BARTOLOMEJ, časopis prievidzskej farnosti

Prvé číslo farského časopisu Bartolomej vyšlo k 1. augustu 1993. Za takmer tri desaťročia sa pri tvorbe časopisu vystriedalo množstvo ľudí, ktorých radšej menovať nejdeme, aby sme na niekoho nezabudli. Dnes redakciu tvoria mladí i starí, pamätníci spomínajúci na začiatky i úplní nováčikovia. Aktívne sa pri tvorbe časopisu angažujú aj kňazi, ktorí v Prievidzi pôsobia, čomu sa veľmii tešíme. Cieľom zakladateľov bolo vytvoriť farské médium, ktoré bude pôsobiť nielen informačne, ale i formačne. To, že toto dielo vytrvalo taký dlhý čas, je potvrdením jeho úspešného napĺňania. Tomuto poslaniu sa venujeme aj v súčasnosti. Sme živou kronikou farnosti, ktorá sa venuje všetkému dôležitému, čo sa vo farnosti Prievidza-mesto a vlastne v celom našom meste deje. K spravodajským materiálom pridávame aj publicistické príspevky, ktoré píšu členovia našej farnosti – svedectvá, recenzie, články na témy čísla, ale aj básne a mnohé iné materiály našich redaktorov a externých spolupracovníkov. Ak máte dar tvorivosti a vedeli by ste písať, alebo by ste cítili povolanie akokoľvek inak pomáhať na tomto diele, budeme radi, ak sa nám ozvete a pridáte sa k nám. Na našej stránke nájdete kompletný archív časopisu v elektronickej forme. Prajeme príjemné čítanie!

Názov: Bartolomej Periodicita: mesačná Vydavateľ: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, Mariánska 4, 971 01 Prievidza, IČO: 31938671 ISSN: 2644-4658 Vychádza s cirkevným schválením BÚ v Banskej Bystrici č. 1127/98 Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 5759/19 Kontakt: e-mail: bartolomej@farapd.skJúl 2024

Prorok

Noc kostolov – Tvorba komunity – Sviatosť birmovania – Noví kňazi – Rekonštrukcia v kostole – Rozlúčka s kaplánom – Prorocké poslanie

Prevziať

Jún 2024

Plní dôvery

Zasadala farská rada – Piaristi oslavovali – Ocenení skauti – Turíčna vigília – Naši kostolníci – Dôvera v Pána – Letný režim sv. omší – Kňazské jubileá
Prevziať

Máj 2024

Uprostred bratov

Birmovanci v Badíne – Výlet miništrantov – Necpalské hody – Sviatok skautov – Najbližší pri oltári – Dobrí pastieri – Prázdny hrob – Milostivý obraz
Prevziať

Apríl 2024

Spoznaný

Zázrak svetla – Krížové cesty – Kalvárie – Exodus 90 – Nádych – Pôsobenie Pána – služba akolytu – Prázdny hrob – Prievidzské krypty
Prevziať

Marec 2024

Stvorení pre…

Farská rada – Pomazanie chorých – Týždeň manželstva – Rok modlitby – Osožný vo farnosti – Služba lektora – Stvorení pre nebo – Vypálená ruka
Prevziať

Február 2024

Úprimné srdce

Omša za mesto – Spolupracovníci farnosti – Dismas – Dve percentá – Kurzy rodičov – Hrdinovia vzdelávania – História kostola – Vtipparáda
Prevziať

Január 2024

Tu som

Birmovanci v Badíne – Vianoce – Betlehemské svetlo – Dobrá novina – Kresťanskí seniori – Ročné štatistiky – Erasmus+ – Novoročný vinš
Prevziať

December 2023

Čas

Oslavy na Zapotôčkoch – Potravinová zbierka – Mladí mladým – Rozpis omší – Boží čas – Hodiny v kostoloch – Godzone – Cestovný zápisník – Recepty
Prevziať

November 2023

Máme nádej

Farská rada – Dotácie mesta – Charita sv. Vincenta – Pomazanie chorých – Misia – Lamačské chvály – Vyvolený – Boh nemlčí – Láskyplné stretnutia
Prevziať

Október 2023

Hostina

Duchovné obnovy – Zdar Boh! – Charitatívne behy – Farská opekačka – Učiteľ srdcom aj mysľou – Svadobná pozvánka – Boj proti hladu
Prevziať

September 2023

Otvorenosť

Mariánska púť – Butkov – Staré Hory – Oslavy sv. Bartolomeja a výročí – Sakrálne objekty – Púť diakona – Cesta otvorenosti – Dobrotivá láska
Prevziať

August 2023

Odhodlanie

Návšteva otca Ondreja – Christiland – Letné tábory – Verím Pane – 30 rokov Bartolomeja a Bartolomejčiat – Fénix – Program púte
Prevziať

Júl 2023

Výsledok

Farská rada – Letný rozpis omší – Personálne zmeny – Júnové akcie – Na slovíčko s primátorom – Pozvánka na púte – Boh ma potrebuje
Prevziať

Jún 2023

Poď za mnou

Necpalské hody – Púť do Krakova – Letný režim omší – Tváre mesta – Piaristická nadácia – Generálna spoveď – Stvorení pre nebo – Krížovka
Prevziať