Farské oznamy

1.adventná nedeľa – 29.11. 2020

 

 • Vzhľadom na platné proti epidemické opatrenia, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb.
 • Od pondelka 16.11.2020 je možnosť zúčastniť sa sv. omší v kostoloch za podmienky dodržania bezpečnostných protipandemických opatrení.
 • V tomto týždni budeme mať prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred večernou omšou od pondelka do štvrtka od 15,00 hod., a v piatok od 14,00 hod.
 • Vo štvrtok a piatok bude sv. omša aj ráno o 6,00 hod.
 • Chorých doma navštívime so sviatosťami vo štvrtok a piatok dopoludnia.
 • Vo štvrtok od 15,00 hod. bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.

V piatok začína adorácia od 14,00 hod.

 • Od stredy 2.12.2020 začneme na farskom úrade zapisovať úmysly sv. omší na rok 2021.
 • Chorých, ktorých nenavštevujeme na prvý piatok, navštívime so sviatosťami vo štvrtok 17.12.2020 predpoludním. Môžete ich nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade.
 • Od 19.11. – 3.12.2020 sa koná v hypermarkete Tesco potravinová zbierka. Vyzbierané potraviny a hygienické potreby budú použité v našej prievidzskej Charite – dome sv. Vincenta.

Prosíme všetkých ľudí dobrej vôle, aby svojimi nákupmi túto zbierku podporili. Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.

 • Od 1.10.2020 v čase od 19,00 – 7,00 hod. Charita sv. Vincenta de Paul v Prievidzi otvára denne nízkoprahovú nocľaháreň pre bezprístrešných ľudí.

Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli počas víkendov pripraviť jedlo pre bezdomovcov, aby sa prihlásili u p. Milana Petráša alebo zaevidovali sa na našej internetovej stránke www.farapd.sk.

 

Ekonomické oznamy:            

Zvonček: Farský kostol: 474,68,- €; Mariánsky kostol: 48,41,-€, Z úmyslov sv. omší:270,-  €.

Dnes je tradičná celoslovenská zbierka na charitu.

Pre potreby farnosti môžete prispieť aj bankovým prevodom na číslo účtu:

 

SK 38 0200 0000 0038 0226 6955

 

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.

 

                                                                                                                       Marek Sabol, farár