Poďakovanie za dotáciu z rozpočtu mesta – reštaurátorský výskum obrazu Korunovania Panny Márie

Mesto Prievidza poskytlo Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Prievidza-mesto dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 500 eur na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou prvej etapy reštaurovania obrazu Korunovania Panny Márie z kostola Nanebovstúpenia Panny Márie na Mariánskom vŕšku a sochy sv. Bartolomeja vo farskom kostole. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza-mesto, vyslovuje úprimné poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie tejto dotácie.

Prievidžania darovali charite viac ako dve tony tovaru

Tesco v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími partnermi pripravilo od 22. do 24. novembra 2018 v poradí už šiestu Potravinovú zbierku. Zbierku podporili darcovia a dobrovoľníci aj v Prievidzi, a pre prievidzskú Charitu – dom sv. Vincenta vyzbierali spolu 2,3 tony tovaru v hodnote 4663,94 eur.

Miništrantské stretnutie

V nedeľu 9. decembra 2018 sa  v našom farskom kostole uskutočnilo miništrantské stretnutie. Oboznámili sme sa počas neho s liturgickým priestorom a nacvičili sme si (niektorí zopakovali) miništrantské úlohy. Potom sme si spravili exkurziu po kostole, pretože správny miništrant má poznať všetky jeho zákutia. Nakoniec sme sa presunuli na faru, kde sme si všetci spoločne zahrali kalčeto.
Kaplán Dominik

Mikuláš vo farnosti

Dňa 6. decembra 2018 vo štvrtok našu farnosť navštívil Mikuláš, ktorý sa nám milo prihovoril a povedal niečo o sebe a svojej minulosti.
Odvážnejšie deti potom povedali básničku alebo zaspievali pesničku, za ktorú dostali balíček sladkostí. No Mikuláš sa nakoniec odmenil všetkým prítomným a každému odovzdal balíček, na ktorom si mohol pochutiť.

Farské oznamy –2. cezročná nedeľa –20.1.2019

 

 • Liturgický prehľad:
 • pondelok: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka.
 • štvrtok: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.
 • piatok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok.
 • sobota: Timoteja a Títa, biskupov, spomienka.
 • nedeľa: 3. cezročná.

 

 • Vo štvrtok dopoludnia budú v kňazskom seminári v Banskej Bystrici – Badíne celodiecézne kňazské rekolekcie, ktorých sa zúčastnia aj kňazi našej farnosti. omša o 12.00 z tohto dôvodu v našom farskom kostole nebude.
 • Všetkých spolupracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí pomohli v roku 2018 svojou službou v našej charite pozývame na ďakovné stretnutie vo štvrtok o 17.30. Riaditeľ charity p. Milan Petráš prosí, aby mu nahlásili účasť najneskôr do zajtra na čísle 0905 951 854. V utorok oznámi miesto konania.
 • Do piatka25.1. prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • V prvý februárový víkend sa môžete zúčastniť Biblického víkendu, ktorý je určený rodičom prvoprijímajúcich detí, katechétom i iným záujemcom. Bližšie informácie nájdete na nástenkách.
 • Nájdete tam i pozvánku na 14. ročník akcie Rádio Lumen spája Lumenrodiny.
 • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 414,13€; Mariánsky kostol: 102,52€;

Zbierka pri jasličkách: 117,95 €.

Z úmyslov sv. omší: 35,-€.

Vladimír Slovák

farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie