Sviatosť kňazstva

Ježiš Kristus si v každej dobe povoláva spolupracovníkov na svojom diele záchrany človeka. Volá každého pokrsteného, no niektorých volá do osobitnej pastierskej služby jeho ľudu na celý život.

Ten kto vníma toto volanie, nech sa ohlási u správcu farnosti.