Naša diecéza má nových kaplánov

Otec biskup Marián Chovanec v sobotu 19. júna vysvätil troch nových kňazov. Sú nimi Martin Mičko z Veľkého Krtíša, Michal Sandánus zo Bzovíka a Pavol Škovránek zo Senca. Na základe rozhodnutia biskupa do našej farnosti príde od 1. júla Pavol Škovránek.