Sviatosti pre chorých

Kňazi vo farnosti navštevujú chorých doma raz za mesiac – obyčajne každý prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci po nahlásení vo farskom kostole alebo vo fare.

Ak váš príbuzný leží v nemocnici v Bojniciach, obráťte sa na tamojšieho duchovného správcu.
Ak máte v rodine pokrsteného človeka v nebezpečenstve smrti, kontaktujte nás. Po dohode príde kňaz udeliť mu sviatosť pomazania chorých, ak je možné, aj sviatosť zmierenia a sv. prijímanie.

Duchovná služba v nemocnici v Bojniciach

Mesto Prievidza má svoju nemocnicu v Bojniciach. V nej sa nachádza aj kaplnka zasvätená sv. Pátrovi Piovi z Pietrelciny. Od 1. 7. 2004 začal svoju kňazskú činnosť v nemocnici dp. Gerhard Glazer-Opitz, prvý duchovný správca. V súčasnosti (od 1. 7. 2014) je nemocničným kaplánom dp. Peter Ondrík.

V nemocnici má svoju miestnosť, kde ho môžete v prípade potreby kontaktovať, prípadne zanechať odkaz v schránke pri dverách.
Kancelária sa nachádza oproti kaplnke (v suteréne budovy A, pri detskej a onkologickej ambulancii, bývalé detské odd.).

 

Sv. omše: Ut, Št – 16:00
Ne – 10:00
Adorácia (poklona Najsvätejšej Sviatosti): štvrtok po sv. omši
Sviatosť zmierenia: 30 min pred sv. omšou v kancelárii kňaza oproti kaplnke
Kontakt na duch. správcu:
046/511 22 19 (v nemocnici klapka 219)
0902 671 062 (kaplán)
Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie