Dobrá novina


K Vianociam patrí darovanie sa pre druhých. Aj v našej farnosti sme preto podporili aktivitu Dobrej noviny, počas ktorej sme navštívili ľudí dobrej vôle  a vinšovali sme im požehnané Vianočné sviatky a radostné prežitie narodenia nášho Spasiteľa. Koledovanie bolo spojené aj s požehnaním príbytkov.

Birmovanci obdarovali prvoprijímajúcich


Naši budúci birmovanci vymysleli na 4. adventnú nedeľu, 23. decembra, malé prekvapenie pre prvoprijímajúcich. Počas posledných stretnutí pred Vianocami sa rozhodli držať známeho výroku: „Radosť rozdávaním rastie!“.

Stromčeky patria k Vianociam


K Vianociam už neodmysliteľne patria aj vianočné stromčeky. V našich kostoloch – sv. Bartolomeja a v Mariánskom kostole – sa počas dvoch dní začali vo veľkom stavať.
Vo farskom kostole stavali stromček po rannej sv. omši v sobotu 22. decembra. Aj keď nebolo jednoduché zdolať ho, teraz už hrdo stojí a skrášľuje presbytérium kostola. Okrem toho, že pekne vyzerá a je vkusne ozdobený, šíri príjemnú vianočnú vôňu. Mariánsky kostol bol rýchlejší a stromček do kostola vyzdobili už v piatok 21. decembra.

Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta – reštaurátorský výskum obrazu Korunovania Panny Márie

Mesto Prievidza poskytlo Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Prievidza-mesto dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 500 eur na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou prvej etapy reštaurovania obrazu Korunovania Panny Márie z kostola Nanebovstúpenia Panny Márie na Mariánskom vŕšku a sochy sv. Bartolomeja vo farskom kostole. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie tejto dotácie.

Prievidžania darovali charite viac ako dve tony tovaru

Tesco v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími partnermi pripravilo od 22. do 24. novembra 2018 v poradí už šiestu Potravinovú zbierku. Zbierku podporili darcovia a dobrovoľníci aj v Prievidzi, a pre prievidzskú Charitu – dom sv. Vincenta vyzbierali spolu 2,3 tony tovaru v hodnote 4663,94 eur.

Farské oznamy –2. pôstna nedeľa –17.3.2019

 

  • Liturgický prehľad:
  • utorok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť.
  • stredaažsobota: férie pôstneho obdobia.
  • nedeľa: 3. pôstna

 

  • V stredu a piatok o 15.45 sa modlíme vo farskom kostole krížovú cestu.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude v kostole tichá adorácia.
  • Aj tento rok plánujeme Letný pobytový tábor pre deti. Uskutoční sa od 14. do 20. júla v Liptovskej Štiavnici. Cena 95 €. Bližšie informácie nájdete na plagátoch alebo ich poskytneme osobne v sakristii po detských sv. omšiach.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 313,14€;

              Mariánsky kostol: 63,45€;

Z úmyslov sv. omší: 85,-€.                                             

Zbierka na charitu: 958,49

Vladimír Slovák

farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie