Sviatosť zmierenia – sv. spoveď

Aj keď boli človeku vo sviatosti krstu odpustené všetky hriechy, náchylnosť na zlo sa z neho úplne nestratila. Preto keď opätovne padne do hriechu, čím sa odlúči aj od spoločenstva Cirkvi, má možnosť vo sviatosti zmierenia znovu sa vrátiť.

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v našom farskom chráme v pondelok až sobotu

pred rannou sv. omšou od 5.45 ;

pred obednou sv. omšou od 11.30;

pred večernou sv. omšou od 16.00 (podľa potreby aj počas sv. omše).

Cez prvopiatkový týždeň spovedáme navyše ráno od od 5.30 a večer od pondelka do štvrtku od 15.00 a v piatok už od 14.00.

Sv. spoveď je možné dohodnúť si aj osobne.