Necpalské hody 2017


Svätú omšu, ktorá sa konala pri príležitosti Necpalských hodov tento rok celebroval DP. Dominik Markoš. Ako tradične sa táto Svätá omša konala pri novej Necpalskej kaplnke. Vďaka všetkým, ktorý aj napriek počasiu prišli na túto svätú omšu. No a pre tých, ktorý prísť nemohli tu máme videozáznam.

Poďakovanie za dotácie z rozpočtu mesta v roku 2016

3304-3116-1413925473Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 spolu vo výške 3000 eur.

Mesto Prievidza podporilo dotáciou vo výške 2000 eur technické zabezpečenie Prievidzskej púte. Dotácia vo výške 1000 eur bola poskytnutá na spolufinancovanie prípravy obnovy Kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Poďakovanie Charity – domu sv. Vincenta

logo-charita-smallCharita – dom sv. Vincenta vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v roku 2016 dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 8000 €. V mene všetkých, ktorým sme aj vďaka tejto podpore mohli pomáhať, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.

uso180211

Tu si môžete pozrieť archív úmyslov sv. omší.

Farské oznamy – 6. cezročná nedeľa – 11. 2. 2018

 

 • Liturgický prehľad:
 • streda: Popolcová streda.
 • štvrtok až sobota: férie pôstneho obdobia.
 • nedeľa: 1. pôstna.

 

 • V stredu vstúpime do Pôstneho obdobia dňom prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov) v tento deň nemožno nahradiť iným skutkom pokánia, výnimkou sú len zdravotné problémy. Dospelí (od 18 rokov) sa najedia dosýta len raz cez deň, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Bohoslužby budú ako zvyčajne cez týždeň, plus sv. omša v Mariánskom kostole o 17.00. Pri všetkých bude značenie popolom.
 • Počas pôstneho obdobia sa v stredu a piatok o 15.45 vo farskom kostole modlíme krížovú cestu. Výnimkou sú prvé piatky, kedy je adorácia.

V piaristickom kostole je krížová cesta aj v nedeľu o 15.00 hod.

Na kalvárii v Solke, farnosť Nitrianske Pravno, býva krížová cesta vo štvrtok predpoludním. Autobus odchádza o 7.35 z autobusovej stanice. 

 • Od 12. do 18. februára prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva.

V rámci našej farnosti si môžete obnoviť svoj manželský sľub v utorok pri sv. omši o 18.30 u piaristov.

V Cigli je od pondelka do soboty sv. omša o 17.00 venovaná manželským témam.

 • V piatok bude v piaristickej spojenej škole Františka Hanáka Deň otvorených dverí. Bližšie informácie sú na nástenkách a na webovej stránke školy.
 • V sobotu po večernej sv. omši budú v kostole modlitby za uzdravenie.
 • Počas pôstneho obdobia organizuje naša farnosť Kurz lektorov. Pozývame všetkých súčasných čitateľov biblických textov pri bohoslužbách, ako aj všetkých nových záujemcov o túto službu. Bolo by dobré, keby sa tento tím omladil. Kurz prebehne v 6 stretnutiach, ktoré budú bývať v sobotu o 17.30. Začíname túto sobotu – 17. februára v Pastoračnom centre na fare. Bližšie informácie sú v časopise Bartolomej a na nástenkách.
 • Slovenská katolícka charita ponúka Pôstnu krabičku pre Afriku. Prostredníctvom projektu pomôžete chudobným rodinám a deťom v subsaharskej Afrike. Krabičky s inštrukciou sú pri východoch z kostola.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 395,05 €; Mariánsky kostol: 131,85 €;

Z úmyslov sv. omší: 70,- €.

Na budúcu nedeľu sa pripojíme k celoslovenskej zbierke na charitu.

 

                                    Vladimír Slovák

                                         farár – dekan
Tu si môžete pozrieť archív farských oznamov.

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Homílie, 11.6.2017
Večera u Slováka, 11.6.2017
Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie