Život s modlitbou – Ľútosť

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Nie je vecou citov, ale vôle. Je to niečo, čo chceme, nie čo cítime. Podobne ako pre celú svätú spoveď, aj pre ľútosť sa treba rozhodnúť.

 

Aké sú prvky ľútosti? 

Prvoradou je bolesť z urážky Boha. Ľutujeme, že sme urazili nášho Pána, že sme sa prehrešili proti prikázaniam, ktoré nám dal. Dôležité je pri nej aj zavrhnutie hriechu ako mravného zla a rozhodnutie, že viac nezhrešíme. Ono sa to síce aj tak stane, lebo sme len ľuďmi, ale je potrebné povedať si, že to nechceme a snažiť sa o to, aby sme náš hriech nezopakovali.  

Mali by sme si tiež uvedomovať, že keď hrešíme, svojím hriechom zraňujeme celé Kristovo Telo. Preto je dôležité konať dobrovoľné pokánie. Ono je balzamom na rany Cirkvi a pomáha toto zranené telo uzdravovať. 

 

Dokonalá a nedokonalá ľútosť

Ľútosťou vyjadrujeme, že sa chceme odvrátiť od hriechu a primknúť sa bližšie k Bohu. Je nám ľúto, že sme urazili Boha a jeho dobrotu a chceme to napraviť.

Rozlišujeme dokonalú a nedokonalú ľútosť. Dokonalá ľútosť je dôsledkom vedomia, že sme urazili Božiu lásku. Vzbudiť si dokonalú ľútosť nám môže pomôcť napríklad pohľad na Kristov kríž. 

Nedokonalú ľútosť motivujú skôr ľudské faktory – napríklad strach, aby som nebol zatratený. Nedostatok pravej ľútosti sa v našom srdci môže vyskytovať vtedy, keď nám chýba nadprirodzený postoj k sviatosti a neuvedomujeme si, že svojimi hriechmi sme urazili Božiu lásku. Ak sa pred vstupom do spovednice nerozhodneme obrátiť sa, obnoviť svoje vnútro, naša ľútosť nie je dokonalá.

 

Kedy nemôžeme získať odpustenie?

Ak človek nechce nič meniť na svojom spôsobe života a aj naďalej zotrváva v blízkej príležitosti k hriechu; nevyhýba sa situáciám, ktoré k hriechu vedú, nemôže získať odpustenie. Napríklad ak má človek problém s alkoholom a znova prichádza do pohostinstva, to je pre neho príležitosť k hriechu. Alebo ak má niekto problém s čistotou a znova si na internete nájde také stránky, ktoré jeho čistotu ohrozujú, tiež je to pre neho príležitosť k hriechu. 

 

Cesta k plodnej ľútosti

Pri plodnej ľútosti má duša padnúť na kolená pred nekonečne spravodlivým, ale aj milosrdným Bohom a uznať, že on je jej Pán. Po spytovaní svedomia pred spoveďou tiež treba z hĺbky duše ľutovať, že sme zhrešili. Preto je vhodné, aby sme si na spytovanie svedomia a ľútosť našli vážny a pokojný čas. Ak sme „v behu“, je ťažké pripraviť sa na plodnú svätú spoveď. Pre dobrú svätú spoveď je teda dôležitý aj čas prípravy a správne predsavzatie.

 

Bartolomej 5/2023 Pavol Škovránek