Sviatosť Eucharistie – prvé sv. prijímanie

Keď náš Pán Ježiš opustil tento svet, zanechal nám seba samého vo sviatosti Eucharistie, teda svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína. Takto reálne prítomný buduje a spája svoju Cirkev. Každý, kto ho prijíma, stáva sa časťou jeho tajomného tela.

K sviatosti Eucharistie však môže pristúpiť len ten, kto sa krstom už stal členom Cirkvi a bol na ňu náležite pripravený.

 

Príprava detí v 3. ročníku ZŠ

Za normálnych okolností prvýkrát pristupujú k sviatosti Eucharistie deti v 3. ročníku ZŠ. V našej farnosti (pozri zoznam ulíc) majú možnosť prvýkrát pristúpiť k sv. prijímaniu zvyčajne v máji po absolvovaní aspoň dvojročnej náboženskej výchovy v škole. Príprava prebieha v rámci hodín náboženstva v škole a formou farskej katechézy pre deti od septembra vo farskom pastoračnom centre.

Informácie o tohtoročnej príprave detí nájdete vo Farskom pastoračnom centre.

 

Príprava detí od 4. po 9. ročník ZŠ

Pokrstené deti od 4. po 9. ročník ZŠ sa prihlásia v septembri u katechétov v škole alebo u kňaza vo farskom kostole a od nich sa dozvedia bližšie informácie.

 

Príprava stredoškolákov a dospelých

Pokrstení stredoškoláci a starší sa prihlásia osobne k prijatiu prvého sv. prijímania v septembri u kňazov vo farnosti. Po absolvovaní prípravy (spoločnej alebo súkromnej) pristúpia k prvému sv. prijímaniu zvyčajne na Zelený štvrtok.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie