December 2009

Sviatky pokoja – Rozhovor so sestričkou Veronikou – Poúčať nevedomých – Jubilant Ján Málik – Obnova farského kostola – Bl. Pier Gioirgio Frassati – Program bohoslužieb – Liturgia k Štedrej večeri
Prevziať