Poďakovanie za dotácie z rozpočtu mesta v roku 2016

3304-3116-1413925473Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 spolu vo výške 3000 eur.

Mesto Prievidza podporilo dotáciou vo výške 2000 eur technické zabezpečenie Prievidzskej púte. Dotácia vo výške 1000 eur bola poskytnutá na spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

logo-charita-smallCharita – dom sv. Vincenta vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2016 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 8000 €. V mene všetkých, ktorým sme aj vďaka tejto podpore mohli pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta

3304-3116-1413925473Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 3000 eur na krytie nákladov spojených s realizáciou projektu Bližšie k uchu a oku. Obsahom projektu je zabezpečenie techniky na ozvučenie podujatí spojených s projekciou organizovaných pre veriacu verejnosť.

uso170917

Tu si môžete pozrieť archív úmyslov sv. omší.

Farské oznamy – 24. cezročná nedeľa – 17. 9. 2017

 

  • Liturgický prehľad:
  • streda: sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga

a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.

  • štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok.  
  • sobota: sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka.
  • nedeľa: 25. v Cezročnom liturgickom období.

 

  • V stredu, piatok a sobotu budú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Téme sa budeme venovať počas sv. omší v piatok.
  • Dom sv. Vincenta na Košovskej ceste, teda naša farská charita, hľadá mužov, ktorí by chceli pomôcť v zimnej nocľahárni ako služba. Prevádzka potrvá od 1. októbra do 31. marca. Bližšie informácie podá riaditeľ charity Milan Petráš (0905 951854).
  • Oznam generálneho vikára Mons. Branislava Koppala:

Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry, o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší.

Modlime sa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv. Františka Xaverského pán biskup Marián stále viac zrastal so svojou diecézou, aby v jeho diecéze nikdy nechýbal dostatok služobníkov oltára, kňazské a rehoľné povolania a tiež živá viera a horlivosť veriacich.

 

  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 391,80 €; Mariánsky kostol: 74,68 €

Z úmyslov sv. omší: 100,- €. 

Vladimír Slovák

                      farár – dekan

Archív farských oznamov si môžete pozrieť tu.

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Homílie, 11.6.2017
Večera u Slováka, 11.6.2017
Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie