Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách biskupi zrušili

Slovenskí biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach. Rozhodnutie nadobudne platnosť od 30. júna. Biskupi povzbudzujú všetkých k návratu do kostolov, ale naďalej odporúčajú dbať na platné protipandemické opatrenia. Povinnosť účasti však nebude zaväzovať ľudí, ktorých návšteva kostola môže znamenať zvýšené zdravotné riziko alebo tých, ktorí sa nachádzajú v lokalite so zhoršenou epidemickou situáciou.

Viac informácií zo zasadania biskupov Slovenska nájdete na stránke Tlačovej konferencie biskupov Slovenska.