Miništrantské tábory

Tak ako každý rok, aj tento prichádzame po miništrantských víkendoch s ponukou letných táborov. Miništranti sa môžu prihlasovať na tieto turnusy.

Prvý turnus: miništranti od 7-11 rokov: 21.7.-27.7. (Močiar)
Druhý turnus: miništranti od 11-14 rokov: 28.7.-3.8.(Močiar)
Turistika: miništranti od15 rokov: 17.8.-19.8.(Miesto určíme po dohode)

Kresťanská dospelosť – sviatosť birmovania

V nedeľu, 26. mája 2019, sme v našom meste Prievidzi mali slávnosť kresťanskej dospelosti. V piaristickom kostole sa zišli mladí, ktorí prijali dary Ducha Svätého preto, aby mohli duchovne napredovať a rásť.

Sviatosť birmovania prišiel vyslúžiť generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. Slávnostnej sv. omše, ktorá sa konala v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, sa zúčastnili aj viacerí kňazi našej farnosti.

Prvý krát plne zjednotení s Kristom

Dňa 19. mája 2019, deti našej farnosti prvý krát prijali Eucharistiu. Účasť bola bohatá, 97 detí sa počas roka pripravovalo na tento veľký deň, ktorý patrične aj prežili.

Počas roka sa pravidelne stretávali na farských katechézach na fare, kde sa spoločne spoznávali, rozprávali, ale aj učili o Pánu Ježišovi. Počas roka sa im okrem pani katechétok venovali aj diakon Juraj a kaplán Dominik. Stretávali sa pravidelne každé dva týždne a preberali rôzne témy, ktoré im ukazovali a približovali Pána Ježiša, jeho lásku a aj to, ako tú lásku odovzdávať ďalej.

Požehnanie relikviou sv. Charbela


Dňa 8. mája 2019, v stredu, pri večernej sv. omši o 16.30 hod. som pri príležitosti 191 narodenia tohto veľkého svätca udelil veriacim, ktorí sa zúčastnili sv. omše, požehnanie relikviou sv. Charbela.

Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch (* 8. mája) 1828 – († 24. december) 1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca.

Staré Hory – služba nášho dekanátu


Dňa 4. mája 2019, na prvú sobotu mesiaci, mal náš dekanát službu na Starých Horách. Navyše naša farnosť bola poctená aj tým, že náš farský spevokol – Bartolomejčatá, sprevádzal akadémiu a hlavnú sv. omšu svojím spevom.

Farské oznamy –24. cezročná nedeľa –15.09.2019

 

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a spol., mučeníkov, spomienka
Sobota Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Nedeľa 25. nedeľa v cezročnom období

 

  • V stredu, piatok a sobotu budú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň.

Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

  • V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie.
  • Stredoškoláci, záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania,budú mať prvé stretnutie na budúcu nedeľu 22.9.2019 v kostole po detskej sv. omši.
  • V utorok 3.9.2019 bolo zasadanie Farskej pastoračnej rady, na ktorej bol opäť riešený problém s bezdomovcami v kostole. Prosíme Vás, aby ste v priestoroch kostolov nedávali týmto ľuďom žiadne peniaze. Finančne môžete prispieť na chod farskej charity, ktorá zabezpečuje pomoc týmto ľuďom. Takisto im môžete dať žetón, ktorý zakúpite v sakristii, za ktorý vo farskej charite títo ľudia dostanú jedlo a hmotnú pomoc. Ďakujeme, že rešpektujete túto prosbu.
  • Oznam pre rodičov: Detské katolícke centrum Jozuekids pozýva deti vo veku od 3 do 14 rokov do svojich priestorov. Nájdete ich v Daddy’sCafé, na 1. poschodí v OD Šafrán v čase od 8:00 do 17:00. Každú stredu v čase od 15:00 do 17:00 budú prebiehať v Detskom centre Biblické stretnutia pre deti od 3 rokov do 7 rokov. 

Každý utorok od 10:00 do 12:00 budú prebiehať Biblické stretnutia pre detičky od 3 do 7 rokov, ktoré nenavštevujú materskú školu. Prihlásiť sa môžete priamo v kaviarniDaddy’sCafé. 

  • Na budúcu nedeľu 22.9.2019 sa bude v Bratislave konať 3. národný pochod za život. Bližšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke pochodzazivot.sk
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:187,74,-€; Mariánsky kostol:94,92,- €.

Z úmyslov sv. omší:50,- €.

Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

Marek Sabol, farár

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie