August 2022

Poklad

Pastoračné centrum – Odpustová slávnosť – Výmeny kňazov – Tábory – Rozhovor s Jozefom Repkom – Hľadanie pokladov – Ústna modlitba

Prevziať