Sviatosť pomazania chorých

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. (Jak 5, 14-15)

Pokiaľ má pokrstený človek vážnu chorobu alebo vek nad 60 r., má možnosť prijať sviatosť pomazania chorých, ktoré sa udeľuje v našej farnosti jeden krát do roka spoločne pre všetkých – 11. februára, keď sa v Cirkvi slávi spomienka P. Márie Lurdskej a zároveň Svetový deň chorých.
Pokrstený človek môže prijať sviatosť pomazania chorých individuálne kedykoľvek na požiadanie ktoréhokoľvek kňaza.
Kňazi vo farnosti navštevujú chorých doma raz za mesiac – obyčajne každý prvý piatok v mesiaci a vo štvrtok pred ním – po nahlásení vo farskom kostole alebo na fare.

Ak váš príbuzný leží v nemocnici v Bojniciach, obráťte sa na tamojšieho duchovného správcu.
Ak máte v rodine pokrsteného človeka v nebezpečenstve smrti, kontaktujte nás. Po dohode príde kňaz udeliť mu sviatosť pomazania chorých, ak je možné, aj sviatosť zmierenia a sv. prijímanie.