Júl 2022

Útecha

Máme šťastie – Večné sľuby – Ako pierko na hladine – Novinky zo školy – Na okraj s pánom farárom – Rozhovor s pátrom Jánom – Božia blízkosť

Prevziať

Charita: Poďakovanie za dotáciu mestu Prievidza

Charita – dom sv. Vincenta úprimne ďakuje mestu Prievidza za dotáciu vo výške 9000 eur, ktorá bola poskytnutá z rozpočtu mesta v roku 2021 na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste č. 19 v Prievidzi.

(viac…)

Poďakovanie za dotácie z rozpočtu mesta Prievidza

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto úprimne ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021.

(viac…)

TESCO potravinová zbierka bude v náhradnom termíne

Aj tento rok organizuje Slovenská katolícka charita zbierku potravín v obchodnom reťazci TESCO. Uskutoční sa v náhradnom termíne od 16. do 18. decembra 2021. Okrem nej prebieha aj online zbierka, ktorá je predĺžená do Štedrého dňa. Potraviny môžete darovať na stránke: https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/search?query=potravinov%C3%BD%20bal%C3%AD%C4%8Dek

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si
všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2.
novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným
deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!

(viac…)

Kázeň z púte na Mariánskom vŕšku (15.8.2021)

Aj keď prežívame posledné časy, aj keby sa diali strašné veci – my sa nebojíme, lebo je Boh, je Otec, je viera v zmŕtvychvstanie, je Ježiš Kristus, ktorému patrí posledné slovo v dejinách človeka a sveta a dostali sme úžasný dar Matky.  (viac…)

Stretni pápeža

Od 12. do 15. septembra príde na Slovensko pápež František. Môžete sa s ním stretnúť v troch mestách – Prešov, Šaštín a Košice. Práve do Košíc pozýva aj košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Stretnutie sa uskutoční 14. septembra na štadióne Lokomotíva. (viac…)

Očkovanie je cesta

Drahí farníci, nepodceňujeme dôležitosť očkovania proti ochoreniu COVID-19, preto ponúkame pomoc pri online registrácii. Kontaktovať môžete pána organistu Mariana na tel. č. 0950 893 601, ktorý vám rád pomôže s prihlásením. (viac…)

Naša diecéza má nových kaplánov

Otec biskup Marián Chovanec v sobotu 19. júna vysvätil troch nových kňazov. Sú nimi Martin Mičko z Veľkého Krtíša, Michal Sandánus zo Bzovíka a Pavol Škovránek zo Senca. Na základe rozhodnutia biskupa do našej farnosti príde od 1. júla Pavol Škovránek. 

Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách biskupi zrušili

Slovenskí biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach. Rozhodnutie nadobudne platnosť od 30. júna. Biskupi povzbudzujú všetkých k návratu do kostolov, ale naďalej odporúčajú dbať na platné protipandemické opatrenia. Povinnosť účasti však nebude zaväzovať ľudí, ktorých návšteva kostola môže znamenať zvýšené zdravotné riziko alebo tých, ktorí sa nachádzajú v lokalite so zhoršenou epidemickou situáciou. (viac…)

1. sväté prijímania na stiahnutie

Jednotlivé sväté omše ako pamiatku na 1. sväté prijímanie si môžete stiahnuť z nižšie uvedených odkazov.

12. 6. 2021 o 9:00 – Mariánska škola
12. 6. 2021 o 11:00 – škola S. Chalupku
13. 6. 2021 o 9:00 – š. Rastislavova
13. 6. 2021 o 11:00 – Malonecpalská š. + Energetikov

1 2 3 4 6