Sestry vincentky predstavia Združenie zázračnej medaily

Na 4. pôstnu nedeľu 27. marca budú v našej farnosti na konci sv. omší sestry vincentky z Nitry rozprávať o Združení Zázračnej medaily – o podomovej návšteve Panny Márie a o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré a poobede o 14. hodine v kostole podrobne predstavia poslanie Združenia ZM a porozprávajú zaujímavé svedectvá s putovnou kaplnkou Panny Márie a so Zázračnou medailou. Prinesú aj knihy o zjavení, Dar od Nepoškvrnenej, deviatniky, Zázračné medaily, kľúčenky…