Stretnutie s otcom biskupom pre mladých

Dňa 9.4. sa uskutoční diecézne stretnutie mladých s otcom biskupom pod názvom „Kveťák“. Tradične sa bude konať v Banskej Bystrici na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa. Hlavným hosťom má byť kňaz Ján Buc. Prihlasovanie a bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.