Život s modlitbou 17. časť – Prostredie modlitby

Najdôležitejším prostredím modlitby je rodina. Dieťa pozoruje mamu, ktorá sa modlí a chce byť blízko jej srdca. Dieťa už v lone matky prijíma modlitbovú atmosféru. Samotná psychológia hovorí čoraz viac o vplyve prostredia na dieťa cez zážitky matky ešte pred narodením.

Malé dieťa pozoruje aj otca, ako zohýba kolená a modlí sa. Tieto prvé pozorovania majú vzorovú hodnotu, ktorá sprevádza človeka do konca života. Rodičia, ktorí vedia, akú veľkú úlohu v živote
dieťaťa má nasledovanie, urobia všetko preto, aby boli pre svoju ratolesť vzorom. Nemožno to robiť umelo, ale v duchu zodpovednosti.

 

 

Katechéza

Hlavným cieľom katechézy je priviesť dieťa k modlitbovému spojeniu s Bohom. Ona má byť spojená s vedomím Božej prítomnosti, ktorá dovoľuje zaviesť vzájomnú komunikáciu účastníkov Boha a ich samotných. Líši sa od hodín vyučovania náboženstva. Katechéza pestuje vývoj modlitby v každej etape vývoja človeka.

 

Modlitbové spoločenstvá

To sú ľudia, ktorí majú veľký hlad po modlitbe a hľadajú prostredia, ktoré zotrvávajú v kontakte so živým Bohom. Modlitba je životom ducha a on je nerozlučný s prostredím, ktoré tvoria ľudia.

Dnes je množstvo rôznych spoločenstiev, ktoré rozjímajú nad tajomstvami ruženca, textami Svätého písma alebo adorujú Najsvätejšiu sviatosť. V tomto smere je najväčšie spoločenstvo – farnosť akýmsi stromom, ktorý rodí ovocie, ak má na sebe napojené živiny – spoločenstvá modlitby.

 

Rehoľné domy a kňazské semináre

Samotné duchovné povolanie sa zakladá na dare modlitby. V tomto smere je vždy stanovený čas na spoločnú modlitbu, ale i individuálnu modlitbu. A tu je dôležité prebývanie s Ježišom – Majstrom modlitby, ktorý ukazuje, ako plniť Božiu vôľu a vytrvať v dobrom predsavzatí, aby sa mohol svet naplniť svedkami Lásky.

 

Majstri modlitby

To sú ľudia, či na zemi alebo už v nebi, ktorí sú vodcami po ceste duchovného života. Ponúkajú mnoho cenných pokynov o modlitbe. Ak sa ich slová dostanú do rúk človeka otvoreného pre bohatstvo, tak to môže priniesť veľmi potrebný úžitok.

Bartolomej 12/2022 Pavol Škovránek