Na webovej stránke sa momentálne pracuje, prosím, ospravedlĹňte nás. Ďakujeme.

Rehoľné komunity

Rehoľa piaristov

www.piaristi-pd.sk

O príchod piaristov do Prievidze sa zasadila grófka Khuenin – Pálfyová. Obrátila sa na poľského provinciála Václava Opatowského a s ním sa 17. februára 1666 dohodla na podmienkach usadenia piaristov na Bojnickom panstve. V zmysle dohody založila fundáciu v hodnote 25 000 zlatých v prospech budúceho kláštora a školy. Piaristická rehoľa v nasledujúcom období mala veľký vplyv na školský, kultúrny a náboženský život nielen v Prievidzi, ale aj hornej Nitre.

V Prievidzi v súčasnej dobe pôsobia traja pátri piaristi. Páter Marek Kotras SchP., páter Ján Hríb SchP. a páter Michal Paluch SchP. Okrem iných činností, po vzore svätého Jozefa Kalazanského, vyučujú a vychovávajú žiakov Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka. Pod vedením kolégia pôsobí a formuje sa i Spoločenstvo Piar.
Páter Marek Kotras zároveň pôsobí vo funkcii rektora piaristického Kostola Najsvätejšej Trojice a P. Ján Hríb vo funkcii rektora kolégia.

Dcéry božskej lásky

www.marianky.sk

Sestry prišli do Prievidze v roku 1908. Do roku 1950 v Kláštore Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na Námestí Slobody bývali a pôsobili sestry ako učiteľky na ľudovej a meštianskej škole, v detskej opatrovni, vyučovali cudzie jazyky a hru na hudobných nástrojoch, mali menzu a internát pre dievčatá. Druhá komunita bola na Dlhej ulici.

V rokoch 1968-1970 sestry čiastočne obnovili svoju činnosť. Bolo tu sídlo provincie. No až v roku 1990 sa mohli sestry vrátiť natrvalo do Prievidze. Venujú sa výchovnému apoštolátu – vyučujú náboženstvo na štátnych základných a stredných školách a na Piaristickej spojenej škole, na Obchodnej akadémii a ZŠ Mariánska. Organizujú rôzne duchovné akcie, duchovné obnovy a cvičenia a pomáhajú vo farnosti. Jedna sestra pracuje na farskom úrade v kancelárii.

V ich priestoroch je zriadená predajňa Spolku Svätého Vojtecha.

Momentálne tu pôsobia 4 sestry.