Birmovanci napiekli medovníky pre prvoprijímajúcich


Počas dvoch birmovaneckých stretiek napiekli a aj vyzdobili mladí medovníky. Urobili tak v rámci teambuildingu a tiež tým chceli potešiť deti, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie. Pán kaplán im počas stretiek pripravil aj chutný spoločný obed. Jedinečne zdobené medovníky sa rozdávali 25. decembra po svätej omši spolu s krátkou básničkou pre potešenie. Medovníčkov bolo dosť, ušlo sa nielen deťom, ale aj dospelým.

Text: Mária Pytlová

Sviatky v kostole spríjemňujú ozdobené stromčeky


V sobotu pred vianočnými sviatkami sa naše kostoly rozvoňali ihličím. Šikovné ruky nielen s námahou priniesli stromčeky, ale tiež vyzdobili, aby sviatky mali tú správnu tradičnú a krásnu atmosféru. Vo farskom i v mariánskom kostole zdobia stromček popri klasickej vianočnej výzdobe ako sú gule a žiarovky aj zdobené perníky v tvare snehových vločiek.

Mesto Prievidza podporilo dotáciami tábor, púť aj prevádzku charity

 Mesto Prievidza zo svojho rozpočtu poskytuje dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza–mesto, získala z rozpočtu mesta finančné prostriedky na reštaurovanie kultúrnych pamiatok, detský tábor a technické zabezpečenie prievidzskej púte. Mesto finančne podporilo aj reštaurovanie fasádnej výzdoby na piaristickom kostole a prevádzku charity.

Mladí mladým

Dňa 23. novembra sa konal tradičný festival Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke. Tento rok oslávili účastníci, speváci i organizátori 25. výročie tohto krásneho podujatia. Zúčastnili sa stále i novšie zbory. Festival odštartoval zbor Nádej zo Zapotôčiek, pokračovala známa Rosnička od piaristov a po nich sa predviedol náš farský zbor Bartolomejčatá. Nechýbali ani speváci a hudobníci zo zboru Pramienok v Partizánskom.

AGNUS DEI

Po dvoch úspešných inscenáciách o blahoslavenej Zdenke Schelingovej (Chcela by som letieť…) a kráľovi Dávidovi (D4V1D), ktoré zarezonovali u širokého publika aj u divadelnej kritiky, prichádza Tanečné divadlo ATak s odvážnym divadelným projektom Agnus Dei.

ATak „rozhýbal“ pôvodnú divadelnú hru Igora Pargáča o novodobom stotníkovi pod krížom, ktorý sa veľmi netradične stretá s Ježišom a s bolesťou.

Farské oznamy –3. cezročná nedeľa – 26. 1. 2019

 • Dnes je 67. svetový deň malomocných. Dnes je Nedeľa Božieho slova.
 • Na budúcu nedeľu je 24. svetový deň zasväteného života.
 • V pondelok a utorok v tomto týždni pokračuje príprava detí na prvé sväté prijímanie. Začiatok stretnutia je po sv. omši, cca 17,15 hod. V pondelok je prvá skupina (ZŠ Mariánska a S. Chalupku) a v utorok druhá skupina (školy Energetikov, Rastislavova a Malonecpalská).
 • V sobotu večer a v nedeľu pri sv. omšiach požehnáme sviece, ktoré si môžete doniesť na požehnanie.
 • Na budúcu nedeľu o 14.30 bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov a stretnutie Ružencového bratstva.
 • Na budúcu nedeľu o 15,00 hod. bude stretnutie miništrantov vo fare.
 • Farnosť Prievidza–mesto v spolupráci s farnosťou Prievidza–Veľká Lehôtka organizuje v dňoch 6. – 9.mája 2020 pútnicko–poznávací zájazd do Severných Čiech a Dolného Sliezska (Litomyšl, Náchod, Broumov, Adršpašské skaly, Krzeszow, Wambierzyce, Klodzko…..)

Cena je 160,-€/osoba. Bližšie info na nástenkách a zapísať sa môžete v sakristii.

 • V dňoch 14. – 21.10.2020 organizujeme Farskú púť do Sv. Zeme.

Prosím tých, ktorí sa prihlásili na túto púť, aby si v sakristii vyzdvihli prihlášku.

 • Naša farnosť počas letných prázdnin organizuje detský kresťanský tábor, ktorý bude v dňoch 13. – 18. júla 2020 na Králikoch pri B. Bystrici, v zariadení Chata Mária.
 • Detský maškarný ples bude 23.2.2020 popoludní v priestoroch bývalého RokoClubu.
 • Dňa 8.2.2020 na Zimnom štadióne v Detve sa uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska. Program začína o 12,15 hod. Bližšie info na nástenke.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:388,23,-€; Mariánsky kostol:81,20,- €.Z úmyslov sv. omší:65,- €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

 

 

                                                                                                                 Marek Sabol, farár

Pozvánka

Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza – mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu,ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého RokoClubu na sídlisku Mládeže v Prievidzi.Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený aj kultúrny a spoločenský program. Do tanca hrá HS Necpalanka.

Vstupenky v hodnote 25 € si môžete zakúpiť každú nedeľu od 19.1. do 16.2.2020 po predpoludňajších sv. omšiach v sakristii farského kostola.

Kontakt:     mobil: 0905 951 854,                    e-mail: petras.milan@gmail.com.

Zároveň Vás prosíme o sponzorské dary na ceny do tomboly.

Vopred Vám za Vašu pomoc a obetu ďakujeme.

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie