Charita: Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2021 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi.

 

Dotácia bola poskytnutá na účel úhrady časti prevádzkových nákladov za energie (plyn, voda, elektrika), nákup základných potravín, materiál a služby.