November 2021

Ochota

Farský kalendár – výročie pátra Jozefa Bednárika – Misijná nedeľa – Áno Bohu – Prameň ochoty – Pomoc vo farnosti – Služba chorým

Prevziať

Púť zaľúbených 2021

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!

Charita do odvolania pozastavuje výdaj šatstva

Charita – dom sv. Vincenta z prevádzkových dôvodov do odvolania prerušuje službu výdaja šatstva. Ďakujeme za porozumenie!

Nové pravidlá sa týkajú aj verejných bohoslužieb

Od pondelka budú platiť nové pravidlá, týkajú sa aj verejných bohoslužieb

Bratislava 13. novembra (TK KBS) Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
(viac…)

Celoplošné testovanie

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní
Bratislava 23. októbra (TK KBS) Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení.
(viac…)

„dušičkové“ odpustky počas celého novembra

Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“ odpustky počas celého novembra
Vatikán 23. októbra (RV) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať počas celého novembra. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.
(viac…)

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb

Bratislava, 14. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 15. októbra vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb, Tlačová kancelária KBS položila v tejto súvislosti hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi otázku, čo táto skutočnosť bude znamenať a ako sa na ňu majú slovenskí kňazi a veriaci pripraviť. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení:
(viac…)

COVID opatrenia

Drahí bratia a sestry, kvôli prísnym hygienickým opatreniam a pre ochranu zdravia, sv. omše budú zatiaľ slúžené súkromne. Všetky úmysly budú odslúžené v daný deň kňazom. Za pochopenie a v modlitbách spojení zostávajú vaši kňazi.
Stránka TKKBS
(viac…)

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

Bratislava 16. septembra (TK KBS) V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:
(viac…)

1. sväté prijímanie

4.9.2020 Nácvik na krst (17.15 hod.)
5.9.2020 Krst (16.30 hod.)
17.9. a 24.9.2020 Nácvik na slávnosť (1.skup. – 17.15 hod.; 2.skup. – 18.00 hod.)
26.9.2020 Svätá spoveď (9.00 a 10.00 hod.)
27.9.2020 1. sväté prijímanie (9.00 a 11.00 hod.)

(viac…)

Charita: Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9 000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2020 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19, na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie (plyn, voda, elektrika) a nákup základných potravín.

1 2 3 4 5