Jún 2024

Plní dôvery

Zasadala farská rada – Piaristi oslavovali – Ocenení skauti – Turíčna vigília – Naši kostolníci – Dôvera v Pána – Letný režim sv. omší – Kňazské jubileá
Prevziať

Obe farnosti opäť žili táborom

Druhý augustový týždeň sa konal spoločný denný tábor našej farnosti v spolupráci s farnosťou Prievidza-Zapotôčky. Spolu vyše 70 detí a viac ako 15 animátorov objavovali každý deň nový film alebo rozprávku, pretože dni sa niesli v téme Nekonečný príbeh. 

(viac…)

Deti hľadali kráľovstvo

V týždni od 17. do 23. júla sa uskutočnil farský pobytový tábor. Deti sa spolu s animátormi vybrali do Kostolian pod Tribečom. Tam hľadali na základe témy cestu do kráľovstva.

(viac…)

Pravidelná púť k Nanebovzatej Panne Márii

Aj tento rok sa počas víkendu 13. a 14. augusta uskutoční Mariánska púť k Nanebovzatej Panne Márii. Na plagáte nájdete presný program a mená hostí. Ste srdečne pozvaní!

 

 

(viac…)

Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza na reštaurovanie oltára

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto úprimne ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 500 na reštaurovanie oltára sv. Michala archanjela v Mariánskom kostole. (viac…)

Denný letný tábor v spolupráci bude aj tento rok

Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-Zapotôčky pripravuje denný letný tábor – „Nekonečný príbeh“ pre deti od 6 do 13 rokov v termíne 8. – 12. 8. 2022. Príspevok je 6 € /deň/dieťa. V rámci programu budú aktivity pre deti každý deň motivované na vybraný film/filmy.  (viac…)

Súťaž: Rodina a základné ľudské právo na život

Asociácia za život a rodinu aj tento rok organizuje súťaž s názvom Rodina a základné právo na život. Zapojiť sa môžu základné a stredné školy do 30. mája 2022. Výhercovia môžu získať hodnotné ceny – rodinný pobyt, notebook, fotoaparát, ale aj knihy. Pre viac informácii týkajúcich sa pokynov súťaže navštívte stránky zazivotarodinu.sk

(viac…)

Rozpis liturgických slávení počas Veľkej noci 2022

Prinášame prehľadný rozpis liturgických slávení od štvrtka Pánovej večere (Zeleného štvrtka) po Veľkonočný pondelok vo všetkých kostoloch v Prievidzi.

(viac…)

Stretnutie s otcom biskupom pre mladých

Dňa 9.4. sa uskutoční diecézne stretnutie mladých s otcom biskupom pod názvom „Kveťák“. Tradične sa bude konať v Banskej Bystrici na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa. Hlavným hosťom má byť kňaz Ján Buc. Prihlasovanie a bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

(viac…)

Sestry vincentky predstavia Združenie zázračnej medaily

Na 4. pôstnu nedeľu 27. marca budú v našej farnosti na konci sv. omší sestry vincentky z Nitry rozprávať o Združení Zázračnej medaily – o podomovej návšteve Panny Márie a o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré a poobede o 14. hodine v kostole podrobne predstavia poslanie Združenia ZM a porozprávajú zaujímavé svedectvá s putovnou kaplnkou Panny Márie a so Zázračnou medailou. Prinesú aj knihy o zjavení, Dar od Nepoškvrnenej, deviatniky, Zázračné medaily, kľúčenky…

Pomôžte svojimi 2%

Pridajte sa aj vy a pomôžte svojimi 2 percentami. Vyberte si niektorú z organizácií v našej farnosti. Podporiť ju môžete do 31. marca (v prípade, že ste daňovník) alebo do 30. apríla (ak ste zamestnanec). (viac…)

1 4 5 6 7 8 11