Apríl 2024

Spoznaný

Zázrak svetla – Krížové cesty – Kalvárie – Exodus 90 – Nádych – Pôsobenie Pána – služba akolytu – Prázdny hrob – Prievidzské krypty
Prevziať

Poďte s nami na divadlo Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Naša farnosť organizuje spoločný autobus na divadelné predstavenie v Nitre Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktoré sa uskutoční v sobotu 2.12.2023. Viac informácií o cene a doprave na plagáte. (viac…)

Aj ty si vyvolený

Pozývame všetkých birmovancov a mladých na mládežnícke sväté omše, ktoré budú každú sobotu o 16:30. Ak rád/rada spievaš, príď si s nami zaspievať aj do zboru. Po omši budú mať birmovanci stretnutie na fare. Viac informácií na plagáte. (viac…)

Poďakovanie za dotácie z rozpočtu mesta Prievidza

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto a Charita – dom sv. Vincenta, n.o. úprimne ďakujú mestu Prievidza za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2023. Mesto Prievidza poskytlo dotácie na reštaurovanie oltára v Mariánskom kostole, materiálno-technické zabezpečenie Prievidzskej púte k Nanebovzatej Panne Márii, organizovanie letného tábora pre deti, prípravné práce obnovy hradbového múra na Mariánskom vŕšku, a na prevádzku a činnosť prievidzskej charity.

 

(viac…)

Kurzy o výchove detí do 10 rokov

Piaristická škola pozýva rodičov detí do 10 rokov na kurz o výchove. (viac…)

Rodinkovo pozýva na víkend pre manželov

Rodinkovo pozýva na víkendový program Amoris pre manželov v dátume od 14. do 15. októbra 2023.  (viac…)

Pozývame na víkendovú duchovno-terapeutickú akciu pre ženy po interupcii

Ráchelina vinica sa uskutoční počas víkendu od 27. do 29. októbra 2023. Viac informácií nájdete na plagáte. (viac…)

Prievidzská púť k Nanebovzatej Panne Márii 2023

Prievidzská púť sa koná na Mariánskom vŕšku 12. a 13. augusta 2023.

(viac…)

Pozvánka na stretnutie s Ondrejom Šmidriakom

Pri príležitosti 30. výročia vysviacky odslúži v stredu sv. omšu o 16:30 Ondrej Šmidriak. Všetci ste srdečne pozvaní! (viac…)

Sväté omše počas letných prázdnin

Rozpis sv. omší v prievidzských kostoloch počas letných prázdin. (viac…)

Fotky z prvého svätého prijímania v roku 2023

Fotky z 1. sv. prijímania nájdete na linkoch uvedených nižšie podľa jednotlivých škôl a času sv. omší. Po stiahnutí fotiek bude potrebné zadať heslo, ktoré poskytnú katechéti a katechétky, alebo pán farár Jozef Repko. (viac…)

1 2 3 4 11