Letný tábor 2019


Milé deti pozývame vás na LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR, ktorý sa uskutoční 14-20. júla 2019 v Liptovskej Štiavnici (okres RK). Cena je 95€.Príďte s nami Hľadať cestu do zasľúbenej zeme. Zažijete veľa zábavy, nových hier, kamarátstiev a oddychu od rodičov.

Výlet na Solku


Dňa 30. marca 2019 sme sa s mladými z našej farnosti rozhodli, že využijeme pekné počasie, troška voľného času a vybehli sme na menší výlet. Rozhodli sme sa spojiť príjemné s užitočným a vycestovali sme na pútnické miesto v Nitrianskom Pravne – Kalváriu v Solke.

Biblická olympiáda – dekanátne kolo


V dňoch 20.-21. marca , v stredu a vo štvrtok, sa v našom dekanáte konala biblická olympiáda, počas ktorej si zmerali sily žiaci základných a stredných škôl v oblasti znalosti Svätého písma.
20. marca 2019 súťažili žiaci základných škôl. Z celého dekanátu sa nazbieralo sedem odvážnych družstiev, ktoré mali za úlohu odpovedať na najrôznejšie otázky týkajúce sa vybraných kníh Svätého písma, ktoré si mali naštudovať. V diecéznom kole biblickej olympiády nás v tejto kategórii bude reprezentovať Piaristické gymnázium F. Hanáka, ktorému držíme palce.

Miništrantský víkend- Kňazský seminár v Badíne


Počas prvého marcového víkendu (1.-3. marca 2019) sa v našom diecéznom kňazskom seminári konal miništrantský víkend pre chlapcov od 7 do 10 rokov. Som rád, že sa aj naša farnosť zapojila do tejto akcie, a až päť mladých chlapcov – miništrantov sa odvážilo ísť na víkend do Badína.

Detský maškarný ples


Drahí bratia a sestry, v nedeľu 17. februára 2019 sa konal už dlho spomínaný a mnohými očakávaný maškarný ples, na ktorom si prišli na svoje nie len deti, ale určite aj animátori a rodičia, ktorí tam boli. Za ten čas, čo sme tam boli, sme sa stihli zoznámiť s hlavnými postavami – Patom a Matom, ktorí nám pomaličky ukazovali hlavné motto celého maškarného plesu: „Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad.“

2% pre Bartolomejčatá

Drahí priatelia,
aj tento rok môžete podporiť svojimi 2%-tami z dane rôzne organizácie, mimo iných aj naše spoločenstvo – Bartolomejčatá. Žiaľ, je to trochu zložitejší proces, no verím, že sa nenecháte odradiť.  Bartolomejčatá totiž nemajú právnu subjektivitu a 2% teda nemôžu poberať priamo.  Sme však členom ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže), na ktoré je možné poukázať 2%. Na základe (nám doručených)  fotokópií/skenov daňových priznaní budú vaše 2% prevedené zo  ZKSM na Bartolomejčatá. Týmto podporíte rôzne činnosti našeho spoločenstva: spev na omšiach, sústredenia, detské letné tábory, maškarný ples, farský deň, miništrantov.

Farské oznamy–5. Veľkonočná nedeľa-19.5.2019

 

  • Liturgický prehľad:
  • Pondelok: sv. Bernardína Sienského, kňaza, spomienka.
  • Streda: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka.
  • Nedeľa: 6. Veľkonočná.

 

  • Naša farnosť sa tohto roku druhýkrát pripojí k akcii Noc kostolov. Jej cieľom je predstaviť chrámový priestor z iného než liturgického pohľadu. Veriaci i neveriaci môžu vnímať kostol najmä ako umelecký a historický priestor. Pomôžu k tomu odborné prednášky a hudobné vystúpenia. Tentokrát sa akcia uskutoční v Mariánskom kostole v piatok od 18.00 do 22.00.

Prvú hodinu prežijeme v okolí kostola. Z príležitosti storočnice Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského navštívime hroby niektorých jeho osobností a priblížime si ich život.

Druhá (od 19.00) bude v znamení mládeže. Uvedie krátky študentský filmom o kostole a koncertným vstup ZUŠ L. Stančeka a e-Školy.

V tretej hodine (od 20.00) bude Mgr. Barbora Matáková hovoriť o ikonografii v tomto kostole a komorné zoskupenie zahrá hudbu troch storočí.

V štvrtej (od 21.00) pripomenie históriu kostola Mgr. Ján Vingárik a zaznejú piesne chvál. Na záver si priblížime aktuálnu obnovu kostola.

Bližšie informácie nájdete na webových stránkach farnosti i mesta a prinášajú ichaj plagáty na nástenkách.

  • Na budúcu nedeľu bude v našom meste vysluhovať generálny vikár našej diecézy Mons. Branislav Koppal sviatosť birmovania. Slávnosť bude v kostole Najsvätejšej Trojice (piaristický) o 10.30.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 203,01 €; Mariánsky kostol: 114,04 €

Z úmyslov sv. omší: 25,- €.

Zbierka na kňazský seminár:926,31 €.

Vladimír Slovák

farár – dekan

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie