Advent v našej farnosti


TAIZÉ (Modlitby za rodiny) – Sobota 2.12. o 17,15 hod. vo farskom kostole, (fotky)
VEČER RADOSTNÝCH STRETNUTÍ (Tvorivé dielne so svätou Barborou a Luciou pre všetky deti) – piatok -8.12. po večernej sv. omši na fare,
„VOŠLI DO DOMU A UVIDELI…“ (Biblické zamyslenie nad významom Adventu a Vianoc) – utorok 12.12. po večernej sv. omši,
VEČERA U SLOVÁKA – (verejná nahrávka) – pondelok 18.12. o 17,15 hod. vo farskom kostole.

Prievidzská púť – poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta

Prievidzska put

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 2000 € na účel organizačného a technického zabezpečenia Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii.

Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

Charita – dom sv. Vincenta, nezisková organizácia, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2017 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 8000 €.  V mene všetkých, ktorým aj vďaka tejto podpore môžeme pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

Chcel(a) by som letieť…

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej CHCEL(A) BY SOM LETIEŤ.

Príbeh hrdinského života usmievavej rehoľnej sestry je podfarbený originálnou hudbou a piesňami Tvorivej skupiny Poetica Musica.

Prievidzská púť k Nanebovzatej Panne Márii + videá sv. omší

Prievidzska put
Prievidzská púť bude už na budúcu nedeľu – 13. augusta.
Ako zvyčajne začne večerným sobotným programom: modlitbou vešpier vo farskom kostole o 16.30. Nasledovať bude procesia na Mariánsky vŕšok, posvätný ruženec a sv. omša o 18.00. Po nej primátorka mesta udelí čestné občianstvo in memoriam Mikulášovi Miššíkovi, kňazovi, prievidzskému rodákovi a autorovi prvej monografie Prievidze.

Farské oznamy –32. cezročná nedeľa -11.11.2018

 

  • Liturgický prehľad:
  • pondelok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
  • štvrtok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
  • sobota: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka.
  • nedeľa:33. v Cezročnom období.

 

  • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Rada pre mládež a Univerzity KBS a Projekt Godzone pozývajú mladých ľudí na 10. ročník evanjelizačného koncertu s názvom Chceme viac?, ktorý sa uskutoční tento týždeň vo viacerých mestách Slovenska. Najbližšie vo štvrtok v Žiline a v piatok v Banskej Bystrici. Viac informácií je na nástenkách a na internete.
  • V sobotu po sv. omši (cca 17.15) sa budeme v kostole modliť za uzdravenie.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 532,50€; Mariánsky kostol: 140,09€;

Z úmyslov sv. omší: 140.-€.

Na budúcu nedeľu sa pripojíme k diecéznej zbierke na kňazský seminárv BanskejBystrici – Badíne.

      

 

                                                                 Vladimír Slovák

                                                                          farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie