Aj Prievidžania sa zapojili do zbierky potravín a drogérie

Spoločnosť Tesco Stores SR v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími partnermi zorganizovala od 16. do 18. decembra 2021 Potravinovú zbierku. Aj v hypermarkete a supermarkete Tesco v Prievidzi boli vytvorené za pokladničnou zónou zberné miesta. Na nich mohli zákazníci po nákupe darovať zakúpené trvanlivé potraviny a drogériu, ktorých sa spolu vyzbieralo 819,6 kg v hodnote 1110,82 eur.

 

Za tri dni sa v prievidzskom hypermarkete Tesco vyzbieralo spolu 344 kg darov, v hodnote 299 eur. Zbierka tu bola realizovaná len pasívnou formou, bez zapojenia dobrovoľníkov. Vyzbierané trvanlivé potraviny a hygienické potreby boli poskytnuté neziskovej organizácii Charita – dom sv. Vincenta, ktorá ich využije pri poskytovaní sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre a nocľahárni na Košovskej ceste.

 

V supermarkete Tesco v OD Prior na Námestí slobody darcovia odovzdali spolu 475,6 kg v hodnote 811,82 eur. Tu sa do zbierky zapojili aj dobrovoľníci z neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb. Táto organizácia je aj príjemcom týchto darov, a zabezpečuje ich distribúciu prevažne v lokalite Ciglianska cesta, kde pôsobí.

 

„Organizácia zbierky nebola tento rok jednoduchá. Bola odložená z pôvodného termínu, kedy boli prísnejšie protipandemické opatrenia. Ďakujeme darcom, ktorí svojim nákupom do zbierky prispeli a podporili tým ľudí v núdzi. V neposlednom rade ďakujeme zamestnancom Tesca a organizátorom, ktorí vytvárali pre realizáciu zbierky výborné zázemie,“ hovorí Milan Petráš, riaditeľ Charity – domu sv. Vincenta.