Život s modlitbou 7. časť – Modlitba spoločenstva

Je úžasné, ak sa dokáže človek rozprávať s Bohom aj sám a nepotrebuje k tomu žiadne pomôcky. Ale stáva sa, že každý potrebuje raz za čas aj nejaký text, o ktorý by sa oprel. Hľadá modlitby, ktoré dokážu vyjadriť jeho vnútro, prežívanie, pocity… 

 

Jednou z takých pomôcok je Žaltár – modlitebník všetkých ľudí. Je to bohatý súbor modlitieb na rôzne príležitosti a rôzne časti dňa. Nachádza sa tu modlitba za človeka chorého, opusteného, smutného, pokorného, ale aj toho, ktorý spáchal nejaký hriech a trápi ho nepokoj.

 

Kontakt s Bohom

Sú tu modlitby individuálne, ale aj pre viaceré hlasy na zvelebovanie Boha. Obsahom tohto starozákonného daru – Žaltára, je krásny obraz o Bohu a jeho vlastnostiach. Autori Žalmov zvelebujú Pána Boha, jeho lásku, spravodlivosť, vernosť, milosrdenstvo, všemohúcnosť, vševedúcnosť i múdrosť. Pán je tu oslavovaný ako Stvoriteľ a Otec pre všetkých v akomkoľvek čase i stave.

Táto vzácna príručka učí každého nadväzovať kontakt s Bohom. Je modlitebníkom, ktorým dokáže človek prehĺbiť svoj život modlitby ako vstupu do sveta Božej skutočnosti. 

 

Základ Breviára

Žaltár slúži ako základ modlitieb celej Cirkvi. Každý povolaný človek sa denne podujíma zvelebovať Boha slovami Žaltára. Táto modlitba tvorí základný podklad Breviára (Liturgie hodín), pomocou ktorého Cirkev velebí Boha každý deň. Tisíce ľudí každý deň tými istými slovami oslavuje Boha. Ktokoľvek otvára Breviár, vie, že nie je sám. 

Navždy platí, že modlitba tvorí podstatný rozmer budovania prostredia ľudí viery. Keby táto modlitba chýbala, veľmi rýchlo by sa prostredie zredukovalo na čisto svetské formy života. 

 

Samozrejme veľmi cenná je adorácia, účasť na Eucharistii, Krížová cesta, Svätý ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva a pod. Ak sa tieto modlitby modlíme spoločne, pomáhajú v posilňovaní prostredia viery tým, ktorí sa ich modlia.

Bartolomej 2/2022 Pavol Škovránek