September 2023

Otvorenosť

Mariánska púť – Butkov – Staré Hory – Oslavy sv. Bartolomeja a výročí – Sakrálne objekty – Púť diakona – Cesta otvorenosti – Dobrotivá láska
Prevziať

„dušičkové“ odpustky počas celého novembra

Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“ odpustky počas celého novembra
Vatikán 23. októbra (RV) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať počas celého novembra. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.
(viac…)

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb

Bratislava, 14. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 15. októbra vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb, Tlačová kancelária KBS položila v tejto súvislosti hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi otázku, čo táto skutočnosť bude znamenať a ako sa na ňu majú slovenskí kňazi a veriaci pripraviť. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení:
(viac…)

COVID opatrenia

Drahí bratia a sestry, kvôli prísnym hygienickým opatreniam a pre ochranu zdravia, sv. omše budú zatiaľ slúžené súkromne. Všetky úmysly budú odslúžené v daný deň kňazom. Za pochopenie a v modlitbách spojení zostávajú vaši kňazi.
Stránka TKKBS
(viac…)

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

Bratislava 16. septembra (TK KBS) V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:
(viac…)

1. sväté prijímanie

4.9.2020 Nácvik na krst (17.15 hod.)
5.9.2020 Krst (16.30 hod.)
17.9. a 24.9.2020 Nácvik na slávnosť (1.skup. – 17.15 hod.; 2.skup. – 18.00 hod.)
26.9.2020 Svätá spoveď (9.00 a 10.00 hod.)
27.9.2020 1. sväté prijímanie (9.00 a 11.00 hod.)

(viac…)

Charita: Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9 000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2020 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie (plyn, voda, elektrika) a nákup základných potravín.

Príprava na sviatosť birmovania a katechumenát

Prihlásiť sa dá do 6. septembra 2020 na farskom úrade alebo v sakristii farského kostola.

(viac…)

Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska vysvetľuje:

 

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Účasť na bohoslužbách je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

(viac…)

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Vatikán 20. februára (RV) Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19. (viac…)

Je pandémia „Boží trest“? Reaguje banskobystrický biskup Chovanec

Bratislava/Banská Bystrica 21. marca (TK KBS) V posledných dňoch bolo možno počuť a čítať vyhlásenia niektorých teológov, že súčasná svetová pandemická situácia je „Boží trest“.

V tejto súvislosti prinášame reakciu banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca, predsedu Subkomisie pre náuku viery Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

Teologické zjednodušovanie

V posledných dňoch bolo možno počuť a čítať vyhlásenia niektorých teológov, že súčasná svetová pandemická situácia je „Boží trest“. (viac…)

1 6 7 8 9