Život s modlitbou – Generálna svätá spoveď

Čo je generálna svätá spoveď? Je to spoveď z celého života, od samého detstva až po súčasnosť, prípadne spoveď z veľkej časti života. Nie je to svätá spoveď, ktorú by sme absolvovali bežne, prijíma sa skôr výnimočne.

 

Kedy je odporúčané vykonať si generálnu svätú spoveď? 

Je to najmä vtedy, aj je potrebné napraviť predošlé zlé spovede. Ak si uvedomíme, že sme celý život žili v akomsi sebaklame, je potrebné to napraviť, lebo dovtedy akoby sme sa ani nespovedali. Ak sme zatajili nejakú závažnú skutočnosť alebo sme svoje hriechy neľutovali, klamali sme tak samých seba i Ducha Svätého. Žili sme svätokrádežne – a to treba skutočne oľutovať. 

Páter Zamkovský hovorí: „Kresťania, ktorí si uvedomia, že mali neplatné spovede, prídu na generálnu svätú spoveď preto, lebo svoje zlyhania vidia v inom svetle, ako keď sa z nich spovedali pred rokmi. Zdá sa im, že hriechy zaobalili alebo nepovedali všetko a teraz sa to v nich znova ozýva, lebo nepociťujú pokoj. Často priznajú, že ich spovede a ľútosť boli povrchné a formálne.“

Najčastejšie sa však generálna svätá spoveď udeľuje vtedy, keď niekto mení svoj životný stav – vstupuje do kňazského či zasväteného života, do manželstva, plánuje ísť na nebezpečnú cestu, má smrteľnú chorobu, alebo sa zúčastnil misií vo svojej farnosti. 

 

Praktické a dôležité rady

Skôr, ako pristúpime ku generálnej svätej spovedi, je dobré poradiť sa so spovedníkom, či je takáto spoveď užitočná a potrebná. Tiež je potrebné dohodnúť si na ňu so spovedníkom čas. Nie je vhodné vykonávať si ju v čase hromadnej spovede, keď na sviatosť zmierenia čaká veľké množstvo penitentov, ale ani v prvopiatkový týždeň či pred významnejšími cirkevnými sviatkami (Všetkých svätých, hodová slávnosť, Vianoce, Veľká noc…). Treba si na to vyhliadnuť „voľnejší čas“. 

„Vo sviatosti zmierenia nie sú najdôležitejšie naše hriechy,“ hovorí opäť páter Zamkovský. „Pozornosť by sme mali upriamiť na Otca, ktorý vybehol synovi naproti, nedal mu dopovedať všetky pripravené reči, ale svojím objatím ho uzdravoval. Keď verím, že mám hriechy odpustené a žijem v pokoji s Bohom, nemusím ísť na generálnu spoveď. Myslím si, že to prežíva veľa veriacich, ktorí možno o nej ani veľmi neuvažujú.“

Bartolomej 6/2023 Pavol Škovránek