Modlitby matiek z komunity Útecha


Prievidza, Farský kostol

piatok 27. 9. 2019 (po sv. omši cca o 17.10 h)
– modlitby odprosenia za naše hriechy
sobota 28. 9. 2019 (po sv. omši cca o 17.30 h )
– modlitby pokánia za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom
nedeľa 29. 9. 2019 (po sv. omši cca o 19.00 h)
– modlitby vďakyvzdania za všetko, čo Pán učinil v našich životoch
a v životoch našich detí

Národný pochod za život – 22.september 2019


Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.
Viac informácií nájdete na stránke https://pochodzazivot.sk/, kde sa dočítate všetko o tejto akcii a verím, že sa tam stretneme.

Hľadanie zasľúbenej zeme


V dňoch 14.- 20. júla 2019, mala naša farnosť denný pobytový tábor, ktorý sa niesol v téme „Hľadane zasľúbenej zeme“. Počas celého týždňa sme si spoločne prešli rôznymi úlohami a spoznávali sme putovanie izraelského národa z egyptskej krajiny.

Farské oznamy –33. cezročná nedeľa – 17.11.2019

 

Liturgický kalendár

Pondelok Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Obetovanie Panny Márie, spomienka
Piatok Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Sobota Féria
Nedeľa 34. nedeľa v cezročnom období
  • Dnes v Cirkvi prežívame Tretí svetový deň chudobných. Tento deň je naplnením želania pápeža Františka, ktoré vyjadril na konci Roka milosrdenstva, kedy vyzval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
  • V pondelok a utorok v tomto týždni pokračuje príprava detí na prvé sväté prijímanie. Začiatok stretnutia je po sv. omši, cca 17,15 hod. V pondelok je prvá skupina (ZŠ Mariánska a S. Chalupku) a v utorok druhá skupina (školy Energetikov, Rastislavova a Malonecpalská)
  • Od štvrtka do soboty (21. – 23.11.2019) sa koná v hypermarkete Tesco potravinová zbierka. Vyzbierané potraviny a hygienické potreby budú použité v našej prievidzskej Charite – dome sv. Vincenta.

Prosíme dobrovoľníkov, ktorí môžu pomôcť pri prijímaní potravinových darov v uvedené dni od 10,00 –  20,00 hod., aby sa prihlásili u Alojza Vlčka – na tel. čísle 0902 202 898. Takisto prosíme všetkých ľudí dobrej vôle, aby svojimi nákupmi túto zbierku podporili. Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc.

  • Tanečné divadlo Atak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie AGNUS DEI. Príbeh o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa „roztancuje“ v nedeľu 24.novembra 2019 o 18,00 hod. v Kultúrnom centre Bojnice.
  • Ekonomické oznamy:

Zvonček: Farský kostol: 486,73,- €; Mariánsky kostol: 74,15,- €.

Z úmyslov sv. omší: 175,-  €.

Dnes je jesenná zbierka na kňazský seminár.

Za Vaše dary Vám vyslovujem úprimné PB zaplať.

              Marek Sabol, farár

Upozorňujeme, že v Prievidzi sa nachádzajú celkom 3 farnostiPrievidza-mestoPrievidza-Zapotôčky a Prievidza – Veľká Lehôtka.

 

Skôr, než budete pokračovať, si skontrolujte, do ktorej farnosti patríte, a podľa toho potom kontaktujte príslušný farský úrad.
To, do ktorej farnosti patríte, si môžete skontrolovať v rozdelení ulíc nižšie.
 
Ak teda patríte do našej farnosti, tu môžete nájsť praktické informácie, ako postupovať pri vybavovaní:

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností


1. Do farnosti Prievidza – Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.
 
2. Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky:

Átriová Hurbana Okáľa Tatarku (Sad)
Bajzu Jašíka Olympionikov Tenisová
Bednára Jégého Ondrejova Tolstého
Bendíka Kollára Palárika Urbánka
Bukovčana Krasku Rázusa Za depom
Červeňa Májová Roháča Závodníka
Dobšinského Matúšku Šafárika Žarnova
Falešníka Milkina Šoltésovej
Fándlyho Mišúta Šuleka
Francisciho Nábrežná Tajovského

 
3. Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti.

Farský časopis Bartolomej

Staršie čísla

Liturgia Slova | Zamyslenie na dnes
Liturgia hodín | Sv. omše u piaristov

Facebook Moja komunita RSS © Rímskokatolícka Cirkev, Diecéza Banská Bystrica, Farnosť Prievidza - mesto | Kontakt | Prihlásenie