Február 2009

Sviatok všetkých umelcov – Rozhovor s Barborou Matákovou – Umelci našej farnosti – Dekanátny turnaj miništrantov – Štatistika za rok 2008 – Blahoslavený Fra Angelico
Prevziať