej charity môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

SK70 1100 0000 0029 2885 1485

 Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.

                                                                                                     Marek Sabol, farár