Október 2009

Rozhovor s Martinou Grochálovou – Nová webstránka našej farnosti – Kým si po nás príde – Skutky duchovného milosrdenstva – Detský misijný klub sa stretáva už rok – Sv. Ján Kapistránsky
Prevziať