Život s modlitbou – Predsavzatie

Prirodzenou súčasťou ľútosti je predsavzatie polepšiť sa. Ak nemáme snahu polepšiť sa, tak ani neľutujeme. Predsavzatie má vychádzať z toho, že si všimneme, čo predchádzalo hriechu, lebo vtedy vieme lepšie stanoviť aj prostriedok, ktorý nám dopomôže k náprave.

 

Aby sme to lepšie pochopili, skúsme použiť príklad. Manželia sú na seba nevrlí. Prečo je to tak? Možno sú unavení z práce. Možno v sebe dusia viaceré nevypovedané veci. Možno riešia problémy v strese. Alebo sa navzájom obviňujú a nie sú si schopní priznať vlastnú vinu. Pri tomto probléme môže byť vhodným predsavzatím usilovať sa spoločne hovoriť o problémoch, keď sú v pohode, a nie v strese a napätí. 

Ak vykonáme vec, ktorej dôsledkom je nejaká škoda, malo by byť samozrejmosťou predsavziať si vzniknutú škodu napraviť. Napríklad ak niečo niekomu ukradneme, treba to vrátiť. Ak mu poškodíme dobré meno, treba dať vec na pravú mieru. Ak niekoho urazíme, ospravedlniť sa. Napokon, toto nie sú iba veci, ktoré vyžaduje Cirkev, ale sú ukotvené aj v štátnom práve. Čo sa dá napraviť, to aj je potrebné spraviť.

 

Aké má byť predsavzatie?

V prvom rade má byť konkrétne naformulované. Nestačí si povedať: „Budem lepší.“ V čom konkrétne budem lepší? Treba si naplánovať konkrétny jednoduchý skutok, aby sme svoje predsavzatie zvládli. Napríklad počas nasledujúceho týždňa každý deň doma umyjem riad. V piatok pomôžem manželke s upratovaním. A podobne.

Predsavzatie má byť zároveň ladené pozitívne. Budem trpezlivý. Urobím raz za deň radosť rodičom či manželke. Ak bude počuť niekoho škaredo hovoriť, hneď v duchu poviem krátku modlitbu, aby bolo oslávené Božie meno. Námetov na to sa nájde isto neúrekom. 

A kde ich môžeme hľadať? Napríklad pri čítaní Božieho slova, ktoré nás vždy volá k láske k Bohu a k blížnemu. Božie slovo nás dokáže nielen povzbudiť, ale nás aj inšpirovať ku konkrétnemu predsavzatiu. Postačí jeden konkrétny skutok lásky denne a svet bude hneď krajší. 

 

Skutok z lásky

Keď svoje predsavzatie uskutočníme z lásky a čerpáme pritom z Ježišovej sily a pomoci, je tento skutok priam nadprirodzený. Sv. Terézia z Lisieux často Ježišovi pri konaní nejakého skutku lásky vravela: „Pre teba.“ Konanie takýchto skutkov je zároveň aj dobrým cvičením na prehlbovanie spojenia s Ježišom. 

Medzi skutky lásky patrí napríklad modlitba; dávanie almužny – či už formou pomoci, alebo finančnej podpory; konanie skutkov milosrdenstva, služba blížnemu, dobrovoľné odriekania či obety… No môžeme tiež spájať svoj život s Kristovým, obetovať mu všetky jeho ťarchy, úzkosti či nešťastia. Objať kríž a odovzdať všetky svoje problémy Bohu. 

 

Dať si predsavzatie je dobré. Slúži na to, aby nás viedlo k náprave, aby sme sa polepšili, a tak si vytvárali ďalšie schodíky do neba.

 

Bartolomej 4/2023 Pavol Škovránek