Február 2013

Z nivočiteľa podnecovateľ – Mestské ocenenia – Pokolednícke stretko – Zbierka na sochu Dobrého Pastiera – Eucharisteo – Farský sad – Neúnavne konať dobro – Plesy vo farnosti
Prevziať