November 2022

Až raz vstanem zo sna…

Dotácie od mesta – Oratórium Karola Wojtyłu – Pomoc charite – Misijná nedeľa – Z farskej kroniky – Účinnosť modlitby – Zakázaný Boh

Prevziať