Farský ples

Farská rada v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Prievidza – mesto Vás pozýva na jubilejný XX. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 19.00 hodine v priestoroch bývalého Roko Clubu na sídlisku Mládeže v Prievidzi. Do tanca hrá HS Necpalanka.

Koledníci priniesli Dobrú novinu aj do našej farnosti


V dňoch 26.-27. decembra chodili deti z piaristickej školy spolu s animátormi z mesta koledovať. Štyri skupiny detí na čele s pátrom Jankom alebo Michalom či s kňazmi z farského kostola zavítali do približne osemdesiatich rodín. Mottom tohtoročného jubilejného 25. ročníka je Buďme požehnaní(m).

Polnočné sväté omše

Na Štedrý večer mali naši farníci možnosť zúčastniť sa na niektorej z troch polnočných omší a prežiť tak hlbšie narodenie Pána Ježiša. Farský kostol otvoril svoje dvere o desiatej hodine. V piaristickom a mariánskom kostole sa slávili sväté omše presne o polnoci. V mariánskom kostole spríjemnil atmosféru aj zbor Bartolomejčatá.
Tradícia polnočnej omše siaha zrejme až do 13. storočia. Keďže Ježiš sa narodil podľa Písma v noci, omša sa slávi v neskorých večerných hodinách. Pre mnohých ľudí sa stala táto omša tradíciou, pretože má svoju výnimočnú atmosféru. Počas roka totiž nie je bežné spoločne spievať koledy a najmä Tichú noc len pri svetle ozdobeného stromčeka.

Text: Mária Pytlová

Birmovanci napiekli medovníky pre prvoprijímajúcich


Počas dvoch birmovaneckých stretiek napiekli a aj vyzdobili mladí medovníky. Urobili tak v rámci teambuildingu a tiež tým chceli potešiť deti, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie. Pán kaplán im počas stretiek pripravil aj chutný spoločný obed. Jedinečne zdobené medovníky sa rozdávali 25. decembra po svätej omši spolu s krátkou básničkou pre potešenie. Medovníčkov bolo dosť, ušlo sa nielen deťom, ale aj dospelým.

Text: Mária Pytlová

Farské oznamy –5. pôstnanedeľa – 29.03. 2020

Rozhodnutie KBS

  • Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, predsedu vlády, KBS stanovuje, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do odvolania.
  • Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 až do odvolania – od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Bohaa aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

„Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

 

  • Počas nasledujúceho týždňa všetky náboženské aktivity pre verejnosť v našej farnosti sú zrušené.
  • Úmysly sv. omší budú súkromne odslúžené v daný deň a čas. Milodar môžu veriacich vhodiť v obálke do poštovej schránky na farskom úrade.
  • Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci.

Z dôvodu zabránenia šírenia sa koronavírusu, chorých v tomto týždni nebudeme navštevovať, okrem vážnych prípadov ohrozenia smrti, po telefonickom dohovore.

 

  • Naša farnosť počas letných prázdnin okrem detského tábora (v termíne od 13. – 18.7. 2020) organizuje spolu s farnosťou Prievidza – Zapotôčky denný detský tábor. Bude sa konať v dňoch10. – 14.8.2020. Prihlasovanie bude možné od 1.5.2020 až do vyčerpania kapacity, elektronicky alebo v sakristii farského kostola. Cena je predbežne 5,-€/deň.

 

 

 

  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol:,-€; Mariánsky kostol:,- €.Z úmyslov sv. omší:130,- €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PBzaplať.

.

 

 

                                                                                                                 Marek Sabol, farár

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie